lhtml.jpg (4491 bytes)

netlogo.jpg (1407 bytes)A HTML nyelv utasításai

Az utasításokat < és > jelek közé kell írni. Amelyik utasításnál nál nincs külön jelezve (x)-el, azt az utasítást a </parancs> záróutasítással kell bezárni az utasítás végén. A második oszlopban a parancs testében (a < és > jelek közt) használható utasítások szerepelnek.

parancs

belső parancs

működése

html

a html program kezdete

head

a program fejléce

body

a program teste, ide kerülnek a web-oldal formázó utasítások

body

bgcolor="#000000"

a háttérszín megadása

body

text="#000000"

a szöveg színe

body

link="#000000"

a link szövegének színe

body

vlink="#000000"

a már meglátogatott link szövegének színe

body

alink="#000000"

az éppen aktivizált (rákattintás) link szövegének színe

body

background="back.gif"

a háttérben lévő kép

title

a web-oldal címe

h1 ... h6

betűméret, a h1 a legnagyobb, h6 a legkisebb

pre

a szövegben oda kerül a sortörés, ahol ténylegesen van (nem a böngésző-program töri)

center

középre helyezés

b

kövér betűk

i

döntött betűk

u

aláhúzott betűk

font

betűformázó utasítások

font

size=+2

a betűméret változtatása az előzőhöz képest

font

color="ff00ff"

a betű színe

font

face ="Arial"

a betűtípus változtatása

a

href="....."

link készítése. Záróparancsa a </a>

a

target="egyik"

a linket melyik keretbe töltse. (_top = a keretek fölé, _blank = új böngésző-oldalba, _self = önmagába, _parent = a felette lévő keretes szerkezetbe)

a

name="...."

könyvjelző elhelyezése. Záróparancsa a </a>

ul

gombokkal jelölt lista

ol

számokkal jelölt lista

li

gombokkal vagy számokkal jelölt lista elemei előtt szerepel

dl

definíciós lista

dt

a definíciós lista fogalma

dd

a definíciós lista fogalom-magyarázata

hr (x)

vízszintes vonal

hr

noshade

a vonalnak nincs árnyéka (alaphelyzetben van)

hr

width=30%

a vonal szélessége százalékban, vagy pixelben

hr

size=5

a vonal vastagsága

hr

align=left

a vonal vízszintes elhelyezése (right, left, center)

br (x)

sorvége jel

p

bekezdés jel (záróparancs nélkül új bekezdést jelöl)

p

align=right

a szöveg vízszintes elhelyezése (right, left, center)

table

táblázat

table

border=1

a táblázat keretének vastagsága

table

bgcolor="#000000"

a táblázat háttérszínének megadása

table

cellpadding=5

a cellán belül a szöveg távolsága a cella szélétől

table

cellspacing=7

a cellák egymástól való távolsága

table

width=80%

a táblázat szélessége %-ban, vagy pixelben (ha % nélkül szerepel)

tr

táblázat sora

th

táblázat fejléc sora (középen és félkövér betűs)

td

a táblázat sorának cellája

td

align=right

elrendezés (right, left, center)

td

valign=top

függőleges elrendezés (top, center, bottom)

td

bgcolor="000000"

a cella háttérszínének megadása

td

colspan=2

hány vízszintes cellát foglaljon el a cella

td

rowspan=3

hány függőleges cellát foglaljon el a cella

td

width=80%

a cella szélessége %-ban, vagy pixelben (ha % nélkül szerepel)

caption

a táblázat címének megadása

caption

align=right

elrendezés (right, left)

nobr

az ebben lévő szöveget a böngésző nem tördeli

img

src="kep.gif"

kép behelyezése

img

align=top

függőleges elrendezés (top, middle, bottom)

img

alt="szöveg"

szöveg megjelenése a kép helyén

img

width=100

a kép szélessége

img

height=200

a kép magassága

img

border=3

a kép keretének szélessége

frameset

rows="50%,50%"

keretes web-lap szerkesztése. Vízszintes felbontás. Megadható %-ban és pixelben is.

frameset

cols="100,50,*"

függőleges felbontás

frame

src="index1.htm"

az egyik keret tartalma

frame

noresize

a keretek széle nem elmozdítható

frame

scrolling=no

a lapgörgetés megakadályozása

frame

name="egyik"

a keret elnevezése

frame

border=0

a keret határolóvonalának szélessége

noframe

ha a böngésző nem tud keretes szerkezetet olvasni, az ebben lévő oldalt olvassa

tt

Courier betűtípus (alaphelyzetben)

address

dőlt, Courier betűtípus

form

formanyomtatvány

method="post"

a formanyomtatvány kezelése

action="formmail.pl"

a program neve, amelyik a formanyomtatványt kezeli

input

egyszerű adatbeviteli mező

name="nev"

a mező neve (recipient=a levél címzettje, subject=a levél tárgya, required=kötelezően elvárt adat, redirect=kitöltéskor ide ugrik)

size="20"

a mező mérete

type=password

a mező típusa (password, hidden, text)

value="realname"

a name-nél kitöltött változó értéke (itt a required értéknél)

textarea

többsoros adatbeviteli mező (azonos belső parancsokkal, mint az input)

rows=5 cols="20"

a mező mérete

select

választható adatbeviteli mező

multiple

több lehetőség látszódik

size=2

ennyi lehetőség látszódik

option

a választható adatbeviteli mező értékei

value=x

a formanyomtatványt kezelő program egy x értéke kerül ide

selected

ez az érték lesz az első

A speciális jelek

A speciális jelek & jellel kezdődnek és ; jelre végződnek. Pl. Á=&Aacute;

acute

ékezet (á, é, í, ó, ú)

uml

két pontos ékezet (ö, ü)

tilde

két vesszős ékezet (ő)

circ

két vesszős ékezet (ű)

lt

<

gt

>

amp

&

quot

"

További jelek itt.

A META tag

A META tag-ek általában a head részbe kerülnek, a keresőprogramok részére szolgálnak információval.

<META name="Author" content="XYZ"> A szerző megadása
<META name="keywords"  lang="hu" content="egy,ketto,harom"> Kulcsszavak megadása - a lang jelzi a nyelvet.
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="x; URL=dok.htm"> egy dokumentum automatikus behívása x másodpercen belül
<META http-equiv="Expires" content="Tue, 2 Nov 1998 14:25:27 GMT"> a dokumentum aktualitásának lejárta.
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2"> a dokumentum a Közép-Európai betűkészletet fogja támogatni.
hflag.jpg (439 bytes)Hogyan készítsünk saját honlapot a Weben? (NIIF)
flag.gif (1166 bytes)HTML help