Lábjegyzetek
1Mándoki Rózsa: Serdülőkorú tanulók testedzése, sportolása. Budapest, Országos Egészségnevelési Intézet, 1988. 76. p. /Tudományos Közlemények./
2Ferencziné Horváth Györgyi: A tanulóifjúság egészségtelen életmódja és az iskolai nevelés. Budapest, 1988. 3. sz., 171–179. p. /A Testnevelési Főiskola Közleményei./
3Az adatokat számítógéppel dolgoztam fel, az eredményeket százalékos táblázatokba rendeztem. Az összefüggéseket Chi-négyzetpróbával vizsgáltam. Az eredményeket p<0,05 szinten vettem szignifikánsnak. Az iskolák pedagógiai programjait elemeztem a fizikai aktivitásra nevelés szempontjából.
4Balázs Éva – Kiss Éva – Vágó Irén – Zsolnai József: Pedagógiai akciókutatás – a képességfejlesztés szolgálatában. In Oktatásügyi Kutatások 1. kötet. Budapest, 1986. Oktatáskutató Intézet.
5Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium programja, Budapest, 1990.
6A Közgazdasági Politechnikum programja. Budapest, 1991.