látogató számláló AKG érettségi 2005.

Érettségi az AKG-ban, 2005

Összefoglaló

2005-ös szóbeli érettségi tételek

2005. június 21-22-én és 23-24-én két vizsgacsoportban szóbeliztek középfokon az AKG-s tanulók. Ezzel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat.

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségivel, csak bizonyos tárgyakból vizsgázott 63 tanuló, legnagyobb részük már megszerzett nyelvvizsgájával váltotta ki nyelvi érettségijét. Csupán 5 tanuló tett tényleges vizsgát, négyen informatikából, egy tanuló fizikából vizsgázott. 2 kilencedikes és 9 tizedikes tanuló mellett 52 tizenegyedikes tanuló szerezte meg egyik vagy már kettő vizsgáját előre, és az őszi vizsgaidőszakban további hasonló vizsgák várhatóak az addig szerzett nyelvvizsgáknak köszönhetően.

Már korábban érettségiztek és csak bizonyos tárgyakból vizsgázott 6 tanuló, mindannyian volt AKG-sok, és vizsgájukra újabb felvételijük miatt volt szükségük.

OKTV/SzÉTV helyezésük alapján 3 tanuló emelt szintű, 1 tanuló középszintű 100%-os minősítést kapott.

Teljes érettségit 67 tizenkettedikes tanuló szerzett. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó.

A minimális 5 tárgyból 51 tanuló vizsgázott, 11-en hat tárgyból és 5-en hét tárgyból vizsgáztak.


Emelt szintű vizsgák

Az összesen 356 vizsga közül 144 vizsga volt emelt szintű (40%), viszont ezek jelentős része nyelvvizsgával szerzett emelt szintű vizsga volt (76 db). Ezek nélkül az emelt szintű vizsgák aránya 24%.

Emelt szintű vizsgát tettek matematikából 14-en (21%), magyar nyelv és irodalomból 13-an (19%), történelemből 8-an (12%), gazdasági ismeretekből 11-en, fizikából és biológiából 4-4-en, kémiából 2-en, angolból 5-en, spanyol és német nyelvből 2-2-en és informatikából 1 tanuló.

Nem vállalt emelt szintű vizsgát 6 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 15-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 26-an,
3 darab emelt szintű vizsgát 16-an,
4 darab emelt szintű vizsgát 4-en tettek le.


Nyelvvizsgák

60 tanuló 76 nyelvvizsgát szerzett az érettségi időpontjáig. Ezek között 59 angol, 3 francia, 9 német, 2 olasz és 3 spanyol vizsga szerepel, amiket érettséginek tudtak a tanulók beszámítani.

Emelt szintű nyelvi érettségijével 8 tanuló szerzett most nyelvvizsgát, 4-en alapfokút, 4-en középfokút.


Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,49-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 80,3%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,24 és 75,6%,
emelt szinten pedig 4,86 és 86,4%.

19 tanuló lett kitűnő (28%)
23 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (34%)
14 további 4-es átlag feletti (jó) (21%)
6 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (9%)
és mindössze 5 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (7%)

A tanulói átlagok átlaga 4,48.


Tantárgyi vizsgák

Az egyes tantárgyakból az alábbi átlagokat érték el a tanulók:

  Minden vizsgázó Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 69 4,87 95,06 64 4,97 97,98 5 3,60 57,60
biológia 12 4,67 80,33 4 4,75 72,50 8 4,63 84,25
fizika 6 3,17 47,50 4 3,25 45,00 2 3,00 52,50
francia nyelv 6 4,67 91,33 3 5,00 100,00 3 4,33 82,67
gazdasági ismeretek (emelt szintű, II. változat) 11 5,00 85,36 11 5,00 85,36      
informatika 3 4,33 76,33 1 5,00 89,00 2 4,00 70,00
kémia 5 4,60 73,60 2 4,00 58,00 3 5,00 84,00
közgazdasági alapismeretek (emelt szintű) 2 5,00 100,00 2 5,00 100,00      
magyar nyelv és irodalom 67 4,30 70,84 13 4,77 68,23 54 4,19 71,46
matematika 67 4,13 73,9 14 4,79 69,29 53 3,96 76,21
mozgóképkultúra és médiaismeret 9 4,67 85,89       9 4,67 85,89
német nyelv 15 4,67 85,07 11 4,91 92,00 4 4,00 66,00
olasz nyelv 2 5,00 100,00 2 5,00 100,00      
spanyol nyelv 12 4,17 72,08 5 4,80 84,20 7 3,71 63,43
társadalomismeret 3 4,00 74,33       3 4,00 74,33
történelem 67 4,61 79,01 8 5,00 70,50 59 4,56 80,17

Megjegyzés: matematikából az 53 középszinten vizsgázó jegyátlagában benne van az a 25 tanuló is, akik év végi jegyüket kérték és nem vizsgáztak újra az első vizsga érvénytelenítése után, százalékos átlaga így csak 28 tanulónak jelenik meg.

Baranyai István
2005.06.24.