Bitképes szerkesztés a Corel PhotoPaint 5-tel

A menüsor elemei
Szerszámok
Objektumok
Maszkok
Effektusok


A menüsor elemei

File

New – Új kép szerkesztése. Megadandó: színformátum, papír színe, lap mérete, felbontása, illetve, hogy egy egész képpel, vagy csak egy részletével szeretnénk-e dolgozni (Create As Partial File).

Open – Kép betöltése. A Preview kapcsoló alatt lehet kiválasztani, hogy az egész képet akarjuk-e betölteni (Full Image), egy részletét (Crop), a képet egy más méretben (Resample), vagy az eredeti kép egy részletét akarjuk szerkeszteni, majd visszamenteni az eredeti képbe – esetleg egy nagyobb képet akarunk szerkeszteni részletekben (Partial Area). Meg lehet nyitni vektoros képet is, ilyenkor a képet betöltéskor a program bitképpé alakítja.

Save, Save as… – kép mentése

Edit

Checkpoint – a szerkesztés alatt álló kép egy fázisának elmentése időlegesen.
Restore to Checkpoint – a kép visszaállítása az előző parancs alkalmazásának állapotára.
Cut, Copy – vágólapra kivágás és másolás.
Paste – beillesztés a szerkesztett képre, vagy új dokumentumként.
Clear – a kijelölt kép-részlet törlése.
Copy to file – kijelölt képrészlet menthető el külön.
Paste from file – egy file tartalma másolható rá a képre.
Font – a használandó betűjellemzők beállítása.

View

Zoom – nagyítás a monitoron
No Zoom – 100%-os nagyítás
Zoom to Fit – a kép kinagyítása pontosan a kerethez
Rulers – vonalzók megjelenítése (shifttel mozdíthatóak el a képen).
Toolbox – a szerszámok megjelenítése és elmozdíthatóságának bekapcsolása (Floating).
Color, Canvas, Fill, Tool Settings Roll-Up – tekercsmenük megjelenítése
Screen dithering – a 256 színű monitoron a színezés javítása
Color Correction – a színösszeállítás javítása
Maximize Work Area – leveszi a képernyőről a menüsort és a program-címkét.
Full Screen Preview – csak a képet hagyja a képernyőn.

Image

Resample – a kép átméretezése és a felbontás megváltoztatása. Ha a Maintain Aspect be van kapcsolva, függőlegesen és vízszintesen azonos arányban változik a kép.
Paper Size – a lapméret megváltoztatása, a kép valamely részének kiemelése.
Flip, Rotate – a kép tükrözése és elforgatása
Convert to – konvertálás más színformátumba
Split Channels To – a kép felbontása színösszetevőkre.
Combine channels – a kép felbontásainak keverése
Info – a kép információinak felsorolása


Szerszámok

Objektumkezelő szerszámok

Object Picker – a képen szereplő objektumok szerkesztése, első kattintásra aktivizálódik, másodikra forgatható, harmadikra átméretezhető.

Rectangle Object – téglalap alakú objektum hozható vele létre. A ctrl-t nyomva tartva négyzet lesz.

Circle Object – ellipszis alakú objektum hozható vele létre. A ctrl-t nyomva tartva kör lesz.

Polygon Object – sokszög alakú objektum hozható vele létre. Az utolsó csúcspontra kettőt kell kattintani.

Freehand Object – szabadkézi rajzzal jelölhető ki a létrehozandó objektum körvonala.

Lasso Object – az előzőhöz hasonló, csak a kijelölés után megpróbál igazodni a kijelölt kép-részlet színhatáraihoz.

Magic Wand Object – a kép egy pontjára kattintva körbekeríti a képponthoz hasonló színű területet. A hasonlóság mértéke beállítható a Special/Color Tolerance funkcióval.

Object Brush – objektum kijelölése a területének befestésével (nem a körvonalával).

Object Node Edit – a már létrehozott objektum körvonalának átszerkesztése.

Maszkkezelő szerszámok

Azonos funkcióik vannak, mint az objektumkezelő szerszámoknak, csak ezekkel maszkok hozhatóak létre (ikonjaik is hasonlóak).

Navigáló szerszámok

Zoom (nagyító) – nagyítani a bal egér-gombbal, kicsinyíteni a jobbal lehet. Egy kattintásra a kijelölt pont középpontjába nagyít-kicsinyít. Nagyításkor kijelölhető (az egér-gomb nyomva tartásával) a nagyítandó rész.

Locator (tájoló) – mikor egy képet két változatban nyitunk meg (ctrl+d – duplicate) és az egyiket kinagyítjuk, a másikra (az eredeti nagyságúra) a tájolóval kattintva a kívánt részlet jelenik meg a nagyított másolatban.

Hand (kéz) – amikor a teljes kép nem látszódik a keretben, ezzel az eszközzel mozgathatjuk a kép megfelelő részét a keretbe.

Eyedropper (szemcseppentő szerszám)

Szín felvétele egy meglévő képről. A képpontra helyezve az egér-kurzort és bal gombbal kattintva a rajzolás színe változik, jobb gombbal a kifestés színe változik, ctrl+egér-gombbal a papír színe.

Színcserélő szerszámok

Local Undo (helyi hibajavító) – Visszavonja a képpont felett az utoljára elvégzett műveletet.

Eraser (radír) – A papír színével festi ki a kurzor alatti területet. A ctrl-t nyomva tartva csak függőlegesen és vízszintesen mozog.

Color Replacer (színcserélő) – Ha a kurzor alatti szín megegyezik a beállított rajzolószínnel, akkor azt a képpontot a papír színére változtatja. Ha az ikonra kettőt kattintunk, az összes megfelelő szín kicserélődik.

Rajzeszközök

Pen (toll) – Szabadkézi rajzolás végezhető vele.

Line (egyenes) – Összefüggő szakaszok rajzolása: a kezdőpontba és a köztes pontokba egy, a végpontba kettős kattintással. A ctrl-t nyomva tartva vízszintes, függőleges és 45 fokos szögben lehet egyenest rajzolni.

Curve (körív) – Szabad kézzel rajzolandó meg a görbe, aminek a csomópontjai és kontrollpontjai utólag módosíthatóak.

Festő eszközök

Paint Brush (ecset) – Szabadkézi festés. A Tool Settings-ben állítható be az ecset lapossága (Flatten), elforgatottsága (Rotate), mérete (Size), a szélek elmosódottsága (Edge), tömörsége (Density), a festék átlátszósága (Transparency), száradása (Fade Out) és a festés szaggatottsága (Spacing). A ctrl lenyomásával csak függőleges és vízszintes irányban festhetünk.

Impressionism Brush (impresszionista) – Véletlenszerűen több színű ecsetvonások követik az általunk rajzolt vonalat. A Tool Settings-ben beállítható még: az ecsetvonások színeltérése (H, S, L Variance), a kiterjedésük (Brush Spread) és az ecsetek száma (# of Lines).

Pointillism Brush (pointilista) – Az ecsetvonások sok pontból állnak össze.

Artist Brush (művészi) – Festés előre definiált (Tool Settings) ecsetvonásokkal.

Air Brush (szórópisztoly) – Az egér-gombot nyomva tartva egyre sötétedő árnyalatot fest. A Tool Settings-ben beállítható még (a szokásosokon kívül) a festék kilövésének sebessége (Rate of Flow).

Spraycan (festékszóró) – az egér-gomb nyomásával azonos arányban szórja ki a képpontokat a megfelelő területre.

Alakzatrajzoló szerszámok

Téglalap, ellipszis és sokszög rajzolható velük. Az alakzatok körvonalát a rajzoló színe, kitöltését a feltöltés színe határozza meg. A ctrl lenyomásával négyzet és kör rajzolódik. Téglalapnál állítható a sarkok lekerekítettsége is.

Sokszög rajzolásánál az utolsó csúcsra kettőt kell kattintani. A Joints mezőben állítható be, hogy az éleknek milyen legyen a csatlakozása:

Butt – az élek csatlakozásánál kívül rés keletkezik.
Filled – az élek csatlakozásánál keletkező rések automatikusan feltöltődnek, egyenes vonallal levágva.
Round – az élek csatlakozásánál körív lesz.
Point – az élek csatlakozásánál valódi csúcs lesz.

Text (szöveg)

Szöveg vihető vele a képbe. A megjelenő új ikonsorban állíthatóak a szöveg paraméterei. A befejezett szöveg objektumként kerül a képbe, utána alakítható marad.

Fill (kifestés)

„ Zárt” területen alkalmazza a kifestést, amelynek színe meghatározható a Fill tekercsmenüben. A színhasonlóság mértéke a Special/Color Tolerance parancsnál állítható be.

Kézi retusáló szerszámok

Smear (maszatoló) – A mozgatás irányába maszatolja el a képpontokat.

Smudge (pixelturmix) – A kurzor alatti területen lévő képpontok átlagszínét veszi, és ezzel a színnel helyez el képpontokat a területre.

Sharpen (élesítő) – A színátmeneteket szünteti meg a képpontok között, ezáltal a homályosabb képrészletből élesebb készíthető.

Contrast (kontraszt) – A kurzor alatti területen változtatja a képrészlet kontrasztját a beállított értéknek megfelelően.

Brightness (fényerő) – A kurzor alatti területen változtatja a képrészlet fényerejét a beállított értéknek megfelelően.

Tint (színtompító) – A kurzor alatti területen változtatja a szín erősségét a beállított értéknek megfelelően, egészen a fekete-fehérig.

Blend (színátmenet képző) – éles színhatárok között képez színátmenetet a beállított értéknek megfelelően. Segítségével egymástól elütő képrészletek között teremthetünk kapcsolatot.

Hue (színváltó) – A HSB színkörnek megfelelően a Hue értéknél megadott átmenettel változtatja meg a kurzor alatti terület színét.

Saturation (színtelítettség) – A HSB színkörnek megfelelően a Saturation értéknél megadott átmenettel változtatja meg a kurzor alatti terület színtelítettségét.


Objektumok

Képrészlet kép-objektummá alakítható az objektum-kezelő szerszámok segítségével. Megkülönböztetünk egyszerű és összetett objektumokat (összefüggőségük szerint). Összetett objektum jön létre, ha be van kapcsolva a Built Mode kapcsoló ikon. Ilyenkor mindaddig szerkeszthető az objektum befoglaló kerete(i), amíg rá nem kattintunk a Create Object ikonra. Ha a Built Mode ki van kapcsolva, a keret megszerkesztésekor azonnal létrejön az objektum. Alapértelmezés szerint (a Special/Preferences-ben beállítható máshogy) a készülő összetett objektum kerete piros, a meglévő objektumé kék. Built Mode-ban, ha elmozgatjuk a keretet, az az alatta lévő kép nélkül mozog, ha már alkalmaztuk a Create Object parancsot, vagy nem Built Mode-ban készítettük a keretet, akkor a kép-részlettel együtt mozdul.

Ha a keret szerkesztését bal egérgombbal végezzük, a képrészlet bemásolódik az objektumba, ha jobbal, kivágódik, tehát a képben eltűnik az a rész.

Meglévő objektum a nyíl segítségével kiválasztható, átméretezhető és elmozgatható (egy kattintás az objektumra), elforgatható (két kattintás) és torzítható (három kattintás). Az objektum megfogható és áttehető egy másik megnyitott képre, vagy új kép készíthető belőle, ha üres területre visszük.

A Photo-Paint betöltéskor felismeri a képen lévő objektumokat, ha CPT formátumban mentjük őket. Az objektum beilleszthető véglegesen a képbe (ezáltal megszűnik objektum lenni) a Merge parancs hatására. Ha a képet más formátumban mentjük el, a Merge parancs automatikusan végrehajtódik (először rákérdez a program).

Összetett objektum keretének készítésekor használhatóak a következő ikonok:

Select – a másodiknak létrehozott objektum felülírja az előzőeket (mindig csak egyszerű objektum készül).

Add To Selection – minden újonnan készített objektum hozzáadódik az eddigi objektumoknak (vagy, unió).

Remove From Selection – minden újonnan készített objektum-terület kivonódik az eddigi objektum-területekből (kivonás).

XOR Selection – az objektumok közös része kimarad (kizáró vagy).

Select All – a teljes kép kijelölődik.

Remove – a Built Mode-ban készített objektum-kezdemények letörlődnek.

Invert – a Built Mode-ban készített objektum-kezdemények negatív része lesz az objektum, tehát a kép azon része, mely nincs kijelölve.

A Layers/Object tekercsmenü

A Drawing Mode mutatja a teljes kép és a kép összes objektumának kicsinyített mását. Itt lehet ki és bekapcsolni ezek láthatóságát. A program mindig csak a látható résszel foglalkozik (pl. effektusoknál). A sávban látható objektumok sorrendje számít az objektumok egymás feletti elrendezésében – mindig a balra lévő objektum van lejjebb. Az Object Control segítségével helyezhető egy aktív objektum más és más szintre. Az eredeti kép mindig legalul található.

Kiválasztható itt az is, hogy melyik színcsatornán szeretnénk dolgozni (alapértelmezésben az All Channels van bekapcsolva). Az Opacity-vel az objektum átlátszósága állítható, a Feather-rel az objektum széle állítható átmenetesre, tehát az átlátszóság fokozatosan csökken az objektum közepe felé.


Maszkok

Egy képhez maszk rendelhető hozzá. A maszk nem rendelkezik képpontokkal. Akkor kell használni, ha bizonyos műveleteket nem az egész képen szeretnénk elvégezni, hanem csak egy bizonyos részén. A maszk kijelölése teljesen azonos módon működik, mint az objektum kijelölése.

A maszk önálló képként létezik, fekete és fehér pontokból áll, a fehér pontok jelölik azokat a képpontokat, ahol a műveletek végrehajthatóak, a feketék azokat, amik védve vannak.

A Mask/Crop Image új képet készít a maszkot befoglaló téglalapból.

Maszknak lehet értelmezni tetszőleges képet, amit a Mask/Load paranccsal betöltünk. Maszk el is menthető.

Áttetsző maszk készíthető a Create Transparency Mask/New paranccsal. Az áttetsző maszk nem csak fekete és fehér pontokat tartalmaz, hanem a szürke 256 árnyalatát. Amilyen mértékben fehérebb egy pont, annyiban alkalmazódnak rá a kiadott parancsok. A Uniform típus egységes árnyalatot ad minden pontnak. A Gradient-ben színátfolyás állítható be, az átfolyás középpontja a mintaablakban adható meg.

Létező (terület) maszk átalakítható áttetsző maszkká a Create Transparency Mask/From Mask paranccsal.

Az áttetsző maszk szerkeszthető, ha a Layers/Objects tekercsmenüben bekapcsoljuk a Transparency/Edit kapcsolót és kikapcsoljuk az Image láthatóságát (Show). A maszk ilyenkor rajzolható, festhető, feltölthető, … stb. Most piros színnel látszódik a képen (az árnyalatának megfelelően) a nem szerkeszthető, védett terület.

A Color Mask tekercsmenün beállíthatjuk azokat a színeket, amelyekhez tartozó képpontokat szerkeszteni szeretnénk (Modify Selected Colors) illetve amelyekhez tartozó képpontokat le szeretnénk védeni (Protect Selected Colors). Az On kapcsolóval választhatjuk ki a színeket. Ha a Color alatti színre kattintunk, egy szemcseppentő kurzor jön elő, amivel kiválaszthatjuk a képről a megfelelő színt. A Tolerance-nál állítható be a kijelölt színhez tartozó színhasonlóság. Az áttetsző maszk létrejövő képét ellenőrizhetjük a Preview kapcsolóval, ha megfelelő, alkalmazhatjuk a maszkot az Apply paranccsal.


Effektusok

Az effektusok véglegesítés előtt megnézhetőek egy Preview ablakban, ahol a kép-részlet kinagyítható, kicsinyíthető, áthelyezhető. Minden effektus alkalmazható kijelölt képrészletre is.

Artistic (művészi) almenü

Pointillism (Pointillista stílus) – A képet alapszínekből álló pontokra bontja, azzal az ecsettípussal és ecsetnagysággal, ami be van állítva. Beállíthatóak:

Sarting Point: az effektus kiindulási pontja
# of Brushes: az egy pixelhez rendelt extra pontok száma
Brush Scatter: az extra ecsetek által letett pontok távolsága állítható
Brush Steps: Az ecsetek eltolása két irányba
Brush Edge: az ecsetek széleinek tömörsége állítható
Density: az ecset sűrűsége állítható
Transparency: az effektus átlátszósága állítható
Color Variation: a színváltozatosság állítható a HSL szerint.

Impressionism (Impresszionista stílus) – a képet több ecsetvonással újrarajzolja.

Stroke Direction: az ecsetvonás iránya állítható be és szerkeszthető
Stroke Lenght: az ecsetvonás hossza állítható
Fade Out: beállítható, hogy mennyi idő alatt fogy el a festék az ecsetről
Spacing: beállítható, hogy egy ecsetvonáson belül mennyire legyenek folyamatosak az ecsetminták.

Color (színező) almenü

Brightness and Contrast – beállítható a kép fényereje, kontrasztja és a színek intenzitása

Tone Map – a kép (szín)átviteli görbéjének állítása. A Presets ablakban előre beállított görbék közül lehet választani. Az Edit Style-nál a görbe típusát lehet kiválasztani. A Channels-nél színösszetevő szerkesztését tudjuk elvégezni.

Gamma – a kép átviteli görbéjének egyik állítása, a középtónusok szerkesztéséhez használható.

Hue/Saturation – a kép színértékeit és a színek telítettségét lehet vele állítani.

Fancy (csicsa) almenü

Edge Detect – a kép részeinek körvonalát keresi meg. Állítható a keresés érzékenysége (Sensitivy), a körvonalon belüli rész színe (Color) és a körvonal színe (Edge).

Emboss – dombormű hatás. Állítható a „ beeső fény” iránya (Direction) és a dombormű színe (Color).

Invert – a kép negatívját adja

Jaggie Despeckle – az „ érdes” területek elsimítása a pixelek áthelyezgetésével.

Motion Blur – elmozduló hatás. Állítható az elmozdulás iránya (Direction) és sebessége (Speed).

Outline – a hasonló színű kép-területeket azonos szürke-árnyalatúra színezi.

Mapping almenü

Glass Block – a kép tejüvegen keresztül. Állítható az üvegablakok sűrűsége.

Impressionist – újrarajzolja a képet impresszionista ecsetvonásokkal. A pixeleket össze-vissza rázza. Állítható a rázás ereje.

Map to sphere – térbeli tárgyra feszíti a képet: gömbre (sphere), vízszintes és függőleges hengerre (cylinder). Állítható a feszítés mértéke a Percentage karral. Pozitív értéknél domború, negatívnál homorú lesz a kép.

Pinch/punch – a kép széthúzása és összenyomása.

Pixelate – képpont nagyítás, a kép (részlet) felismerhetetlenné válik. Beállítható a létrejövő új pixelek mérete, a takarás átlátszósága (Opacity) és a takarás módja (téglalap vagy ellipszis).

Ripple – hullámok adhatóak a képbe. Beállítható a hullám amplitúdója (Ampltitude), a frekvenciája (Period) és az iránya.

Smoked glass – a kép füstablak mögé helyezése. A kép élességének csökkenését a Tint mezőben lehet beállítani.

Swirl – a megadott szögértékben becsavarja a képet.

Tile – rácsba torzítja a képet.

Vignette – a kép keretét színátfolyással simítja el. Megadható a keret mérete (Offset), a keretben látható terület nagysága (Fade) és a színátfolyás kiinduló színe (Vignette Mode).

Wet Paint – színfolyást lehet kreálni a képre. Megadható a folyás mértéke (Percent) és a folyás iránya (Wetness).

Wind – a pixelek elfújása. Beállítható a láthatóság (Opacity) és a „ szél” ereje (Strenght).

Noise (zaj adó) almenü

Add Noise – eltérő színű képpontok (zaj) helyezhetőek a képbe. A Level-nél lehet beállítani a többletpontok mennyiségét. 3 féle zajtípus létezik: A Gaussian több, a kép színeitől nagyban eltérő képpontokat visz fel, a Spike a kép színeihez hasonlókat és ritkábban, a Uniform a két beállítás között végez képpont felvitelt.

Maximum – világosítja a képet, a képpontok színének egymáshoz igazításával csökkenti a színek számát.

Media – a kép szemcsésségét tünteti el.

Minimum – sötétíti a képet, a színek számát csökkenti a képpontok színének egymáshoz igazításával.

Remove Noise – a környezetéhez képest idegen színű képpontok színét a környezetéhez igazítja, ezáltal csökkenti a kép „ zaját” .

Sharpen (élesítő) almenü

Adaptive unsharp – a képen látható éleket (színhatárokat) emeli ki.

Directional sharpen – élesít, a hasonló színárnyalatok mentén.

Edge enhance – a körvonalakat élesíti.

Enhance – a Smooth-Sharp tolókar beállítása szerint elken, illetve élesít.

Sharpen – pixelesíti a képet, élesít, nagy értéknél színidegen képpontokat is elhelyez a képen.

Unsharp masking – az egyenletes részeket élesíti.

Soften almenü

Diffuse – elkeni a képet a színértékek széttolásával.

Directional smooth – elken, a hasonló színárnyalatok mentén.

Smooth – életlenít, a közeli árnyalatkülönbségeket csökkenti.

Soften – az éles színkülönbségeket csökkenti.

Special almenü

Contour – a színhatárokat emeli ki kékes színnel, az azonos színárnyalatokat egyszínűvé teszi.

Posterize – Megszünteti a színátfolyást, a level-nél megadott érték szerint azonos színű területekre bont.

Psychedelic – a színeket éles (neon) színekre cseréli.

Solarize – a képpontok színét a megadott értékben a negatívjához közeli értékre cseréli.

Threshold – egy megadott küszöb (level) alatti színek értéke 0-ra esik vissza.

Tone Equalize – Új tónus eloszlást lehet definiálni, a két szélső nyíl az új tónustartományt határozza meg, a középső az új 127-es értéket adja meg.

Transformation almenü

3D Rotate – 2 tengely mellett forgatja el a képet 3 dimenzióban. A Best Fit kapcsolóval a program az elforgatott képet a legjobb helyre teszi a képablakban.

Mesh warp – rácspontok segítségével torzítható a kép egy részlete.

Perspective – perspektíva adása a képnek, illetve döntés (Shear).