Érettségi tételek, AKG, 2008.

Magyar nyelv szóbeli érettségi tételek 2008.

Középszint

Ember és nyelv
1. tétel: A nyelv: jel- és szabályrendszer
2. tétel: A nyelv diakron és szinkron változásainak jellemzése példákkal

Kommunikáció
3. tétel: Kommunikációs zavarok
4. tétel: Az írásbeli kommunikáció új formái (csetelés, email, sms)
5. tétel: A reklámok nyelve: alakzatok, szóképek, nyelvi lelemények, írott és szóbeli közlések, a befolyásolás

A magyar nyelv története
6. tétel: A szókincs változásának okai, a szókészlet rétegei
7. tétel: A nyelvújítás
8. tétel: A magyar nyelv rokonsága

Nyelv és társadalom
9. tétel: A mai magyar nyelv rétegződése
10. tétel: A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei

A nyelvi szintek
11. tétel: A szófajok rendszere és a szóképzés
12. tétel: Az összetett mondat
13. tétel: Az egyszerű mondat részei

A szöveg
14. tétel: A szövegösszefüggés jelentésbeli és grammatikai eszközei
15. tétel: A szövegtípusok

A retorika alapjai
16. tétel: A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
17. tétel: Az érvelés beszédhelyzete és eszközei

Stílus és jelentés
18. tétel: A nyelvi jelek csoportjai, a hangalak és a jelentés viszonya
19. tétel: Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok szerepe a nyelvhasználatban
20. tétel: A nyelvi regiszter