Érettségi tételek, AKG, 2007.

Magyar nyelvtan szóbeli érettségi tételek 2007.

Középszint

Ember és nyelv

1. tétel: A nyelv: jel- és szabályrendszer
2. tétel: A nyelv diakron és szinkron változásainak jellemzése példákkal

Kommunikáció

3. tétel: Az írásbeli kommunikáció új formái ( sms, e-mail, chat)
4. tétel: A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei
5. tétel: A kommunikáció formája: szóbeliség és írásbeliség

A magyar nyelv története

6. tétel: Az írott nyelvi norma jellemzői
7. tétel: A nyelvújítás
8. tétel: A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek

Nyelv és társadalom

9. tétel: Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra
10. tétel: A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei

A nyelvi szintek

11. tétel: Az alapszófajok
12. tétel: A szóelemek
13. tétel: Az alárendelő és mellérendelő szintagma

A szöveg

14. tétel: A szövegfolyamatosság jelentésbeli és grammatikai eszközei
15. tétel: A szövegegységek: a bekezdés

A retorika alapjai

16. tétel: A retorikai eszközök használata a reklámnyelvben
17. tétel: Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tömörítés

Stílus és jelentés

18. tétel: A nyelvi jelek csoportjai, a hangalak és a jelentés viszonya
19. tétel: Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke
20. tétel: A képszerűség stíluseszközei: a költői képek

Emelt szintű szóbeli érettségi tételek (a tételekhez kapcsolódó feladatok nem nyilvánosak)
Szakirodalmi ajánlás az emelt szintű szóbeli érettségihez