Érettségi tételek, AKG, 2012.

Magyar irodalom szóbeli érettségi témakörök 2012.

Középszint

 

B1, B2 csoportoknak Szakközépiskolásoknak Emelt szintű csoportnak
Életművek

1

Petőfi Sándor komikus eposza, A helység kalapácsa

Petőfi ars poeticái

Petőfi Sándor ars poeticái

2

A bűn és bűnhődés motívum Arany balladáiban

A balladaköltő Arany

Arany Őszikék korszakának bemutatása

3

Ady: Új versek című kötetének bemutatása

Ady: Új versek című kötetének bemutatása

Ady szerelmi költészetének átfogó jellemzése választott versek alapján

4

Babits: Jónás könyve

Babits: Jónás könyve

 Babits: Jónás könyve

5

A gyermeki és felnőtt nézőpont megjelenése Kosztolányi életművében, A szegény kisgyermek panaszai vagy szabadon választott novellák alapján

Kosztolányi Édes Anna

 A nézőpontok változásai Kosztolányi életművében, A szegény kisgyermek panaszai vagy egy regénye vagy szabadon választott novellák alapján

6 József Attila kései versei

Lírai kísérletek és stílusok megjelenése József Attila kései verseiben

 József Attila kései versei

Portrék
7. Idill és tragikum Radnóti költészetében

A magyar reneszánsz – Balassi

Idill és tragikum Radnóti költészetében

8 Mikszáth a romantika és realizmus határán – szabadon választott regény vagy novellák alapján

Mikszáth a romantika és realizmus határán

Csokonai sokszínűségének és e sokszínűség egy jellegzetes összetevőjének jellemzése 

9  Móricz epikája

Vörösmarty Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály 1849 utáni költészetének bemutatása

10. Ottlik: Iskola a határon

Ottlik: Iskola a határon

Ottlik: Iskola a határon

Látásmódok
11. Karinthy: Tanár úr kérem Karinthy Tanár úr kérem

Jókai Mór egy művének bemutatása

12. A groteszk látásmód Örkény: Egypercesek című novelláiban Groteszk látásmód Örkény István Tóték című drámájában

A groteszk látásmód Örkény: Egypercesek című novelláiban vagy a Tóték című művében

13. Nemes Nagy Ágnes költészete Nemes Nagy Ágnes

Nemes Nagy Ágnes költészete

Világirodalom
14. A Biblia művelődéstörténeti jelentősége és az Ószövetség, Újszövetség jellegzetes szövegfajtái A Biblia művelődéstörténeti jelentősége és jellegzetes szövegfajtái A Biblia jelentősége, az Ószövetség és Újszövetség jellegzetes szövegfajtái
15. Csehov-novellák orosz kispróza – Csehov, Tolsztoj Tolsztoj Ivan Iljics halála című művének elemzése
Színház- és drámatörténet
16. Madách: Az ember tragédiája Molière, a klasszikus nevettető Moliere újításai a színpadon: Tartuffe vagy A fösvény elemzése
17. Kortársunk Shakespeare Kortársunk – Shakespeare Kortársunk, Shakespeare: a Hamlet vagy a Romeo és Júlia feldolgozásain keresztül a dráma aktualitásának bemutatása
Kortárs irodalom
18. Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán: Test angyala Szabó Magda egy regényének elemzése      Szabó Magda egy regényének elemzése
Az irodalom határterületei

19.

A bűnügyi regény változatai 

Bohumil Hrabal/Jiři Menzel: Sörgyári capriccio Bohumil Hrabal/Jiři Menzel: Sörgyári capriccio
Regionális kultúra
20. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen