Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Alkotókörök

Minden AKG -s tanulónak lehetősége van különböző művészeti alkotókörökre járni.

 1. A 7-8. évfolyamon az alkotókörök a munkarendbe beépített módon, kötött órarenddel – a háztartástannal közös tárgy keretében – kerülnek meghirdetésre, illetve megtartásra.
 2. A 9-10. évfolyamon egy meghirdetett – vagy külsős – alkotókört minden tanulónak választania kell.
 3. 11-12. évfolyamon egyéni döntés az alkotókör választása.

Az alkotókörök általában 1515 - 1650 között kerülnek meghirdetére.

 1. Kerámia
 2. időpont: minden nap 1525-1650
  maximum 8 fő/nap
  Tanár: Szilágyi Gábor és Romhányi Mariann

 3. Fafaragás (ha lesz tanár)
 4. Időpont: egyeztetéssel

 5. Tűzzománc
 6. Foglalkozások: kedd 1515-1650 heti két órában, létszám: max. 10-12 fő.
  Tanár: Királyfalvi Erzsébet

 7. Kistrupp
 8. Időpont: Szerda csibe után
  Tanár: Lőrinc László

 9. Trupp
 10. Időpont: kedd 1525- 1650
  Tanár: Lőrinc László

 11. Színjátszókör (10. évfolyam számára)
 12. Időpont: egyeztetéssel
  Tanár: Kálmán Ildikó

 13. Lázadó Színház
 14. Időpont: egyeztetéssel
  Tanár: Kárpáti Péter

 15. Énekkar
 16. Időpont: egyeztetéssel
  Tanár: Bencze Enikő

 17. Képzőművészet
 18. Időpont: egyeztetéssel
  Tanár: Szabó Imre

 19. Szövés
 20. Foglalkozások: kéthetenként négy óra, 1525-1815, csütörtök. Létszám: max. 10-12 fő.
  Tanár: Merényi Zsuzsanna

 21. Batik
 22. Időpont: kedd, kéthetente dupla óra - 15.35-19.00
  Tanár: Matolay Ildikó

 23. Fotó
 24. Időpont: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 1525-1650
  Tanár:Vékás Magdolna

 25. Video
 26. Időpont: hétfő, kedd, csütörtök 1530-1700

 27. Rádió
 28. Időpont: egyeztetéssel
  Tanár: Sipos Mihály

 29. „Szubjektív” újságírás
 30. Időpont: egyeztetéssel
  Tanár: Baranyai Istvá

 31. Internet
 32. Időpont: csütörtök 1525-1650
  Tanár: Baranyai István

 33. Csillagászat
 34. Időpont: kedd 1525-1650
  Tanár: Simon Tamás

 35. Természetbúvár
 36. Időpont: havi egyszer 3-5 napos túra + akciónapok
  Tanár: Hites Borbála, Marsi Zoltán

 37. Szabás-varrás
 38. Tanár: Csizmadia Katalin
  Hétfő: 1535 - 1700

 39. Nemezelés
 40. Tanár: Nagy Mari
  Havonta: Összevont órák

 41. Francia Színház
 42. Tanár: Szalontai Ágnes, Zsohár Gyöngyi
  Időpont: Kedd vagy csütörtök 1525


Idegen nyelv

angol * német * spanyol * francia * olasz * orosz * eszperanto

Angol

Kezdő

1. 1155 Criss Cross for Beginners – Németh Eszter
2. 1250 Criss Cross for Beginners – Németh Eszter

(nyilván csak egy csoport fog indulni a két időpont valamelyikében, ha egyáltalán van egy csoportra való olyan gyerek, aki még nem tanult angolt)

Kezdő – középhaladó

3. 1250 Criss Cross Pre – Intermediate – Scheibelhoffer Miklós
4. 1250 Hotline Pre – Intermediate – Zaccomer Mária
5. 1345 Criss Cross Intermediate – Szabó Gábor
6. 1345 Cambridge English for Schools 2 – Papp Judit

Középhaladó

7. 1155 később választott könyvből – Nagy András
8. 1155 New Headway Intermediate – Szabó Gábor
9. 1345 később kiválasztott könyvből – Kálmán Ildikó

Erős – középhaladó

10.1155 később kiválasztott könyvből – Németh Eszter
11.1155 Lifelines Inter – Kálmán Ildikó
12.1250 New Headway nntermediate – Hubay Katalin
13.1345 Criss Cross Upper-Inter – Zaccomer Mária

Középfokú nyelvvizsgára előkészítő

14. 1155 Blackbird – Zaccomer Mária
15. 1155 Blackbird – Hubay Katalin
16. 1155 később választott könyvből – Scheibelhoffer Miklós
17. 1250 később választott könyvből – Kálmán Ildikó
18. 1250 Blackbird – Papp Judit
19. 1345 Masterclass First Certificate – Hubay Katalin
20. 1345 később választott könyvből – ScheibelhofferMiklós

Felsőfok I.

(akik az előző tanévben szerezték meg a középfokút vagy annak csak az egyik része van meg).

21. 1155 Discussions from A to Z – Papp Judit

Felsőfok II. (csak középfokú nyelvvizsgával)

22. 1250 Masterclass Advanced Nagy András
23. 1345 Masterclass Advanced Nagy András

Angolszász irodalom (csak nyelvvizsgával)

24. 1345 Scheibelhoffer Miklós

Szintentartó (csak nyelvvizsgával)

25. 1155 Hubay Katalin

Természetesen 1440-kor is indulnak órák, illetve felvételi előkészítő és Circle Speak is indul, ha van rájuk igény.

Az angol nyelvi órák sávok szerint

1155 – 1240

kezdő Németh Eszter
középfokú előkészítő Scheibelhoffer Miklós
középhaladó Nagy András
középhaladó Szabó Gábor
erős középhaladó Németh Eszter
erős középhaladó Kálmán Ildikó
középfokú előkészítő Zaccomer Mária
középfokú előkészítő Hubay Katalin
felsőfokú előkészítő I. Papp Judit
szintentartó Hubay Katalin

1250 – 1335

kezdő Németh Eszter
kezdő – középhaladó Zaccomer Mária
erős középhaladó Hubay Katalin
kezdő – középhaladó Scheibelhoffer Miklós
középfokú előkészítő Kálmán Ildikó
középfokú előkészítő Papp Judit
felsőfok II Nagy András

1345 – 1430

kezdő – középhaladó Szabó Gábor
kezdő – középhaladó Papp Judit
középhaladó Kálmán Ildikó
erős középhaladó Zaccomer Mária
középfokú előkészítő Hubay Katalin
középfokú előkészítő Scheibelhoffer Miklós
felsőfok II. Nagy András
irodalom Scheibelhoffer Miklós


Német nyelv

Kezdő

1) 1345 N1: Deutsch Aktiv Gróf Adrienne
2) 1250 N2: START + munkafüzet Kékesi László
3) 1435 N3: START + munkafüzet Lakos Gábor

Középhaladó

1) 1155 N4: Unterwegs + munkafüzet Kékesi László
2) 1250 N5: START 15. Lekt.-tól Lakos Gábor
3) 1345 N6: START 15. Lekt.-tól Lakos Gábor

Középfokú/érettségi előkészítő

1) 1345 N7: Ein Wort gibt das andere Kékesi László
2) 1345 N8: Ein Wort gibt das andere Kardos Éva
3) 1155 N9: Ein Wort gibt das andere Gróf Adrienne
4) 1435 N10: Mittelstufe Deutsch tesztkönyvek+TOPIC – Harangi Júlia
5) 1250 N11: tesztkönyvek+TOPIC Gróf Adrienn

Felsőfokú

1) 1155 N12: Mittelstufe Deutsch, irodalmi szövegek, magnó, videók – Gróf Adrienn
2) 1155 N13: Modern német irodalom Lakos Gábor

(Megjegyzés: az azonos időre meghirdetett különböző csoportok között a jelentkezők létszáma dönt majd.)


Spanyol nyelv

Kezdő

1) 1250 SP1: Espanol 2000 Harangi J./Ricardo G.
2) 1345 SP2: Espanol 2000 Harangi J./Ricardo G.

Középhaladó

1) 1345 SP3: Spanyol nyelvkönyv II. Harangi J./Ricardo G.
2) 1155 SP4: Spanyol nyelvkönyv II. Harangi J./Ricardo G.

Középfokú/érettségi előkészítő

1) 1155 SP5: Spanyol nyelvkönyv II. 8. leckétől Harangi J./Ricardo G.
2) 1250 SP6: Spanyol nyelvkönyv II. 8. leckétől Harangi J./Ricardo G.


Francia nyelv

Kezdő

1) 1155 F1: FRANCE-EURO EXPRESS
2) 1250 F2: Café Creme Szalontai Á.

Középhaladó

1) 1250 F3
2) 1155 F4: Zsohár Gy.

Középfokú előkészítő

1) 1345 F5: ESPACES
2) 1250 F6: NOUVEAU SANS FRONTIÉRES Zsohár Gy.


Olasz nyelv

Kezdő 1250 O1: LINGUA ITALIUM 1. Stefano Medica
Középhaladó 1155 O2: LINGUA ITALIUM 2. Stefano Medica
Középfokú 1345 O3: LINGUA ITALIUM 2. Stefano Medica


Orosz nyelv

(igénytől függően)


Eszperanto nyelv

Heti kétszer egy vagy két óra, az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően később rögzítendő időpontokban.

Vezeti: Nanovszky Károlyné.


Közgazdaságtan GO * YE * JAM

Mikro-makrogazdaságtan

Jellemzők:

A közgazdaságtan az AKG-ban – hasonlóan a többi középiskolához – két, egymástól viszonylag jól elkülöníthető részből áll. Az egyik a mikro-ökonómia, melyet a tanulók a 11. évfolyamon tanulnak, a másik a makro-ökonómia, amelyet a 12. évfolyamon.

Tanárok:

Mikroökonómia (11. évf.): Szűcs Tamás és Merényi Zsuzsanna
Makroökonómia (12. évf.): Horn Ágnes és Merényi Zsuzsanna

Időtartam:

Heti 4 óra, melyen belül 3 órában a tényleges tananyag feldolgozása folyik, +1 órában pedig az összefüggések mélyebb átgondolására, illetve bonyolultabb feladatok megoldására kívánunk időt biztosítani.

Időpontok:

Mikroökonómia

1005 vagy 1100 Merényi Zsuzsanna
1100 vagy 1155 Szűcs Tamás

Makroökonómia

1100 Horn Ágnes
1155 Merényi Zsuzsanna


Gazdálkodj Okosan! (GO)

Jellemzője: A gazdaság alapjairól szóló, képesség-, készségfejlesztő, ismeretterjesztő és együttgondolkodásra ösztönző program.

Tanár: Merényi Zsuzsanna

Célcsoport: bármelyik évfolyam tanulója

Időtartam: heti 2 óra a szabad sávban

 


Young Enterprise (YE)

A tantárgyra 9. vagy 10. évfolyamon heti 2 órában – lehetőség szerint egy alkotókörre épülve, velük egy időpontban – kerül sor.


Junior Achievement Magyarország (JAM)

A tantárgy 10. vagy 11. évfolyamtól heti 3 órában, két tanévre választható, a csoporttal történt időpont-egyeztetés alapján (vagy utolsó nyelvi sávtól, vagy az alkotó sávjában, vagy egyéb közös időpontban)


Művészetismeret

Irodalom * Műelemzés * Művészettörténet * Ének-Zene * Nyelvtan

Irodalom

Csoportok

7. évfolyam: Hites Borbála
8. évfolyam: Sík Eszter
9. évfolyam: Szalontai Ágnes
10. évfolyam: Sík Eszter

11. évfolyam:
A csop.: Hites Borbála
B1 csop.: Sík Eszter
B2 csop.: Szalontai Ágnes

12. évfolyam:
A csop.: Takács Géza
B1 csop.: Hites Borbála
B2 csop.: Deme Judit
B3 csop.: Szalontai Ágnes

Meghirdetett időpontok

7-8. évfolyam epochánként minden nap 1155 – 1315
9-10. évfolyam epochánként minden nap 1000 – 1120
11. évfolyam B csoportok: hétfő, kedd, péntek 815 – 900, A csoportok: minden nap
12. évfolyam B csoportok: kedd, szerda, csütörtök 815 – 900; A csoportok: minden nap


Szabadsávos órák

Műelemzés

Hites Borbála, Takács Géza

Internetes irodalmi alkotókör: Takács Géza
Időpont: egyeztetéssel

Művészettörténet

Tanár: Szabó Imre
Választható kurzus 9-12. évfolyamon
Heti óraszám 2 óra
Időpont keddenként 1440 – től, vagy 1530- tól


Ének- zene

Tanárok Bencze Enikő

Major Zsuzsa

Óraszámok:

7. évfolyam: heti 2 x 45 perc
8. évfolyam: heti 2 x 45 perc
9. évfolyam: heti 1 x 45 perc
10. évf. : heti 1 x 45 perc
11. évf. : hat hetente 3 x 45 perc
12. évf. : hat hetente 3 x 45 perc


Magyar nyelvtan

Óraszámok:

7. évfolyam: epochánként 2 órában
8. évfolyam: epochánként 2 órában
9., 10. évfolyam: epochánként 1 órában + heti egy óra szabad sávban
11. évfolyam: 1óra/ hét
12. évfolyam: 1 óra/hét

Csoportok

7. évfolyam: Hites Borbála
8. évfolyam: Sík Eszter
9. évfolyam: Szalontai Ágnes
11. évfolyam: 15-20 fős csoportokban, órarend-egyeztetéssel
12. évfolyam: 15-20 fős csoportokban, órarend-egyeztetéssel


Matematika

A csoportokat tanító tanárok:

7. évfolyam Harsányi Zsuzsa
8. évfolyam Mónos Zoltán
9. évfolyam Varga Judit
10. évfolyam Ila-Horváthné Nagy Ilona

11. évfolyam
A csoport (4 óra) Harsányi Zsuzsa
A csoport (2 óra) Ila-Horváthné Nagy Ilona
B1 csoport (4 óra) Ila-Horváthné Nagy Ilona
B2 csoport (4 óra) dr. Kepecs Gáborné

12. évfolyam
A1 csoport (4 óra) dr. Kepecs Gáborné
A2 csoport (4 óra) Ila-Horváthné Nagy Ilona
A1 csoport (2 óra) Varga Judit
A2 csoport (2 óra) dr. Kepecs Gáborné
B1 csoport (4 óra) Harsányi Zsuzsa
B2 csoport (4 óra) Varga Judit

11-12. előkészítő Mónos Zoltán

Meghirdetett időpontok

7. évfolyam epochánként mindennap 1155 – 1315
8. évfolyam epochánként mindennap 830 – 950
9. évfolyam epochánként minden nap 1000 – 1120
10. évfolyam epochánként mindennap 1010 – 1135
11. évfolyam hétfő: 815 – 955, kedd: 910 – 955, péntek: 910 – 955
12. évfolyam kedd: 815 – 900, szerda: 910 – 955, csütörtök: 815 – 955

Az A1, A2 csoportok előkészítő órái: szerda és péntek 815 – 900
A B csoport előkészítő órái: hétfő, kedd, szerda és csütörtök: 1100 – 1145, 1250 – 1335


Pszichológia

1. Akadémikus („tudományos”) pszichológia

Heti 2x2 óra a 11. évfolyamnak

Azoknak a tanulóknak ajánljuk ezt a formát, akik szeretnének pszichológiából érettségizni, és/vagy felvételizni. Ebben a formában csak elméleti felkészítés folyik, önismereti csoportot nem tartalmaz a négy óra. A témakörök Atkinson Pszichológia tankönyvének felosztását követik.

Időpont: kedden és csütörtökön 1430 – 1600-ig

Tanár: Tomasovszki László

(A keddi elméleti órák a hétköznapi pszichológiát tanulókkal közösek lesznek.)

2. Akadémikus pszichológia

Heti 2x2 óra a 12. évfolyamnak

Azoknak ajánljuk ezt a tanulási formát, akik kifejezetten felvételire és érettségire készülnek pszichológiából. A témakörök felölelik a felvételi törzsanyagát. Alaptankönyv az Atkinson, mely kiegészül egyéb alapművel. Néhány ezek közül: D. O. Hebb: A pszichológia alapkérdései, Mérei F. Binét Á.: Gyermeklélektan, Ranschburg J.: Szeretet, erkölcs, autonómia.

időpont: hétfőn és szerdán 1430 – 1600-ig

Tanár: Tomasovszki László

3. Hétköznapi pszichológia

Heti 2x2 óra a 11. évfolyamnak

A mindennapi élet pszichológiai jelenségeire, tapasztalataira összpontosít a kurzus. A tematika rugalmasan alakítható a csoport érdeklődésének megfelelően.

A tantárgy 1x2 óra elméleti és 1x2 óra gyakorlati részből áll.

Tanár : Tomasovszki László – kedden 1430 – 1600-ig

Gyakorlatvezető: dr. Nemes Éva – csütörtökön 1430 – 1600-ig

4. Hétköznapi pszichológia

Heti 2 x 2 óra a 12. évfolyamnak

Erre a kurzusra azoknak a jelentkezését várjuk, akik a 11. évfolyam elméleti és gyakorlati részét elvégezték.

A tantárgy 1x2 óra elméleti és 1x2óra gyakorlati részből áll.

Tanár: Tomasovszki László – kedden 1600 – 1730-ig

Gyakorlatvezető: Farkas Júlia – csütörtökön 1430-tól – 1600-ig

5. Szexuálpszichológiai kurzus

Heti 1 x 2 óra a 11. és 12. évfolyamnak

Mi is ez? Semmiképpen nem szexuális felvilágosítás, nem AIDS-ellenes kampány... Valami olyasmi, amit évek óta kértek többen is:

1. Sokunkban felmerül egy csomó félelem, kérdés a saját születésünkkel kapcsolatban, s aztán ez kivetítődik leendő gyermekünk születésére is. Vajon mi legyen a fontosabb érték: a munka-hivatás, avagy a majdani családom, a gyerekeim? Hogyan tudok úgy élni, hogy akkor legyek terhes, amikor ez igazi örömet jelenthet nekem is, annak is akit szeretek, és a megszületendő gyermekem is örömmel indulhat az életbe...

2. Hogyan tudok szembenézni a bennem levő félelmekkel? Ezekkel a gondolatokkal nem akkor kell foglalkozni, amikor egy kicsi baba már ott növekszik az anya testében. Amikor kisgyerekként elkezdtél babázni, altattad, gondoztad... már készültél erre a szerepre.

3. Mit jelent a testem? Hogyan viszonyulok a szexualitáshoz, a szerelemhez, a másik emberhez?

A foglalkozás heti egyszer lenne 90 percben, Novák Jula vezetésével.

6. „Transzformáció” – játék klub

Heti 1x4 óra Tanulóknak, tanároknak egyaránt

Minden csütörtökön 1430 – 1830 -ig

A játék önismereti igényű, különböző problémák megoldásához ad segítséget tapasztalt játékvezető segítségével.

Játékvezető: Majoros István


Számítástechnika

Informatika epocha 7. év

Célcsoport: 7. évfolyam

Óraszám: 1 nagyepocha + 1 vagy 2 kisepocha

Időpont: 830 – 950

Tartja: Nógrádi Zoltán

Informatika 8. év

Célcsoport: 8. évfolyam

Óraszám: kéthetente 2 óra

Időpont: hétfő, 1345-1515

Tartja: Nógrádi Zoltán

Programozás

Szabad választással kezdőknek, haladóknak.

Óraszám: hetente két óra, tutori rendszerben

Tartja: Forgács Tamás

9. évfolyam gépírás tantárgy

Óraszám: heti 3-5 óra a szabad sávban

(1250--től 1525-ig - minden nap 3 sávban)

Tanár: Kerekes Barnabásné

10. évfolyam informatika tantárgy

Tanórák minden nap 4 sávban: 1155-től 1240-ig

1250-től 1335-ig – Baranyai István

1345-től 1430-ig – Tóth Mária

1440-től 1525-ig – Tóth Mária

1440-től 1525-ig (haladó csoport) – Baranyai István

11. évfolyam szoftverüzemeltetés tantárgy

Óraszám: heti 4 x 45 perces tanóra.

Tanár: Baranyai István

Időpont: megállapodás szerint (igény esetén 2 csoport indul)

A 12. évfolyam szoftverüzemeltetés tantárgy

Óraszám: heti 3 x 45 perces tanóra.

Tanár: Baranyai István

Időpont: megállapodás szerint (igény esetén 2 csoport indul)

Szoftverüzemeltető vizsgára fekészítés 12. év

Célcsoport: 12. évfolyam

Óraszám: heti 2 óra

Időpont: a délutáni sávban (heti 2x1 óra)

Tartja: Nógrádi Zoltán


Társadalomismeret

I. A kötött sáv délelőtti órái:

7. évfolyam két kupac Biró Gábor
8. évfolyam két kupac Stefány Judit
9. évfolyam két kupac Hantos István
10. évfolyam két kupac Kardos Éva, Lőrinc László
11. évfolyam három csoport Biró Gábor, Jakab György, Lőrinc László
12. évfolyam négy csoport
A Stefány Judit, Hantos István
B Biró Gábor, Zsohár Gyöngyi, Kardos Éva

II. Egyéb – kötött – órák:

7. évfolyam Együttéléstan (először csibénként)
8. évfolyam Együttéléstan 3 csoport
9. évfolyam Együttéléstan 2 csoport Hantos István
10.évfolyam Együttéléstan 2 csoport Horn György

III. Szabadsávos órák:

11. évfolyam*

Életmódtörténet (két éves, heti 3 óra) Lőrinc L.
Erkölcsi és társadalmi esettanulmányok (heti 2 óra) Jakab Gy.
Jogom van.?! (kétéves heti 3 óra) Hantos István
Politológia (heti 3 óra) Horn György
Szemtől szembe (kétéves heti 3 óra) Kardos Éva
Történeti társadalomismeret (kétéves, heti 3 óra) Hantos István

*A szabadsávos órák kurzusleírása és követelményei a mellékletben olvashatóak

12. évfolyam

Folytatódik: Életmódtörténet (heti 2 óra) Lőrinc László
Politológia: (heti 3 óra) Horn György
(némely kurzusnál elképzelhető, hogy a 12. évfolyam utólag bekapcsolódjon ill. a 11. évfolyam a 12. mellé zárkózzon, – ha nem lesz önálló csoportjuk – pl. Politológia, Jogom van.?!)


Testnevelés

Tanárok

Mitcsenkov András
Mitcsenkov Andrásné
Székely Norbert
Péterhegyi Csongorné – gyógytestnevelés
Szász Antónia – aerobic

Óraszámok:

7. évfolyam: 3 x 45 perc 1 x 90 perc
8. évfolyam: 3 x 45 perc 1 x 90 perc
9. évfolyam: 2 x 90 perc szabad sávon sportválasztással

4 x 45 perc hétfő: floor ball (1155 – 1230)
szerda: kosárlabda (1155 – l230)
csüt.: fotball (1155 – 1230)
péntek: röplabda (1155 – 1230)

10. évfolyam: 2 x 90 perc szabad sávon sportválasztással
11. évfolyam: 1 x 90 perc szabad sávon sportválasztással
vagy 2 x 45 perc (például úszás)

12. évfolyam 1 x 90 perc szabad sávon sportválasztással
vagy 2 x 45 perc (például úszás)

Szabad sáv:

kosárlabda I. 2 x 90 perc = 4 óra (hétfő – szerda 645 – 800)
kosárlabda II. 1 x 90 perc = 4 óra (kedd – csütörtök 1515 – 1645)
röplabda I. 2 x 90 perc = 4 óra (hétfő – csütörtök 645 – 800)
röplabda II. 2 x 90 perc = 4 óra (szerda – péntek 645 – 800)
úszás I. 2 x 90 perc = 6 óra (hétfő, csütörtök, péntek 645 – 800)
úszás II. 3 x 45 perc = 3 óra (akinek nincs reggel első órája 745 – 830)
asztalitenisz: 2 x 90 perc 4 óra (hétfő – péntek 1515 – 1645)
aerobic: 2 x 90 perc = 4 óra (időpont ?)
gyógytestnevelés 2 x 45 perc (terem) + 1 x 90 perc úszás = 4 óra
foci 1 x 45 perc = 1 óra (ked 645 – 800)
tömegsport: szerda délután (pl. csibekeretben)

Házibajnokság:

labdarúgás (4 fős választott csapatokkal)

7. évf.

– kosárlabda
– röplabda
– labdarúgás
– floor ball

8. évf.

– kosárlabda
– röplabda
– labdarúgás
– floor ball

Mikulás kupa – asztalitenisz

Föld napja – 2000 m-es futás

Tavaszi „sportnap” öreg diák – jelen diák, tanár – diák (foci, kosárlabda, röplabda)

Húsvéti kupa – asztalitenisz

Tenisz – csak „amatőröknek”


Természettudományok

Alapképzés 7-10. évfolyam

A megjelölt tanárok az adott kisiskola programfelelősei, de más szakos tanárok is betanítanak, az epocha tárgyától függően.

7. évfolyam: Marsi Zoltán
8. évfolyam: Gálik Judit
9. évfolyam: Simon Tamás
10. évfolyam: Ruprecht Katalin

11-12. évfolyam:

Fizika

időpont
11. évfolyam 1345-1430 minden nap
12. évfolyam 1155- 1240 minden nap

Tanár: Pleplár Gábor 11. évfolyam

Korom Pál 12. évfolyam

Biológia

időpont
11. évfolyam 1155-1240 minden nap
12. évfolyam: 1250-1335 minden nap

Tanár: Békési Zsolt 11. évfolyam

Simon Tamás 12. évfolyam

Földrajz

időpont
11. évfolyam 1345-1430 hétfő, kedd szerda

Tanár: Simon Tamás, Békési Zsolt

Kémia

időpont
11. évfolyam 1250-1335 minden nap
12. évfolyam 1155-1240 minden nap

Tanár: Pleplár Gábor

Meghirdetett időpontok

7., 9., 10. évfolyam epochánként mindennap 830 – 950

8. évfolyam epochánként mindennap 1150-1330

Szabad Sáv

Humán ökológia

Időpont:

Tanár: Hites Borbála

Csillagászat

Kezdőknek és haladóknak

Időpont: kedd, csütörtök, alkotó körökkel egy időben, 9-10. évfolyamon alkotó köri keretben

Tanár: Simon Tamás

Kémia

Minden érdeklődőnek

Gyakorlati ismeretek a kémia világából

Időpont: egyéni programegyeztetés alapján

Tanár: Pleplár Gábor, Marsi Zoltán

Biológia

Kezdőknek és haladóknak

Időpont: szerda, csütörtök, alkotó körökkel egy időben, 9-10. évfolyamon alkotó köri keretben

Tanár: Marsi Zoltán

Természetbúvár

Minden korosztálynak

Időpont: átlagosan havonta egy hétvége

Tanár: Hites Borbála, Marsi Zoltán