Érettségi tételek, AKG, 2008.

Magyar irodalom szóbeli érettségi tételek 2008.

Középszint

PORTRÉK

1. A felhők ciklus Petőfi költészetében
2. A bűn és bűnhődés motívum Arany balladáiban
3. Ady: Új versek című kötetének bemutatása
4. Babits: Jónás könyve
5. Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai ciklus
6. József Attila: korai költészete

LÁTÁSMÓDOK

7. Idill és tragikum Radnóti költészetében
8. Mikszáth: Tót atyafiak, A jó palócok kötetei
9. Karinthy: Tanár úr kérem
10. Ottlik: Iskola a határon
11. Weöres Sándor: Rongyszönyeg
12. A groteszk látásmód Örkény: Egypercesek című novelláiban
13. A költői szerep változásai a magyar irodalomban (Petőfi, Kányádi, Orbán)

VILÁGIRODALOM

14. Garcia Marquez egy regénye
15. Az orosz kispróza nagy mesterei

DRÁMAIRODALOM

16. Kortársunk Shakespeare: egy szabadon választott mű bemutatása
17. Spiró: Csirkefej

KORTÁRS IRODALOM

18. Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán: Test angyala
19. B. Hrabal: Sörgyári capriccio, Jiri Menzel: u.a., hangoskönyv

REGIONÁLIS IRODALOM

20. Varró Dániel: Túl a Maszat hegyen