Érettségi tételek, AKG, 2005.

Magyar nyelvtan középszintű szóbeli érettségi tételek 2005.

Ember és nyelv:
1. A nyelv mint jelrendszer
2. A nyelv diakron és szinkron változásainak jellemzése példákkal
Kommunikáció:
3. A kommunikáció tényezői
4. A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei
5. A kommunikáció formája: szóbeliség és írásbeliség
A magyar nyelv története:
6. A magyar nyelv rokonsága
7. A nyelvújítás
8. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek
Nyelv és társadalom:
9. A társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma
10. A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei
A nyelvi szintek:
11. A magyar helyesírás alapelvei
12. A szófajok rendszere és a szóalkotás módjai
13. A mondat szerkezete
14. Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái
A szöveg:
15. A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek
16. A szöveg felépítése, egységei
A retorika alapjai:
17. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig
18. Az érvelés beszédhelyzete és eszközei
Stílus és jelentés:
19. A nyelvi jelek csoportjai, a hangalak és a jelentés viszonya
20. Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusértéke

Magyar nyelv és irodalom emelt szintű szóbeli érettségi tételek

Emelt szintű szóbeli érettségi tételek (OM honlap, PDF)