látogató számláló AKG érettségi 2006.

Érettségi az AKG-ban, 2007

Összefoglaló

2007-es szóbeli érettségi tételek
Érettségi 2006.
Érettségi 2005.

Érettségi képek

2007. június 19-20-án és 21-22-én két vizsgacsoportban szóbeliztek középfokon az AKG-s tanulók. Ezzel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat.

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségivel 10 tizenegyedikes tanuló 12 vizsgát tett le. Az AKG-ban tanuló már érettségizett, szakképzős hallgatók közül 17 fő vizsgázott egyes vizsgatárgyakból. További két vizsgázó nem volt tanulói jogviszonyban, ők egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 69 tizenkettedikes tanuló jelentkezett. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó.

A minimális öt tárgyból 63 tanuló vizsgázott, 6-an hat tárgyból tárgyból vizsgáztak.


Emelt szintű vizsgák

Az összesen 351 vizsga közül 105 vizsga volt emelt szintű (30%), viszont ezek jelentős része korábban nyelvvizsgával szerzett emelt szintű vizsga volt (39 db). Ezek nélkül a ténylegesen letett emelt szintű vizsgák aránya 18,8%.

Emelt szintű vizsgát tettek történelemből 17-en (25% az összes történelem vizsgából), magyar nyelv és irodalomból 9-en (13%), gazdasági ismeretekből 11-en (92%), matematikából 7-en (10%), társadalomismeretből 6-an (100%), angol nyelvből 6-an (20%), német nyelvből 4-en (44%), biológiából 3-an (30%), spanyol nyelvből, informatikából és kémiából 1-1 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 14 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 18-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 27-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 11-en tettek.


Nyelvvizsgák

69 tanuló 39 (érettséginek beszámítható) nyelvvizsgát szerzett 2005. szeptemberig, utána még 38 nyelvvizsga született. Emelt szintű nyelvi érettségijével további nyolc tanuló szerzett középfokú nyelvvizsgát és egy tanuló alapfokút.

A nyelvvizsgák közül 62 angol, 16 német, 4 spanyol és 2 orosz és 1 francia. A nyelvvizsgák közül 18 felsőfokú.


Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,3-as átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 73,2%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,08 és 69,5%,
emelt szinten* pedig 4,84 és 82%.

8 tanuló lett kitűnő (11,6%)
28 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (41%)
16 további 4-es átlag feletti (jó) (23%)
5 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (7%)
és 12 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (17%)

A tanulói átlagok átlaga 4,3. A százalékos átlagok átlaga 73,1%.


Tantárgyi vizsgák

Az egyes tantárgyakból az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók:

  minden vizsgázó ebből
    Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv* 61 4,75 88,16 36 4,97 95,14 25 4,44 78,12
biológia 9 4,44 72,89 3 5 75,67 6 4,17 71,5
ének-zene 1 4 66       1 4 66
fizika 2 3,5 64,5       2 3,5 64,5
földrajz 1 4 60       1 4 60
francia nyelv 3 4,67 78,67       3 4,67 78,67
gazdasági ismeretek 12 4,67 69,58 11 4,91 72,55 1 2 37
informatika 8 4 70,25 1 5 86 7 3,86 68
kémia 1 5 66 1 5 66    
magyar nyelv és irodalom 69 4,43 73,41 9 4,67 64,33 60 4,4 74,77
matematika 69 3,42 54,41 7 5 78,71 62 3,24 51,66
mozgóképkultúra és médiaismeret 10 4,5 79,6       10 4,5 79,6
művészettörténet 4 4,75 92       4 4,75 92
német nyelv* 18 4,33 81,22 12 4,33 85,08 6 4,33 73,5
orosz nyelv* 1 5 100 1 5 100    
spanyol nyelv 6 4,17 65,5 1 5 64 5 4 65,8
társadalomismeret 6 5 86,33 6 5 86,33    
testnevelés 1 5 94       1 5 94
történelem 69 4,49 74,86 17 4,76 69,12 52 4,4 76,73

* Az emelt szintű idegen nyelvi vizsgák egy része (39) korábbi nyelvvizsga megszerzésével beszámított előrehozott érettségi vizsgaeredmény (100%-os). Ezek az eredmények jelentősen emelik a tényleges, most letett nyelvi vizsgák eredményét, de messze nem olyan mértékben, mint a korábbi években (2006: 69 beszámítós nyelvi vizsga, 2005: 76 beszámítós nyelvi vizsga).

Baranyai István
2007.06.24.