15. a.) Melyek a szerkesztőség és a nyomda kapcsolatának alapelvei?

A szerkesztőség feladatai

Napilapok, hetilapok, folyóiratok nyomdai előkészítésének színhelye a szerkesztőség. A szerkesztőség finanszírozza, biztosítja, szervezi a lap előállítását, készíti a lapot. Szakmai vezetője a főszerkesztő. A cikkeket többnyire a szerkesztőség belső munkatársai írják. Ugyancsak a szerkesztőség munkatársai készítik az illusztrációkat, alakítják, készítik is a lapot. A lapszám teljes nyomdai előkészítése, kialakítása is a szerkesztőség feladata. A minden szempontból kész, teljes, tördelt oldalak kerülnek a levilágítóba, majd a nyomdába.

A nyomda feladatai

A nyomda sokszor a levilágított filmet kapja meg. Ha nem így történik, akkor övék a levilágítás feladata is. Az oldalak ívbe forgatása, illesztése, színes kiadványoknál az egyes színkivonatok összeállítása a montírozók feladata. A gépmester végzi a fő műveletet, a példányszámnyomást. A sokszorosított anyag utómunkálatait is a nyomda végzi: hajtogatás, összehordás, vágás, csomagolás. A szállítás legtöbbször a terjesztőhöz történik.

A nyomda sok korábbi feladatát elveszítette a számítógép használatának elterjedésével. Korábban a szedést, az illusztrációkészítést, a kiadvány összeállítását is a nyomda végezte.