látogató számláló Érettségi az AKG-ban, 2011. - összefoglaló

Érettségi az AKG-ban, 2012.

Összefoglaló


Fotóalbum (12PK-s bizonyítványosztás)

Érettségi 2011.
Érettségi 2009.
Érettségi 2008.
Érettségi 2007.
Érettségi 2006.
Érettségi 2005.

2012. június 18-tól 22-ig két vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók. Az A jelzésű bizottságban szóbeliztek a hétosztályos képzés végzős tanulói, a B jelzésűben a párhuzamos képzés végzős tanulói, valamint mindkét bizottságban előrehozott érettségire jelentkező diákjaink és vendégtanulók.

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 124 tanulónk jelentkezett:
20 tizedikes (18 fő hétosztályos és 2 fő 9PK10G osztályos)
50 tizenegyedikes (35 fő hétosztályos és 15 fő 10PK11G osztályos)
52 tizenkettedikes (44 fő hétosztályos és 8 fő 11PK12G osztályos).

További 4 vizsgázó nem volt az iskolával tanulói jogviszonyban, 2 tanulót vendégtanulóként fogadtunk. Ők mind (130 fő) egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 60 tizenharmadikos és 19 fő 12PK-s végzős tanuló jelentkezett. A szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó.

A minimális öt tárgyból 51 tanuló vizsgázott, 21-en hat tárgyból tárgyból vizsgáztak, 6-en hét tárgyból és 1 fő nyolc tárgyból.*

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.


Emelt szintű vizsgák

A hétosztályos tagozat végzős 13. évfolyamos tanulói

Az összesen 333 vizsga közül 73 vizsga volt emelt szintű (22%).
[Országos arány: 7,9% idén]

Emelt szintű vizsgát tettek angol nyelvből 22-en (33%  az összes angol vizsgából*), történelemből 10-en (17%), társadalomsimeretből 8-an (80%), gazdasági ismeretekből 6-an (100%), matematikából 5-en (8%), biológiából 5-en (56%), kémiából 4-en (57%), német nyelvből 3-an (16%*), francia nyelvből 3-an (43%*), spanyol nyelvből 2-en (33%), magyarból 2-en (3%), informatikából 2-en (18%*), testnevelésből 1 tanuló.
* idegen nyelvből vannak tanulók, akiknek közép- és emelt szinten is van vizsgaeredményük, így pl angolból az összes vizsgák száma 66 a 60 tanulóból.

Nem tett emelt szintű vizsgát 10 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 30-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 17-en.
3 darab emelt szintű vizsgát 3-an.

Az ötosztályos (párhuzamos) szakközépiskolai művészeti képzés végzős 12. évfolyamos tanulói

Az összesen 98 vizsga közül 5 vizsga volt emelt szintű (5%).

Emelt szintű vizsgát tettek angol nyelvből 4-en (21% az összes angol vizsgából) és német nyelvből 1-en (33% az összes német vizsgából).

Nem tett emelt szintű vizsgát 15 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 3-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 1-en.


Nyelvvizsgák

A hétosztályos tagozat végzős 13. évfolyamos tanulói

Emelt szintű nyelvi érettségijével 28 tanuló szerzett középfokú (B2) nyelvvizsgát, 1 tanuló alapfokút.

Az ötosztályos (párhuzamos) szakközépiskolai művészeti képzés végzős 12. évfolyamos tanulói

Emelt szintű nyelvi érettségijével 5 tanuló szerzett középfokú (B2) nyelvvizsgát.


Eredmények

A hétosztályos tagozat végzős 13. évfolyamos tanulói

Minden megszerzett jegy átlaga 4,5-ös átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 77,24%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,38 és 77,27%,
emelt szinten pedig 4,89 és 77,15%.

14 tanuló lett kitűnő (23%)
22 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (37%)

15 további 4-es átlag feletti (jó) (25%)
4 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (7%)

és 5 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (8%)

A tanulói átlagok átlaga 4,47. A százalékos átlagok átlaga 76,8%.

Az ötosztályos (párhuzamos) szakközépiskolai művészeti képzés végzős 12. évfolyamos tanulói

Minden megszerzett jegy átlaga 4,1-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 72,5%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,1 és 71,6%,
emelt szinten pedig 5 és 89,2%.

1 tanuló lett kitűnő (5%)
6 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (32%)

6 további 4-es átlag feletti (jó) (32%)
2 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (10%)

és 3 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (16%), egy tanuló ismétlésre bocsátott.

A tanulói átlagok átlaga 4,1. A százalékos átlagok átlaga 72,15%.


Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2012-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

A hétosztályos tagozat végzős 13. évfolyamos tanulói

  minden vizsgázó* ebből
  Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 66 4,9 85,6 22 5,0 79,6 44 4,9 88,6
biológia 9 4,2 69,1 5 4,2 63,0 4 4,3 76,8
dráma 1           1    
fizika 2 4,5 77,0       2 4,5 77,0
földrajz 1           1    
francia nyelv 7 4,6 71,4 3 5,0 73,7 4 4,3 69,8
gazdasági ismeretek 6 5,0 79,0 6 5,0 79,0      
informatika 11 4,5 77,3 2 3,5 41,5 9 4,7 85,2
kémia 7 4,4 77,7 4 5,0 83,0 3 3,7 70,7
magyar nyelv és irodalom 60 4,4 77,9 2 5,0 90,0 58 4,4 77,4
matematika 60 4,1 68,9 5 5,0 76,4 55 4,0 68,2
német nyelv 19 4,7 83,3 3 5,0 85,3 16 4,7 82,9
rajz és vizuális kultúra 2 4,5 72,5   0 0 2 4,5 72,5
spanyol nyelv 6 4,6 82,8 2 5,0 85,0 4 4,3 81,3
társadalomismeret 10 4,9 81,1 8 5,0 81,3 2 4,5 80,5
testnevelés 6 4,7 78,8 1 5,0 65,0 5 4,6 81,6
történelem 60 4,4 74,0 10 5,0 75,2 50 4,3 73,8

Az ötosztályos (párhuzamos) szakközépiskolai művészeti képzés végzős 12. évfolyamos tanulói

  minden vizsgázó* ebből
  Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 19 4,4 79,9 4 5,0 88,5 15 4,3 77,6
fizika 1     1    
magyar nyelv és irodalom 19 4,4 77,6 19 4,4 77,6
matematika 19 3,5 59,4 19 3,5 59,4
mozgóképkultúra és médiaismeret 9 4,8 86,1 9 4,8 86,1
művészettörténet 3 3,0 50,0 3 3,0 50,0
német nyelv 3 4,7 83,0 1 5,0 92,0 2 4,5 78,5
rajz és vizuális kultúra 3 5,0 86,0 3 5,0 86,0
spanyol nyelv 3 4,3 72,0 3 4,3 72,0
történelem 19 3,7 66,6 19 3,7 66,6

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét eredménye beszámítódik.

Baranyai István
2012.06.23.