látogató számláló A normatív támogatás aránya az A

A normatív támogatás aránya az Alternatív Közgazdasági Gimnázium költségvetésében

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

118. § (4) A finanszírozás egyéb kérdései

...Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény feladatainak az ellátásához az intézményfenntartó normatív költségvetési hozzájárulást vesz igénybe, az adott költségvetési évet követő év március 31-éig köteles a szolgáltatásait igénybe vevő részére közölni a támogatás egy főre jutó összegét, továbbá köteles - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra hozni, hogy az adott intézmény feladatainak ellátásához igénybe vett normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi.

A 2007. évre vonatkozó adatok

2007. évi pénzforgalmi kiadások mindösszesen: 368.279.796 Ft
2007. évi normatív támogatás mindösszesen: 144.740.306 Ft
2007. évi átlagos tanulói létszám: 503 fő/év
egy tanulóra jutó összes költség: 732.167 Ft/fő/2007.év
egy tanulóra jutó normatív támogatás: 287.754 Ft/fő/2007.év
egy tanulóra jutó fenntartói kiadás: 444.413 Ft/fő/2007.év
normatív támogatás aránya az összes kiadáshoz képest: 39,3 %