látogató számláló Alternatív Közgazdaságtani Gimnázium

Alternatív Közgazdaságtani (sic!) Gimnázium,

avagy az iskola, amely az ebihalak pártján van

Kezdjük azzal, hogy mi is egyáltalán az AKG. Az AKG egy középiskola, amelynek pontos születési dátumáról még maguk az alapítók sem tudnak megegyezni. Egyesek úgy tartják 1988-ban, mások '89 mellett kardoskodnak, megint mások 1990-től számítják az iskola létezését. Ami biztos, hogy az első diákok 1990 februárjában lépték át az iskola kapuját. (Februárban? Hogy kezdődhet egy hagyományos gimnáziumban februárban a tanítás? Úgy, hogy az AKG nem hagyományos gimnázium - jobb ha a kedves olvasó már most szokni kezdi a gondolatot: az AKG-ban - egy kis túlzással élve - semmi sem úgy van mint máshol. De erről majd később.)

Az AKG volt az első alapítványi, az első alternatív iskola Magyarországon. Kezdetben négyosztályos gimnáziumként működött, 1996-ban azonban hatosztályos gimnázium lett. Az évfolyamok "kisiskola" formában működnek, ami azt jelenti, hogy minden egyes évfolyam egy-egy önálló egység, mindegyiknek saját kisiskolája (helyisége) van az iskolán belül. (Ennek ellenére az évfolyamok nincsenek elszigetelve egymástól, felsőbb évfolyamokon például a nyelvi csoportok nyelvi szintnek megfelelően alakulnak és nem évfolyam szerint, így aztán járhat egy csoportba például egy 11. és 12. évfolyamos diák is.) Egy-egy évfolyamon körülbelül 50-60 diák tanul. Az AKG mostanra teljes egészében alapítványi formában működő magániskola.

Ennyit bevezetésképp a tényekről. Most pedig ideje, hogy magyarázatot adjunk az első látásra értelmetlennek tűnő alcímre. Az alcím az AKG pedagógiai programjának címe ("Mi az ebihalak pártján vagyunk") kissé eltorzított változatban. Az AKG pedagógiai programjának mottója az alábbi idézet:

"Egy gyerek önmagában véve nem valami tökéletlen lény, nem félig kész felnőtt, hanem önállósággal rendelkező egyén. Egy ebihal elégséges önmagának, s működése éppen olyan tökéletes mint a békáé; nem tökéletlen, nem elégtelenül működő béka tehát...! Ha a gyermek "önálló" lény teljes létező saját élettel, sajátos szükségletekkel rendelkező valaki, akkor ebből arra következtethetünk, hogy a nevelés - a gyermek szempontjából - nem az életre való felkészítés, hanem maga az élet." (Claparede)

A fenti idézet tükrében talán már érthetőbb, hogy mire utal a cím. Kiegészítésképp hadd idézzük az iskola pedagógiai programjának néhány sorát: "(...)önmagában való célként határoztuk meg, hogy a tanulók boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek iskolánkban. Legfontosabb alapelvünk, hogy a gyerek nem az életre készül, hanem él." Az AKG filozófiája tehát az, hogy az iskola feladata nem (vagy nem csak) az, hogy a gyereket az életre felkészítse, hogy a jelent egy távoli cél elérésének szolgálatába állítsa. Ez a felfogás késztette az iskola alapítóit 1988-ban ('89-ben vagy '90-ben), hogy új iskolát hozzanak létre. Ez a felfogás ugyanis egy teljesen más jellegű iskolát feltételez, mint amit a "hagyományos" gimnáziumoknál megszokhattunk.

Ezzel el is érkeztünk oda, hogy mitől is más az AKG mint a tradicionális iskolák, miért van minden másképpen, mint egy "normális" gimnáziumban.

Kezdjük azzal, ami az első pillantásra a diákoknak leginkább a szülőknek pedig legkevésbé tetszik. Az AKG-ban nincsen ellenőrző, nincs házirend, nincs intő, nincs "igazgatói". Az AKG pedagógusai úgy gondolják, hogy a gyerek problémáit a gyereknek, a szülőknek és az iskolának közösen kell megoldaniuk, ezért a fent említett "fenyítő eszközök" helyett a személyes megbeszéléseket részesítik előnyben. Az ellenőrző hiánya természetesen nem azt jelenti, hogy a gyerekek teljesítményét nem értékelik. Erre a célra az "értékelő" szolgál, ebben minden félévben minden tantárgyból külön szöveges értékelőt kapnak a gyerekek. A patrónusi rendszer is a személyességet hivatott elősegíteni. Ez azt jelenti, hogy a diákoknak nem osztályfőnökük van, hanem az osztálytól, tanulócsoportoktól független patrónusuk. A patrónust a gyerekek maguk választják, és egy-egy patrónusi csoportban körülbelül tíz gyerek van. Az iskola hat éve alatt elsősorban a patrónus tartja a kapcsolatot a szülővel, a gyerek hozzá fordulhat problémáival, ő segít a gyereknek a mindennapi iskolai ügyekben.

A tanítás rendszere is némiképp eltér a hagyományostól. A kötelező tantárgyakat az első négy évben blokkokban, úgynevezett epochákban tanulják a diákok. Egy-egy epocha alatt minden nap egy kilencvenperces óra van az adott tantárgyból. További sajátossága az iskolának, hogy rengeteg a választási lehetőség, és minél idősebb valaki annál több. Szó van itt nyelvtanulásról, különböző művészeti tevékenységekről, szakkörökről, sportokról, egyes tantárgyak emelt szintű képzésről...

E cikk kereteit meghaladja a teljes pedagógiai program és az oktatás rendszerének bemutatása. Reméljük azonban, hogy sikerült egy képet adnunk az iskoláról, ami az ebihalak pártján van.

Bővebb információ az iskola honlapján: www.akg.hu