látogató számláló AKG érettségi 2006.

Érettségi az AKG-ban, 2008

Összefoglaló

2008-as szóbeli érettségi tételek
Érettségi 2007.
Érettségi 2006.
Érettségi 2005.

Érettségi képek

2008. június 17-18-án és 19-20-21-én két vizsgacsoportban szóbeliztek középfokon az AKG-s tanulók. Ezzel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat.

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára 1 kilencedikes, 14 tizedikes és 19 tizenegyedikes tanuló jelentkezett. Az AKG-ban tanuló már érettségizett, szakképzős hallgatók közül 8 fő jelentkezett egyes vizsgatárgyakból. További 5 vizsgázó nem volt tanulói jogviszonyban, 3 tanulót vendégtanulóként fogadtunk, ők egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 67 tizenkettedikes tanuló jelentkezett. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó.

A minimális öt tárgyból 61 tanuló vizsgázott, 6-an hat tárgyból tárgyból vizsgáztak.


Emelt szintű vizsgák

Az összesen 353 vizsga közül 60 vizsga volt emelt szintű (17%).

Emelt szintű vizsgát tettek történelemből 15-en (22% az összes történelem vizsgából), magyar nyelv és irodalomból 4-en (6%), gazdasági ismeretekből 3-an (75%), matematikából 10-en (15%), angol nyelvből 12-en (17%), médiából 4-en (44%), biológiából 4-en (80%), francia nyelvből 2-en (33%), testnevelésből 2-en (33%), fizikából, társadalomismeretből és német nyelvből 1-1 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 16 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 43-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 8-an.


Nyelvvizsgák

A végzős évfolyamon 53 középfokú nyelvvizsgát szereztek a tanulók az érettségiig (41 angol, 3 német, 3 francia, 5 spanyol, 1 olasz) és 30 felsőfokút (28 angol, 1 német, 1 francia)

Emelt szintű nyelvi érettségijével 7 tanuló szerzett középfokú nyelvvizsgát.


Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,59-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 80,16%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,55 és 80,24%,
emelt szinten pedig 4,83 és 79,76%.

20 tanuló lett kitűnő (30%)
28 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (42%)
15 további 4-es átlag feletti (jó) (22%)
3 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (4%)
és 1 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (1%)

A tanulói átlagok átlaga 4,59. A százalékos átlagok átlaga 80,1%.


Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

  minden vizsgázó* ebből
    Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 69 4,9 90,3 12 5 94,8 57 4,9 89,3
biológia 5 4,8 75,2 4 5 76,5 1 4 70
ének-zene 1 4 66 1 4 66
fizika 6 4,8 85 1 5 76 5 4,8 86,8
földrajz 2 3,5 60 2 3,5 60
francia nyelv 6 4,7 82,7 2 4 65,5 4 5 91,3
gazdasági ismeretek 4 4,3 67,3 3 5 78,3 1 2 34
informatika 13 4,8 85,2 13 4,8 85,2
kémia 3 4,7 85,7 3 4,7 85,7
magyar nyelv és irodalom 67 4,4 75,6 4 3,8 67,3 63 4,4 76,1
matematika 67 4,1 70,5 10 4,7 77 57 4 69,3
mozgóképkultúra és médiaismeret 9 4,8 81 4 5 79,8 5 4,6 82
művészettörténet 1 4 76 1 4 76
német nyelv 5 5 88 1 5 92 4 5 87
olasz nyelv 1 5 86 1 5 86
rajz és vizuális kultúra 1 5 92 1 5 92
spanyol nyelv 9 4,7 82,8 9 4,7 82,8
társadalomismeret 2 5 80 1 5 60 1 5 100
testnevelés 6 5 88,3 2 5 75,5 4 5 94,8
történelem 68 4,8 82,1 15 5 77,3 53 4,7 83,5

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét eredménye beszámítódik.

Baranyai István
2008.06.20.