Informatika érettségi előkészítő (11. és 12. évfolyam)

Alapvető html ismeretek

A HTML részei

<html>
<head>
<title>Az oldal címe</title>
</head>
<body>
A weboldal tartalma
</body>
</html>
* ez jelzi a html formázások kezdetét
* megnyitja a weboldal fejlécét - információk kezdete
* a weboldal címe
* bezárja a weboldal fejlécét
* megnyitja a weboldal tartalmi részét

* bezárja
* bezárja a html formázásokat

A <body> tagben lévő paraméterek

bgcolor="#000000"

a háttérszín megadása

text="#000000"

a szöveg színe

link="#000000"

a link szövegének színe

vlink="#000000"

a már meglátogatott link szövegének színe

alink="#000000"

az éppen aktivizált (rákattintás) link szövegének színe

background="back.gif"

a háttérben lévő kép

A szín kódok

#RRGGBB - piros (RR), zöld (GG) és kék (BB) összetevő, mindengyik érték 00 és ff között lehet, ez 0 és 255 közötti értéket jelent.

Kép elhelyezése

<img src="kepfajlneve.jpg">

Az <img> tagben lévő további paraméterek:

align=top

függőleges elrendezés (top, middle, bottom)

alt="szöveg"

szöveg megjelenése a kép helyén

width=100

a kép szélessége

height=200

a kép magassága

border=3

a kép keretének szélessége

Link készítése

<a href="weboldal.html" target="keret1">Szöveg vagy kép, amire kattintani lehet</a>

A target értékei lehetnek még: _top = a keretek fölé tölt, _blank = új böngésző-ablakba, _self = önmagába, _parent = a felette lévő keretes szerkezetbe tölt.

Betűformázó utasítások

<b>bold</b>
<i>italic</i>
<u>underline</u>

<font color="#ff00ff" size="4">Erre a szövegre vonatkozik a formázás</font>

size="4" a betű mérete

size=+2

a betűméret változtatása az előzőhöz képest

color="#ff00ff"

a betű színe

face ="Arial"

a betűtípus megadása

Bekezdés

<p align="right">Ez jobbra igazított bekezdés lenne</p>
<br>Ez után új sor kezdődik.
<p>Ez is új sor, de egyben új bekezdés</p>
<h1>Ez főcím jellegű bekezdés</h1>
<h2>Ez alcím jellegű bekezdés</h2>

Táblázat

<table> - táblázat nyitása
</table> - táblázat zárása

A <table> paraméterei

border=1

a táblázat keretének vastagsága

bgcolor="#000000"

a táblázat háttérszínének megadása

cellpadding=5

a cellán belül a szöveg távolsága a cella szélétől

cellspacing=7

a cellák egymástól való távolsága

width=80%

a táblázat szélessége %-ban, vagy pixelben (ha % nélkül szerepel)

<tr> - sor kezdődik </tr> - sor zárul

A <tr> és a </tr> között vannak a cellák, a cellatartalom <td> és </td> között helyezkedik el.

Példa

<table border="1" width="100%" >
<tr>
<td>első</td><td>második</td>
</tr>
<tr>
<td>harmadik</td><td>negyedik</td>
</tr>
</table>

A cella <td> paraméterei

align=right

elrendezés (right, left, center)

valign=top

függőleges elrendezés (top, center, bottom)

bgcolor="000000"

a cella háttérszínének megadása

colspan=2

hány vízszintes cellát foglaljon el a cella

rowspan=3

hány függőleges cellát foglaljon el a cella

width=80%

a cella szélessége %-ban, vagy pixelben (ha % nélkül szerepel)

Keretes szerkezet

3 weboldalt tartalmazó keretes szerkezet mintája

<frameset cols="150,*">
    <frame name="bal" scrolling="no" noresize src="lap1.htm">
    <frameset rows="20%,*">
        <frame name="jobbfelső" src="lap2.htm">
        <frame name="jobbalsó" src="lap3.htm">
    </frameset>
</frameset>

A <frameset> paraméterei

rows="50%,50%"

keretes web-lap szerkesztése. Vízszintes felbontás. Megadható %-ban és pixelben is.

cols="100,50,*"

függőleges felbontás

A <frame> paraméterei

frame

src="index1.htm"

az egyik keret tartalma

frame

noresize

a keretek széle nem elmozdítható

frame

scrolling=no

a lapgörgetés megakadályozása

frame

name="egyik"

a keret elnevezése

frame

border=0

a keret határolóvonalának szélessége

Űrlapelemek

<form name="urlap" action="oldal.php">
<input name="adat" size="15">
<textarea name="szoveg" rows="4" cols="10"></textarea>
<input type="radio" name="valasztas" value="igen"> Igen<br>
<input type="checkbox" name="valasztas" value="férfi"> Férfi<br>
<input type="button" value="KATT" onClick="utasitas()">
<input type="submit" value="MEHET">
<input type="cancel" value="TÖRLÉS">

<select name="valaszto" size="1">
<option value="elso">ELSŐ</option>
<option selected value="masodik">MÁSODIK</option>
</select>
* Űrlap megnyitása, neve és submit esetén az adattovábbítás helye
* Beviteli mező, neve és mérete
* Többsoros szövegdoboz, neve, magassága és szélessége karakterben
* Rádió gomb, neve, értéke. Azonos nevű rádiógombok közül egyet választani lehet.
* Választó gomb, neve, értéke. Ki és bekapcsolni lehet.
* Nyomógomb, felirata és a kattintáshoz rendelt javascript utasítás
* Az űrlap adatait továbbító gomb és felirata
* Az űrlap adatait törlő gomb és felirata

* Legördülő lista választó. A size érték megadja, hogy gördítés nélkül hány elem látható.
* Az első választás
* A második választás, előre kijelölve
* Legördülő lista zárás