3. a.) Milyen újságtípusok ismertek a tipográfiai felosztás szerint?

A kiadványok tipográfiai csoportosítása a következő szempontok szerint történhet:

  1. egyszeri, rendszertelenül vagy rendszeresen megjelenő
  2. egyoldalas vagy kétoldalas
  3. egy-, két-, három-, négy- vagy többszínű nyomatok
  4. szöveges vagy illusztratív kiadványok

Ezeket a felosztásokat a 2. pont kivételével a kiadványtípusok közül az újságokra is alkalmazni lehet.


A megjelenés gyakorisága

Az újságok a nyomda szempontjából egyszeri megjelenésűek, hiszen lapszámonként más a tartalom, vagyis ugyanarról a nyomóformáról csak egy alkalommal nyomják a lapot. Rendszertelenül vagy rendszeresen megjelenő kiadvány lehet a könyv, a lemezborító (újranyomás), a bankjegy. Újságot ritkán szoktak utánnyomni.

Magának az újságnak a megjelenési gyakorisága hatással van a lapterv elkészítésére. Például a napilapok élőfejében szerepel az aktuális dátum, évfolyam, szám, a címoldalon napi aktualitások találhatóak. A havilapoknál ez hiányzik.


Színhasználat

Az egyszín-nyomás (monotone) leggyakrabban fekete festéket használ, de lehet más színű is a festék. A lap színével kombinálódik a festék színe.

Kétszín-nyomást (duotone) igényesebb egyszínű újságok használhatnak, ahol az alapszín (legtöbbször fekete) mellé egy kiemelőszínt is alkalmaznak. Ez a szín gyakran a középkék. A fotók árnyaltabbak, részletgazdagabbak lesznek.

A háromszín-nyomás (tritone) alkalmazása viszonylag ritka. Az alapszín mellé két kiemelőszínt is alkalmaznak.

A négyszín-nyomás (quadrotone) a színes nyomatok készítésére alkalmazott leggyakoribb módszer, általában CMYK (türkíz, bíbor, sárga, fekete) színrendszert használ.

Amikor hat színt használnak a nyomathoz, a CMYK mellé a narancsot és a zöldet szokták bevenni.

Minden egyes színhez egy-egy levilágított filmet használnak nyomtatáskor.


Tartalmi felosztás

Az illusztratív kiadványokban (divatlap, építészeti lap, szexlap,...) a hangsúly az illusztrációkon van, de a szöveges kiadványban (napilap, politikai hetilap,...) is szerepelhetnek illusztrációk. Ez utóbbiban azonban az illusztrációk csak a szöveg megértéséhez segítenek, az illusztratív kiadványokban önálló szerepük van. Az önnálló illusztrációkat és önálló szövegeket is tartalmazó női magazinok mindkét csoportba tartozhatnak.

Lásd még: az illusztrációs forma tördelése