Alternatív Közgazdasági gimnázium, 2005/2006-os tanév 11. évfolyam

Tankönyvlista

Tantárgy Tankönyv Ár
Gazdasági ismeretek Kopányi, Petró, Vági: Közgazdaságtan I. – Mikroökonómia (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Kopányi, Petró, Vági: Közgazdaságtan I. – Mikroökonómia feladatgyűjtemény (Nemzeti Tankönyvkiadó)
633,-
477,-
Történeti társadalomismeret Bujdosó Emma: A polgári társadalmak születése és működése (AKG Kiadó) 1000,-
Magyar irodalom
(A és B csoportok)
Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 9. (Korona Kiadó)
Pethőné Nagy Csilla: Irodalomkönyv 10. (Korona Kiadó)
Pethőné Nagy Csilla: Irodalom szöveggyűjtemény 9. (Korona Kiadó)
Pethőné Nagy Csilla: Irodalom szöveggyűjtemény 10. (Korona Kiadó)
855,-
855,-
855,-
855,-
Magyar nyelv Antalné dr.-dr. Raátz Judit:: Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv a 11-12. évfolyam számára (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Antalné dr.-dr. Raátz Judit:: Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet 11. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Antalné dr.-dr. Raátz Judit:: Magyar nyelv és kommunikáció Munkafüzet 12. évfolyam (Nemzeti Tankönyvkiadó)
 
Történelem
(A és B csoportok)
Hantos, Biró: Történelem 4. - Korunk története (AME-Füpi Tankönyvcentrum)
(várhatóan szeptemberi megjelenéssel)
várható ár: 1590,-
Matematika
(A és B csoportok)
Harsányi Zsuzsa, Kepecs Gáborné: Matematika V. Hatványozás - Koordinátageometria (AKG Kiadó)
Négyjegyű függvénytáblázat (Nemzeti Tankönyvkiadó)
Dr. Siposs András: Egységes érettségi feladatgyűjtemény, Matematika I-II. kötet (Konsept-H Kiadó) (Ha korábban nem vette meg)
524,-
Matematika (A csoport) Koller Lászlóné - Harsányi Zsuzsa: Matematika IV. (Térgeometria - Trigonometria I-II.) (AKG Kiadó) 926,-
Fizika Moór Ágnes: Középiskolai fizika példatár (Cser Kiadó) 1200,-
Biológia (A csoport) Berend Mihály, Szerényi Gábor: Biológia I. Növénytan (Műszaki Könyvkiadó)
Berend Mihály, Szerényi Gábor: Biológia II. Állattan, ökológia (Műszaki Könyvkiadó)
Berend Mihály, Gömöry, Kiss, Müller, Tóth: Biológia III. A sejtbiológia,... (Műszaki Könyvkiadó)
1647,-
1647,-
1916,-
Kémia Dr. Boksay Zoltán, Dr. Török, Pintér, Dr. Balázs: Kémia I.
Dr. Boksay Zoltán, Dr. Csákvári , Dr. Kónya: Kémia III.
Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából ­ példatár és megoldások (Műszaki könyvkiadó)


2590,-

Ahol nincs ár, az jelenleg nincs készleten a Tankönyvcentrumban.

Nem szükséges tankönyv: rajz és vizuális kultúra, ének-zene, informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret

Idegen nyelvi könyvek szeptemberben szaktanárral történő egyeztetés után vásárolhatóak.