látogató számláló AKG érettségi 2006.

Érettségi az AKG-ban, 2006

Összefoglaló

2006-os szóbeli érettségi tételek

Érettségi 2005.

Fotóalbum

2006. június 20-21-én és 22-23-án két vizsgacsoportban szóbeliztek középfokon az AKG-s tanulók. Ezzel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat.

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségivel idén nem vizsgázott senki. Már korábban érettségiztek és csak bizonyos tárgyakból vizsgázott 5 vizsgázó, vizsgájukra újabb felvételijük miatt volt szükségük. Egy vendégtanulót fogadtunk másik iskolából egy vizsgatárgyból.

OKTV/SzÉTV helyezésük alapján 2 tanuló emelt szintű, 4 tanuló középszintű 100%-os minősítést kapott.

Teljes érettségit 65 tizenkettedikes tanuló szerzett. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó.

A minimális 5 tárgyból 44 tanuló vizsgázott, 17-en hat tárgyból és 4-en hét tárgyból vizsgáztak.


Emelt szintű vizsgák

Az összesen 357 vizsga közül 128 vizsga volt emelt szintű (36%), viszont ezek jelentős része nyelvvizsgával szerzett emelt szintű vizsga volt (69 db). Ezek nélkül az emelt szintű vizsgák aránya 20,5%.

Emelt szintű vizsgát tettek matematikából 8-an (12%), magyar nyelv és irodalomból 13-an (20%), történelemből 10-en (15%), gazdasági ismeretekből 11-en, biológiából 4-en, spanyol nyelvből és informatikából 3-3-an, mozgóképkultúra és médiaismeretből, angolból és fizikából 1-1 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 4 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 15-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 32-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 12-en,
4 darab emelt szintű vizsgát 1 tanuló tett le.


Nyelvvizsgák

59 tanuló 69 (érettséginek beszámítható) nyelvvizsgát szerzett 2005. szeptemberig, utána még több nyelvvizsga is született (hamarosan olvasható ezek száma). Ezek között 49 angol, 15 német, 4 spanyol és 1 orosz vizsga szerepel, amiket érettséginek tudtak a tanulók beszámítani.

Emelt szintű nyelvi érettségijével 4 tanuló szerzett most nyelvvizsgát, 1 alapfokút, 3-an középfokút.


Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,48-as átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 78,4%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,26 és 73,6%,
emelt szinten pedig 4,89 és 87%.

10 tanuló lett kitűnő (15%)
31 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (48%)
14 további 4-es átlag feletti (jó) (22%)
7 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (11%)
és mindössze 3 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (5%)

A tanulói átlagok átlaga 4,47.


Tantárgyi vizsgák

Az egyes tantárgyakból az alábbi átlagokat érték el a tanulók:

minden vizsgázó Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 59 4,83 94,47 50 5 99,56 9 3,89 66,22
biológia 10 4,8 80 4 4,75 73,25 6 4,83 84,5
fizika 9 4,89 88,44 1 5 85 8 4,88 88,88
francia nyelv 3 5 80,33       3 5 80,33
gazdasági ismeretek 11 4,73 68 11 4,73 68      
közgazdasági alapismeretek 3 5 100 1 5 100 2 5 100
informatika 7 4,57 76,29 4 4,75 74,5 3 4,33 78,67
kémia 3 4 73,33       3 4 73,33
magyar nyelv és irodalom 65 4,29 70,14 12 4,92 68,58 53 4,15 70,49
matematika 66 4,15 69,88 8 4,75 74 58 4,07 69,31
mozgóképkultúra és médiaismeret 9 4,22 77,67 1 3 44 8 4,38 81,88
művészettörténet 2 4 68       2 4 68
német nyelv 21 4,86 93,48 15 5 100 6 4,5 77,17
olasz nyelv 1 4 74       1 4 74
orosz nyelv 1 5 100 1 5 100     0
spanyol nyelv 14 4,21 74,79 7 4,71 83,43 7 3,71 66,14
történelem 65 4,51 76,08 9 4,78 71,22 56 4,46 76,86

Baranyai István
2006.06.24.