Kör, ívmérték

 

Középponti szög: egy körív két végpontját (A és B) összekötve a kör középpontjával (O), az így kapott AOB szög a körívhez tartozó középponti szög.

 

π – matematikai konstans, értéke 2 tizedesjeggyel: 3,14

A kör kerülete: K = 2rπ

A kör területe: T = r2π

 

Egy körív hossza és a körívhez tartozó középponti szög között egyenes arányosság van. (pl. 16 cm kerületű kör esetén a negyedkör köríve 4 cm hosszú)

 

Ívmérték

 

Az egységnyi sugarú kör (r = 1) egy körívéhez tartozó középponti szöget a körív hosszával határozzuk meg.

A teljes kör (360˚) kerülete r = 1 esetén K = 2rπ = 2·1·π = 2π

tehát 360˚ = 2π (rad)

A félkörív hossza a teljes kör kerületének fele, tehát 180˚ = π (rad)