Az AKG IKT használata és eredményei országos összehasonlítás alapján - 2011.

(eLEMÉR önkitöltős rendszerrel 4 fokozatú skálán, a kitöltés aktuális állapota szerint)

Az eLEMÉR az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) komplex mérőeszköze az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatának mérésére. Azt mutatja meg, hol tart az iskola IKT intézményfejlesztő szemléletű használata terén.

A 2010-es országos felmérésről készült OFI jelentés

Megjegyzések az AKG-ról

  • A mérés részletes kérdőív alapján önkitöltős módszerrel történt 4 fokozatú skálán

  • Az AKG IKT ellátottsága, használata a hétköznapok során, mind a tanárok, mind a diákok esetében kiemelkedő. Akár önmagában, akár összehasonlítva vizsgáljuk

  • Érdekes és jellemző, hogy míg az országos átlagban messze a legjobb eredményeket az iskolavezetés IKT tevékenysége kapta, addig az AKG-ban ez a terület csak átlagos vagy gyengébb része az iskolának (bár e téren is az országos átlagnál lényegesen magasabb). Magyarázható az AKG önigazgató rendszerével, az iskolavezetés korlátozott funkcióival illetve a belső döntési rendszer sajátosságaival.

Az iskola összesített átlaga:   3,72
Aktuális országos átlag:   2,57
A tanuló és a tanulás   3,72
  2,49
Biztonságos eszközhasználat, felelős tartalomkezelés   3,63
  2,36
Gyakorlott eszközhasználat, intelligens tartalomkezelés   4
  2,71
Innovatív eszközhasználat, kreatív tartalomkezelés   3,57
  2,36
Az iskolavezetés hatása a tanulóra és a tanulásra   3,8
  2,64
Tanítás   3,8
  2,61
A pedagógusok kompetenciái, felkészültsége, képzés, továbbképzés   3,83
  2,68
IKT-használat a tanítási folyamatban   3,83
  2,36
A tanulók IKT-használatának fejlesztése   4
  2,63
Az iskolavezetés hatása a tanítási folyamatra   3,57
  2,75
Szervezeti működés   3,53
  2,42
A vezetés   3,75
  2,62
Az iskola értékelési kultúrája   2,5
  2,18
Az iskola belső és külső kapcsolatrendszere   3,86
  2,32
Infrastruktúra   3,82
  2,76
Technikai eszköztár   3,88
  3
Hozzáférés   3,8
  2,51
Az iskolavezetés hatása az infrastruktúrára   3,75
  2,89