Érettségi tételek, AKG, 2009.

Magyar irodalom szóbeli érettségi tételek 2009.

Középszint

ÉLETMŰVEK

1. A felhők ciklus Petőfi költészetében
2. A bűn és bűnhődés motívuma Arany János balladáiban
3. Ady Endre: Új versek című kötete
4. Babits Mihály: Jónás könyve
5. Kosztolányi Dezső: Egy szabadon választott regény elemző bemutatása
6. József Attila korai költészete

PORTRÉK

7. Idill és tragikum Radnóti Miklós költészetében
8. Mikszáth Kálmán palóc történeteinek világa
9. A romantikus Jókai
10. Ottlik Géza: Iskola a határon

LÁTÁSMÓDOK

11. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
12. A groteszk látásmód - Örkény István: Egyperces novellák
13. A realista és a naturalista elemek Móricz Zsigmond egy művében
14. A Biblia
15. Az orosz kispróza a XIX. század második felében

SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET

16. Kortársunk Shakespeare
17. Moliere: Tartuffe

KORTÁRS IRODALOM

18. Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán: A test angyala

AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI

19. Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio (regény, hangoskönyv, film)

REGIONÁLIS KULTÚRA

20. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen