Csoportok

Az adatok.txt fájl egy osztály névsorát, különböző tanulócsoportokba történő beosztását és néhány egyéb adatát tartalmazza. Az egyes adatelemeket pontosvessző választja el. A feladatok megoldását a zárójelben megadott néven mentse!

1. Készítsen adatbázist osztaly néven! Töltse be az adatokat az adatok.txt fájlból, és mentse a táblát adatok néven! A forrás első sora tartalmazza a mezőneveket is, állítsa be, hogy a tanulokod legyen elsődleges kulcs! Ne vegyen fel új mezőt!

Az egyes mezők jelentése a következő:

nev diákok neve (szöveg)
mat matematika és informatika szerinti csoportbeosztás (szöveg)
angol angol csoportok szerinti besorolás, a szint és tanár megjelölésével (szöveg)
2nyelv választott 2. idegen nyelv (szöveg)
tesi a diák neme, testnevelés szerinti bontás (szöveg)
csaladszam a családban együttlakók száma (szám)
tesoszam testvérek száma (szám)

2. Lekérdezésben gyűjtse ki azon diákok nevét (csak a nevét), akiknek több mint 1 testvérük van! (2sok)
A feltételhez a nagyobb mint 1 kifejezését kell írni.

3. Viszonylag kevés azon családok száma, ahol az együttlakók száma és a testvérek száma között nem három a különbség. Lekérdezéssel adja meg számukat! (3spec)
A lekérdezés tervező nézetében egy mező megnevezése helyett két mező különbségét így lehet megadni: [mezőnév1] - [mezőnév2]
Erre a szerkesztett mezőre kell megadni a feladatban szereplő feltételt, majd a családok számának megfelelő összesítéséhez az is szükséges, hogy ennek a mezőnek a megjelenítését kikapcsold. Ennek a szerkesztett mezőnek Group By összesítése se legyen.

4. Az angol nyelvet a 4. csoportban jövőre nem Kis tanár úr tanítja, hanem Kun tanárnő, ezért a „4. Kis” bejegyzést le kell cserélni „4. Kun”-ra. Készítsen az adatok módosításához lekérdezést és futtassa le! (4kis-kun)

5. Készítsen jelentést, melyben matematika szerint, azon belül angol nyelv szerint, majd 2. idegen nyelv szerint csoportosítva, névsorban jeleníti meg a diákok nevét! (5bontas)
Varázsló segítségével egyszerűen kiválaszthatóak a szükséges mezők.

6. Készítsen lekérdezést, mely kiírja Hát Izsák minden adatát! (6izsak)

7. Hát Izsák földkörüli út miatt hosszan fog hiányozni. Adja meg új lekérdezésben, de az előző lekérdezés felhasználásával, azon tanulók nevét, akik vele minden csoportban – még testnevelés órán is – együtt járnak! A listában ne jelenjen meg Izsák neve! (7kapocs)
A feltételt tartalmazó tábla vagy lekérdezés (6izsak) is kerüljön be a lekérdezés táblalistájába, de ne legyen kapcsolatban az eredeti táblával. A feltételnél nem csak beírt érték, hanem létező mező is megadható, ekkor a mező neve kapcsos zárójelben jelenjen meg, a mezőt tartalmazó tábla megjelölésével együtt, így: [táblanév]![mezőnév]

8. Bekre – a keresztneve nem derül ki a bejelentésből – hosszú időn át fog hiányozni. Készítsen másolatot a 6izsak lekérdezésről hianyzo néven, valamint a 7kapocs lekérdezésről hirvivo néven! Módosítsa a hianyzo lekérdezést úgy, hogy Bekre adatai jelenjenek meg! A hirvivo lekérdezés a hianyzo lekérdezésben megtalált névhez listázza ki a társak neveit!