látogató számláló Érettségi az AKG-ban, 2011. - összefoglaló

Érettségi az AKG-ban, 2013.

Összefoglaló


Fotók (bizonyítványosztás)

Érettségi 2012.
Érettségi 2011.
Érettségi 2009.
Érettségi 2008.
Érettségi 2007.
Érettségi 2006.
Érettségi 2005.

2013. június 17-től 21-ig két vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók. Mindkét bizottságba be voltak osztva a végzős és az előrehozott érettségire jelentkező diákjaink és vendégtanulók.

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 103 tanulónk jelentkezett:
1 kilencedikes
3 tizedikes (2 fő hétosztályos és 1 fő 9PK10G osztályos)
40 tizenegyedikes (29 fő hétosztályos és 11 fő 10PK11G osztályos)
59 tizenkettedikes (46 fő hétosztályos és 13 fő 11PK12G osztályos).

További 6 vizsgázó nem volt az iskolánkkal tanulói jogviszonyban, 1 tanulót vendégtanulóként fogadtunk. Ők mind (110 fő) egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 66 tizenharmadikos és 19 fő 12PK-s végzős tanuló jelentkezett. A szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó (85 fő).

A minimális öt tárgyból 24 tanuló vizsgázott, 33-an hat tárgyból tárgyból vizsgáztak, 15-en hét tárgyból, 10-en nyolc tárgyból és 2 fő kilenc tárgyból.*

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.


Emelt szintű vizsgák

A hétosztályos tagozat végzős 13. évfolyamos tanulói

Az összesen 420 vizsga közül 107 vizsga volt emelt szintű (25%).
[Országos arány: 7,9% tavaly]

Emelt szintű vizsgát tettek angol nyelvből 38-en (44%  az összes angol vizsgából**), biológiából 10-en (91%), fizikából 3-an (38%), francia nyelvből 4-en (36%**), gazdasági ismeretekből 5-en (83%), informatikából 1-en (6%*), kémiából 5-en (83%), magyar nyelv és irodalomból 1-en (2%), matematikából 12-en (18%), német nyelvből 11-en (37%**), spanyol nyelvből 7-en (30%**), testnevelés 1-en (20%), történelemből 8-an (12%).
** idegen nyelvből vannak tanulók, akiknek közép- és emelt szinten is van vizsgaeredményük, így pl angolból az összes vizsgák száma 66 a 60 tanulóból.

Nem tett emelt szintű vizsgát 5 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 24-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 29-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 7-en,
4 darab emelt szintű vizsgát 1-en

Az ötosztályos (párhuzamos) szakközépiskolai művészeti és gimnáziumi képzés végzős 12. évfolyamos tanulói

Az összesen 109 vizsga közül 19 vizsga volt emelt szintű (17%).

Emelt szintű vizsgát tettek angol nyelvből 11-en (58% az összes angol vizsgából**), fizikából 1-en (50%), magyar nyelv és irodalomból 3-an (16%), matematikából 1-en (6%) és történelemből 3-an (16%).

Nem tett emelt szintű vizsgát 6 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 8-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 4-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 1-en.


Nyelvvizsgák

A hétosztályos tagozat végzős 13. évfolyamos tanulói

Emelt szintű nyelvi érettségivel 57 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók és 3 alapfokút (B1).

Az ötosztályos (párhuzamos) szakközépiskolai művészeti és gimnáziumi képzés végzős 12. évfolyamos tanulói

Emelt szintű nyelvi érettségivel 8 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók és 2 alapfokút (B1).


Eredmények

A hétosztályos tagozat végzős 13. évfolyamos tanulói

Minden megszerzett jegy átlaga 4,7-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 79,7%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,6 és 81,3%,
emelt szinten pedig 4,84 és 75%.

16 tanuló lett kitűnő (24%)
35 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (53%)

13 további 4-es átlag feletti (jó) (20%)

és 2 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (3%)

A tanulói átlagok átlaga 4,64. A százalékos átlagok átlaga 79,3%.

Az ötosztályos (párhuzamos) szakközépiskolai művészeti és gimnáziumi képzés végzős 12. évfolyamos tanulói

Minden megszerzett jegy átlaga 3,84-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 62,3%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 3,7 és 62,6%,
emelt szinten pedig 4,47 és 61,2%.

1 tanuló lett kitűnő (5%)
2 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (11%)

5 további 4-es átlag feletti (jó) (26%)
5 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (26%)

5 további 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (26%)
1 tanuló 2,5-ös átlag feletti (közepes) (5%)

és 3 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (16%).

A tanulói átlagok átlaga 3,82. A százalékos átlagok átlaga 62%.


Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2013-ban az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

A hétosztályos tagozat végzős 13. évfolyamos tanulói

  minden vizsgázó* ebből
  Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv

86

4,98

88,05

38 4,97 82,03

48

4,98

92,81

biológia

11

5,00

80,64

10 5,00 80,00

1

   
dráma

3

5,00

91,67

     

3

5,00

91,67

ember- és társadalomismeret, etika

3

5,00

92,33

     

3

5,00

92,33

fizika

8

4,75

78,50

3 4,67 63,00

5

4,80

87,80
francia nyelv

11

4,91

77,64

4 5,00 70,50

7

4,86

81,71

gazdasági ismeretek

5

5,00

78,00

4 5,00 74,00

1

   
informatika

17

4,71

80,76

1    

16

4,69

82,00

kémia

6

4,33

68,67

5 4,20 64,40

1

   
magyar nyelv és irodalom

66

4,68

82,05

1 5,00 81,00

65

4,68

82,06

matematika

66

4,09

68,50

12 4,50 64,00

54

4,00

69,54

mozgóképkultúra és médiaismeret

4

4,75

80,75

     

4

4,75

80,75

német nyelv

30

4,83

81,43

11 4,91 74,64

19

4,79

85,37

rajz és vizuális kultúra

1

5,00

85,00

     

1

   
spanyol nyelv

23

4,65

79,30

7 4,86 76,00

16

4,56

80,75

társadalomismeret

3

5,00

95,67

     

3

5,00

95,67

testnevelés

10

4,80

82,00

2 4,50 64,50

8

4,88

86,38

történelem

66

4,50

75,67

8 4,75 69,25

58

4,47

76,55

Az ötosztályos (párhuzamos) szakközépiskolai művészeti és gimnáziumi képzés végzős 12. évfolyamos tanulói

  minden vizsgázó* ebből
  Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv

19

4,37 67,16 11 4,64 63,09

8

4,00 72,75
fizika

2

4,50 66,00 1    

1

   
informatika

7

3,86 62,00      

7

3,86 62,00
magyar nyelv és irodalom

19

3,74 61,63 3 4,00 53,00

16

3,69 63,25
matematika

17

3,00 46,24 1    

16

2,88 44,81
mozgóképkultúra és médiaismeret

2

4,50 77,00      

2

4,50 77,00
művészettörténet

2

3,00 48,00      

2

3,00 48,00
rajz és vizuális kultúra (középszintű, portfolió)

4

4,25 74,75      

4

4,25 74,75
spanyol nyelv

1

         

1

   
testnevelés

5

4,40 78,60      

5

4,40 78,60
történelem

19

3,47 54,84 3 4,00 58,67

16

3,38 54,13

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét eredménye beszámítódik.

Baranyai István
2013.06.21.