Érettségi tételek, AKG, 2006.

Magyar nyelvtan középszintű szóbeli érettségi tételek 2006.

1. tétel: A nyelv: jel- és szabályrendszer
2. tétel: A nyelv diakron és szinkron változásainak jellemzése példákkal
3. tétel: Kommunikációs zavarok
4. tétel: A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei
5. tétel: A kommunikáció formája: szóbeliség és írásbeliség
6. tétel: A magyar nyelv rokonsága
7. tétel: A nyelvújítás
8. tétel: A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
9. tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra
10. tétel: A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei
11. tétel: A szófajok rendszere és a szóalkotás módjai
12. tétel: A mondat szerkezete
13. tétel: Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái
14. tétel: A szövegfolyamatosság jelentésbeli és grammatikai eszközei
15. tétel: A szövegegységek: a bekezdés
16. tétel: A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
17. tétel: Az érvelés beszédhelyzete és eszközei
18. tétel: A nyelvi jelek csoportjai, a hangalak és a jelentés viszonya
19. tétel: Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke
20. tétel: A többjelentésű és a rokon értelmű szavak jellemzői és szerepe

Magyar nyelv és irodalom emelt szintű szóbeli érettségi tételek

Emelt szintű szóbeli érettségi tételek (OM honlap, PDF)