látogató számláló AKG érettségi 2006.

Érettségi az AKG-ban, 2009

Összefoglaló

Érettségi 2008.
Érettségi 2007.
Érettségi 2006.
Érettségi 2005.

Érettségi képek

2009. június 18-19-20-án és 22-23-24-én két vizsgacsoportban szóbeliztek középfokon az AKG-s tanulók. Ezzel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat.

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára 12 tizedikes és 3 tizenegyedikes tanuló jelentkezett. További 7 vizsgázó nem volt az iskolával tanulói jogviszonyban, 1 tanulót vendégtanulóként fogadtunk, ők egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 72 tizenkettedikes tanuló jelentkezett. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó.

A minimális öt tárgyból 60 tanuló vizsgázott, 12-en hat tárgyból tárgyból vizsgáztak.


Emelt szintű vizsgák

Az összesen 372 vizsga közül 55 vizsga volt emelt szintű (15%).

Emelt szintű vizsgát tettek történelemből 9-en (13% az összes történelem vizsgából), gazdasági ismeretekből 7-en (78%), matematikából 4-en (6%), angol nyelvből 15-en (20%), fizikából 3-an (60%), német nyelvből 3-an (19%), biológiából 4-en (50%), francia nyelvből 2-en (25%), testnevelésből, magyar nyelv és irodalomból, médiából, informatikából, kémiából, olasz nyelvből, orosz nyelvből és spanyol nyelvből 1-1 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 24 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 41-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 7-en.


Nyelvvizsgák

A végzős évfolyam korábban szerzett nyelvvizsgáiról később lesz itt adat.

Emelt szintű nyelvi érettségijével 18 tanuló szerzett középfokú (B2) nyelvvizsgát, egy tanuló alapfokút.


Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,44-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 77,3%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,38 és 77,8%,
emelt szinten pedig 4,76 és 74,2%.

15 tanuló lett kitűnő (21%)
26 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (36%)
19 további 4-es átlag feletti (jó) (26%)
8 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (11%)
és 4 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (6%)

A tanulói átlagok átlaga 4,29. A százalékos átlagok átlaga 74,4%.


Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

  minden vizsgázó* ebből
    Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 74 4,8 85,7 15 4,7 79,7 59 4,8 87,2
biológia 8 4,6 76 4 5 76,5 4 4,3 75,5
dráma 4 5 93,5 4 5 93,5
ének-zene 2 5 88 2 5 88
fizika 5 4,8 77,4 3 4,7 69,7 2 5 89
francia nyelv 8 4,6 75,3 2 5 66 6 4,5 78,3
gazdasági ismeretek 9 4,9 78 7 5 75,4 2 4,5 87
informatika 8 4 66 1 5 65 7 3,9 66,1
kémia 3 2,7 50 1 3 36 2 2,5 57
magyar nyelv és irodalom 72 4,5 80 1 5 88 71 4,5 79,9
matematika 71 3,9 67 4 5 77,3 67 3,9 66,4
mozgóképkultúra és médiaismeret 4 4 66,8 1 4 51 3 4 72
német nyelv 16 4,5 79,9 3 5 86,7 13 4,4 78,3
olasz nyelv 5 4,2 71,2 1 5 64 4 4 73
orosz nyelv 1 5 80 1 5 80
rajz és vizuális kultúra 4 5 93 4 5 93
spanyol nyelv 3 3,7 57 1 5 86 2 3 42,5
testnevelés 3 4,7 83 1 5 72 2 4,5 88,5
történelem 72 4,5 77,5 9 4,6 66,7 63 4,5 79,1

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét eredménye beszámítódik.

Baranyai István
2009.07.24.