1. a.) Melyek a legfontosabb nyomtatási eljárások?

A nyomtatási eljárásokat a nyomdászok általában a nyomó- és nemnyomó-elemek elkülönítésének módszere szerint jellemzik. A nyomóforma egy tárolórendszer, amely a nyomat kialakításához szükséges információkat tartalmazza. Másképpen fogalmazva a nyomóforma speciális "szerszám", mely segítségével a sokszorosítás elvégezhető.

Magasnyomás

Fém-, vagy műanyag nyomóformáról történik. A nyomóforma kialakítása olyan, hogy a nyomóelemek síkja reliefszerűen kiemelkedik (a nyomóformák kiemelkednek a felületről, ezeket festékezik be).

A magasnyomtatás a nyomdaipar legősibb eljárása, melyet Európában Gutenberg találmányaitól eredeztetünk. Szöveg nyomóformája majd ötszáz évig az ólomszedés volt. Képeit, melyek kezdetben vonalak és festékkel fedett foltok képszerű rendszeréből álltak, ma már a művészi képsokszorosító eljárások közé sorolt fametszet, linóleum- és ólommetszet segítségével állították elő. A kezdetben fekete-fehér, majd később színes árnyalatos képeket magasnyomtatással, alig több mint 120 éve tudjuk előállítani. Nyomóformái a maratott, majd vésett fém klisék. Magasnyomtatásnak pedig azért nevezzük, mert a szöveg és kép elemeinek - gyűjtőnéven nyomóelemeknek - síkja magasabban helyezkedik el, mint a nem nyomó elemeké. A nyomdafestékkel bevont (felhordott) nyomóelemek a rájuk préselt papíron nyomatot hoznak létre.

Flexó nyomás

A magasnyomás egy változata. Itt a nyomóforma gumi, vagy fotopolimer. Nagyon gyakori az újságnyomás és a hajlékony falú csomagolóanyagok előállítása terén.Ofszetnyomás

Fém- vagy műanyag nyomólemezeket használ, amely sík felületű. A nyomtatás közvetett, ez azt jelenti, hogy a formahenger nem találkozik közvetlenül a papírral, hanem egy gumihenger közvetítésével kerül a papírra a festék (a nyomó és nemnyomó elemek egy síkban vannak, csak a nyomó elemeken tapad meg a festék – innen egy gumikendőre kerül, arról a papírra.). Az ofszetnyomás a legelterjedtebb eljárás már évtizedek óta.

Mélynyomás

Nyomóformája egy rézbevonatú henger, a nyomóelemek ennek felületébe vannak belemarva. A nyomaton a festékréteg vastagsága pontonként változó, ezáltal valódi árnyalatok alakíthatóak ki a képen. Ezt az eljárást a csomagolóanyagok, illetve más nagy példányszámú munkák nyomásánál használják.Szitanyomás

Egy sűrű szövésű, keretre feszített szitáról történik. A nyomóforma kialakítása olyan, hogy csak a nyomóelemek helyén képes a festék áthatolni a szitán, a többi felület zárt. A textil-, és ruhaiparban gyakori, valamint sok olyan felhasználási területe van, amire más nyomtatási eljárás alkalmatlan, pl szabálytalan alakú tárgyak, merev lemezek (nyomtatott áramkörök, CD lemezek) nyomtatása.

Síknyomás (litográfia)

Kőre, fémlemezre rajzolják a képet, vegyi úton alakították a nyomóformát.

Digitális nyomógépek

A ma használatos nyomtatási eljárások. A digitális nyomtatási eljárások egyes változatainál, pl. az elektrofotográfiai eljárásnál a nyomóformák a rajzi elemeket csupán a nyomtatás ideje alatt tartják meg, aztán "újra írhatók", így nyomatonként is változtathatók.