Érettségi tételek, AKG, 2005.

Földrajz középszintű szóbeli érettségi tételek 2005.

1. a/ A Föld gömbhéjai, belső szerkezete és felépítése
b/ Az Európai Unió kialakulása és céljai
2. a/ A globális lemeztektonikai elmélet, a kőzetlemezek szerkezete és mozgásaik
b/ Németország általános jellemzése
3. a/ Hazánk ásványi nyersanyagai
b/ Globális problémák I. (savas esők, túlnépesedés)
4. a/ A Föld tűzhányó tevékenysége, földrengések
b/ Magyarország településszerkezete, és annak változásai
5. a/ Európa természetföldrajzi áttekintése
b/ Olaszország ipara és mezőgazdasága
6. a/ Magyarország jelenlegi és történeti vízrajza
b/ Az Európai Unió mezőgazdasági politikája
7. a/ Kőzetek csoportosítása
b/ Az Európai Unió regionális politikája
8. a/ A légkör összetétele, szerkezete
b/ Észak-Európa országainak általános jellemzése
9. a/ A légkör hőháztartása és az üvegházhatás
b/ Az USA általános jellemzése és gazdaságának sajátos vonásai
10. a/ Víz a légkörben - felhő- és csapadékképződés
b/ Társadalmak népességének fejlődési állapotai, korfa-elemzések tükrében
11. a/ A nagy földi légkörzés
b/ Magyarország népesedési folyamatainak, foglalkozási szerkezetének változásai, vándorlások
12. a/ Ciklonok, anticiklonok és monszunok
b/ A világgazdaság tendenciái
13. a/ Óceánok, tengerek, a tengervíz mozgásjelenségei
b/ Japán általános jellemzése és gazdasága
14. a/ A függőleges övezetesség
b/ Az állam, államformák, az állam feladatai, a liberális piacgazdaság
15. a/ A trópusi övezet jellemzése
b/ Népesség vándorlások típusai és jellemzése
16. a/ A valódi mérsékelt öv jellemzése
b/ Románia ipara és mezőgazdasága
17. a/ A Naprendszer általános jellemzése
b/ Globális problémák I. (savas esők, túlnépesedés)
18. a/ Magyarország földrajzi helyzete és nagytájai
b/) A világ energiagazdasága
19. a/ Globális problémák II. (az “ózonlyuk” problémája és a klímaváltozás)
b/ Magyarországi nemzetiségek, és a határontúli magyarság
20. a/ A hideg öv
b/ Magyarország mezőgazdasága és ipara

Földrajz emelt szintű szóbeli érettségi tételek

Témakörök (OM honlap, PDF)