Érettségi tételek, AKG, 2011.

Magyar nyelv szóbeli érettségi tételek 2011.

Középszint

Ember és nyelv
1. tétel: A nyelv: jel- és szabályrendszer
2. tétel: A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal

Kommunikáció
3. tétel: A kommunikáció tényezői és funkciói
4. tétel: Az írásbeli kommunikáció új formái (csetelés, email, sms)
5. tétel: A reklámok nyelve: alakzatok, szóképek, nyelvi lelemények, írott és szóbeli közlések, a befolyásolás

A magyar nyelv története
6. tétel: A magyar nyelv történetének forrásai; a magyar nyelvemlékek
7. tétel: A nyelvújítás módszerei
8. tétel: A magyar nyelv eredete, rokonsága

Nyelv és társadalom
9. tétel: A mai magyar nyelv rétegződése
10. tétel: A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei

A nyelvi szintek
11. tétel: A szófajok rendszere
12. tétel: Az összetett mondat
13. tétel: Igeragozási rendszerünk

A szöveg
14. tétel: A szövegszerkesztés általános szabályai
15. tétel: A szövegösszefüggés jelentésbeli és grammatikai eszközei

A retorika alapjai
16. tétel: A szöveg felépítése, az írott szöveg és az élőbeszéd fajtái
17. tétel: Az érvelés beszédhelyzete és eszközei

Stílus és jelentés
18. tétel: A képszerűség stíluseszközei
19. tétel: Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok szerepe a nyelvhasználatban
20. tétel: A nyelvi regiszter