Érettségi tételek, AKG, 2005.

Magyar irodalom középszintű szóbeli érettségi tételek 2005.

Életművek:
1. A szabadság és a szerelem motívumának megjelenése Petőfi Sándor műveiben
2. A bűn és bűnhődés motívuma Arany János balladáiban
3. Ady Endre ars poetica versei
4. Babits vívódása a költőszereppel
5. Kosztolányi Dezső A szegény kis gyermek panaszai című versciklusa
6. A tájköltészet átalakulása József Attila költészetében
Portrék:
7. Írói eljárások Mikszáth Kálmán egy szabadon választott regényében
8. Móricz Zsigmond: Árvácska
9. Idill és tragikum Radnóti Miklós költészetében
10. Ottlik Géza: Iskola a határon
Látásmódok:
11. Realista elemek a romantikus Jókainál
12. Az önkifejezés lehetőségei Karinthy Frigyes műveiben ( Nem mondhatom el senkinek, Cirkusz)
13. A groteszk látásmód Örkény István: Tóték című művében
Világirodalom:
14. Karrierregények a 19. század francia irodalmában: Stedhal: Vörös és fekete, Balzac: Goriot apó
15. A modern regény világa: Bulgakov: Mester és Margarita vagy Garcia Márquez: Száz év magány vagy Boris Vian: Tajtékos napok
Színház és drámatörténet
16. A konfliktusos dráma: Szophoklész: Antigoné és Shakespeare: Hamlet című művének összevetése
17. Madách Imre: Az ember tragédiája
Kortárs irodalom:
18. A gyermeki nézőpont megjelenése Garaczi László: Pompásan buszozunk vagy Kertész Imre: Sorstalanság vagy Vámos Miklós: Zenga zének című művében
Az irodalom határterületei
19. Egy szabadon választott mű filmadaptációja
Regionális kultúra
20. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

Magyar nyelv és irodalom emelt szintű szóbeli érettségi tételek

Emelt szintű szóbeli érettségi tételek (OM honlap, PDF)