látogató számláló Érettségi az AKG-ban, 2011. - összefoglaló

Érettségi az AKG-ban, 2011.

Összefoglaló

Pár kép a bizonyítványosztásról

Érettségi 2009.
Érettségi 2008.
Érettségi 2007.
Érettségi 2006.
Érettségi 2005.

2011. június 21-22-23-24-én két vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók. Az A jelzésű bizottságban szóbeliztek a végzős tanulók, a B jelzésűben előrehozott vizsgát tettek tanulóink, valamint korábban érettségizett diákjaink és vendégtanulók.

A vizsgázók száma

A B bizottságban előrehozott érettségi vizsgára 23 tizedikes (köztük 5 PK-s) és 63 tizenegyedikes (köztük 17 PK-s) és 31 tizenkettedikes tanuló jelentkezett. További 6 vizsgázó nem volt az iskolával tanulói jogviszonyban, 3 tanuló az iskola szakképzésére járt, 2 tanulót vendégtanulóként fogadtunk. Ők mind (128 fő) egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 60 tizenharmadikos tanuló jelentkezett. A szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó.

A minimális öt tárgyból 31 tanuló vizsgázott, 17-en hat tárgyból tárgyból vizsgáztak, 9-en hét tárgyból és 3-an nyolc tárgyból.


Emelt szintű vizsgák

Az összesen 345 vizsga közül 53 vizsga volt emelt szintű (15%).

Emelt szintű vizsgát tettek történelemből 6-an (10% az összes történelem vizsgából), gazdasági ismeretekből 8-an (89%), angol nyelvből 13-an (19%*), német nyelvből 7-en (39%*), biológiából 3-an (50%), francia nyelvből 7-en (58%*), spanyol nyelvből 3-an (21%), informatikából 2-en (13%*), kémiából, fizikából, művészettörténetből, társadalomsimeretből 1-1 tanuló.
* idegen nyelvből és informatikából vannak tanulók, akiknek közép- és emelt szinten is van vizsgaeredményük, így pl angolból az összes vizsgák száma 69 a 60 tanulóból.

Nem tett emelt szintű vizsgát 18 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 30-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 12-en.


Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségijével 27 tanuló szerzett középfokú (B2) nyelvvizsgát, 3 tanuló alapfokút.


Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,62-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 82%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,59 és 82,7%,
emelt szinten pedig 4,81 és 77,5%.

15 tanuló lett kitűnő (25%)
27 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (45%)

14 további 4-es átlag feletti (jó) (23%)
2 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (3%)

és 2 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (3%)

A tanulói átlagok átlaga 4,6. A százalékos átlagok átlaga 81,4%.


Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2011-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

  minden vizsgázó* ebből
    Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 69 4,9 87,9 13 4,8 79,3 56 4,9 89,9
biológia 6 4,7 74,7 3 4,7 65,3 3 4,7 84
dráma 1 5 93       1 5 93
ének-zene 1 5 86       1 5 86
fizika 3 5 90,3 1 5 82 2 5 94,5
francia nyelv 12 4,9 75,6 7 5 72,7 5 4,8 79,6
gazdasági ismeretek 8 5 87,6 8 5 87,6 1 5 100
informatika 16 4,1 74,2 2 2,5 57 14 4,4 76,6
kémia 4 4,8 82 1 5 76 3 4,7 84
magyar nyelv és irodalom 60 4,6 82,2       60 4,6 82,2
matematika 60 4,2 74,5       60 4,2 74,5
mozgóképkultúra és médiaismeret 5 4,6 82       5 4,6 82
művészettörténet 3 4,7 77,3 1 5 75 2 4,5 78,5
német nyelv 18 4,7 78,9 7 4,7 71,6 11 4,6 83,6
spanyol nyelv 14 4,7 81,3 3 5 77,7 11 4,6 82,3
társadalomismeret 2 5 97 1 5 96 1 5 98
testnevelés 1 5 88       1 5 88
történelem 60 4,7 85,1 6 5 82,2 54 4,7 85,4

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét eredménye beszámítódik.

Baranyai István
2011.06.25.