Érettségi tételek, AKG, 2013.

Magyar nyelv szóbeli érettségi tételek 2013.

Középszint

Ember és nyelv
1. tétel: Európa nyelvcsaládjai és nyelvei
2. tétel: Az anyanyelv szerepe az ember életében, a társadalomban és a kommunikációban

Kommunikáció
3. tétel: A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói
4. tétel: A vizuális (nem nyelvi) kommunikáció
5. tétel: A reklámok nyelve: nyelvi eszközök és lelemények, írott és szóbeli közlések, a befolyásolás

A magyar nyelv története
6. tétel: A nyelvújítás módszerei
7. tétel: A magyar nyelv eredete, rokonsága

Nyelv és társadalom
8. A magyar nyelvjárások, kisebbségi nyelvhasználat
9. tétel: Mai magyar nyelvváltozatok
10. tétel: A tömegkommunikáció és a nyelvhasználat

A nyelvi szintek
11. tétel: Alárendelő és mellérendelő viszonyok a nyelvben
12. tétel: Az összetett mondat
13. tétel: Az igék és az igenevek rendszere nyelvünkben

A szöveg
14. tétel: A szöveg ismertetőjegyei, szerepe a közlésben, (szövegtípusok, -fajták)
15. tétel: A szövegösszefüggés grammatikai eszközei

A retorika alapjai
16. tétel: A nyilvános beszéd felépítése, fajtái
17. tétel: Az érvelés, a cáfolás

Stílus és jelentés
18. tétel: Szóképek és alakzatok
19. tétel: Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok szerepe a nyelvhasználatban
20. tétel: Nyelv és stílus. A nyelvi regiszter