Érettségi tételek, AKG, 2007.

Magyar irodalom szóbeli érettségi tételek 2007.

Középszint

Életművek

1. Petőfi Sándor: Az apostol
2. A bűn és bűnhődés motívuma Arany János balladáiban
3. Ady Endre: Új versek vagy Vér és arany című kötete
4. Babits: Jónás könyve
5. Kosztolányi Dezső: Egy szabadon választott regény elemző bemutatása
6. József Attila szerelmi költészete

Portrék

7. Mikszáth Kálmán palóc történeteinek világa
8. Móricz Zsigmond: Árvácska
9. Idill és tragikum Radnóti Miklós költészetében
10. Ottlik Géza: Iskola a határon

Látásmódok

11. Az impresszionista hatások Tóth Árpád vagy Juhász Gyula lírájában
12. A költői szerep változása: Petőfi: A XIX. század költői és Orbán Ottó: A XX. század költői című versei alapján
13. A groteszk látásmód Örkény István: Tóték című művében

Világirodalom

14. Egy novella bemutatása az orosz kispróza nagyjainak műveiből
15. A modern életérzés: Kafka: Átváltozás című műve alapján

Színház és drámatörténet

16. Moliėre: Tartuffe
17. Madách Imre: Az ember tragédiája

Kortárs irodalom

18. A gyermeki nézőpont megjelenése Garaczi László: Pompásan buszozunk vagy Kertész Imre: Sorstalanság vagy Vámos Miklós: Zenga zének című művében
Az irodalom határterületei
19. Egy szabadon választott mű filmadaptációja

Regionális kultúra

20. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen