Érettségi tételek, AKG, 2011.

Magyar irodalom szóbeli érettségi témakörök 2011.

Középszint

ÉLETMŰVEK

1. A táj ábrázolás és látomásos líra Petőfi életművében
2. A bűn és bűnhődés motívum Arany balladáiban
3. Ady: Új versek című kötetének bemutatása
4. Babits: Jónás könyve
5. A nézőpontok megjelenése Kosztolányi életművében: A szegény kisgyermek panaszai, egy regény vagy szabadon választott novellák alapján
6. Lírai kísérletek és stílusok megjelenése József Attila pályájának első felében

PORTRÉK

7. Idill és tragikum Radnóti költészetében
8. Mikszáth: A romantika és realizmus határán – szabadon választott regény vagy novellák alapján
9. Szabó Lőrinc lírai törekvései a Különbéke vagy a Tücsökzene című kötet bemutatása alapján
10. Ottlik: Iskola a határon

LÁTÁSMÓDOK

11. Karinthy: Tanár úr kérem
12. A groteszk látásmód Örkény: Egypercesek című novelláiban
13. A valóság naturalista ábrázolásmódja Móricz egy szabadon választott műve alapján

VILÁGIRODALOM

14. A Biblia művelődéstörténeti jelentősége és az Ószövetség jellegzetes szövegfajtái
15. Az orosz próza mesterei

SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET

16. Kortársunk Shakespeare: egy szabadon választott mű bemutatása
17. Moliere: Tartuffe

KORTÁRS IRODALOM

18. Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán: Test angyala

AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI

19. Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio (regény, film, hangoskönyv)

REGIONÁLIS KULTÚRA

20. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen