Alternatív Közgazdasági Gimnázium

JOGI STÁTUSZUNK

Az AKG az MKM iskolája
Az AKG Alapító Okirata
Az AKG Alapítvány
A Kuratórium

Az AKG az MKM iskolája

Iskolánk 1988-1997-ig az MKM alapítványi formában működő kísérleti iskolája volt. Olyan állami iskola, amelyik teljes autonómiát biztosított a nevelőtestület számára, s átadta a fenntartói jogokat az iskola eredményes működésében közvetlenül érdekelteknek, tehát a tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak, a későbbi foglalkoztatást biztosító vállalatoknak. Egyben - a fővárosi önkormányzattal együtt - az MKM is részt vett az alapítvány működésében. Ennek a látszólag felemás megoldásnak kettős oka volt. Egyrészt az alapításkor nem volt lehetőség nem állami iskola létrehozására, másrészt az AKG nem kívánta feladni, sem politikai változások függvényévé tenni szabadságát, autonómiáját. Ezzel együtt - nonprofit szervezetként - nem akartunk tisztán a piaci viszonyoknak sem alárendelődni. Az első végzős évfolyamot (1995.) követően a közoktatási törvény értelmében az alapítók felülvizsgálták az Alapító Okiratot és a tisztán alapítványi státus mellett döntöttek. Ezzel a megoldással az AKG nevelőtestülete is egyetértett. A törvényi szabályozás átalakult az elmúlt tíz év alatt, s a közös döntés, a nevelőtestület saját munkáján alapuló kialakulás ellenére sincs mód a tisztán alapítványi státus létrehozására. Az elmúlt években, mind állami, mind önkormányzati támogatásban részesültünk. A folyamatos működés mellett csak közalapítvány hozható létre a törvények alapján, ezért jelenleg is az MKM iskolájaként működünk, s egy közalapítvány létrehozása folyamatban van. (Az MKM és az AKG Alapítvány a fenntartói feladatok ellátására megállapodást köt, így az eredetileg szándékolt funkciók továbbra is megvalósulhatnak az új jogi feltételek között. A szerződés előkészítés alatt áll.)

Az AKG alapíttatott: 1988. szeptember 12-én, a Fővárosi Tanács által


Az AKG Alapító Okirata

Az intézmény

1.) Neve: „Alternatív Közgazdasági Gimnázium” Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

2.) Székhelye: 1035 Budapest III., Raktár u. 1.

3.) Alapítója és fenntartója (felügyeleti szerve):

Művelődési és Közoktatási Minisztérium
1055 Budapest V., Szalay u. 10-14.

4.) Működési (beiskolázási) körzete: országos

5.) Típusa: közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény a következő intézményegységekkel:

Intézményegység

Összetett iskola
Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet
Gyakorlóhely: taniroda (Bp. III., Raktár u. 1.)

6.) Iskolai évfolyamainak száma:

- általános iskola 7-8. évfolyam
- gimnázium

- szakközépiskola

- szakiskola

7.) Alaptevékenysége:

8012 Alapfokú általános iskolai oktatás

8021 Általános középiskolai oktatás

8022 Szakmai középiskolai oktatás

8024 Szakiskolai oktatás

8051 Tanórán kívüli oktatási ellátás

8054 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok végzése, pedagógus továbbképzés szervezése

A szakképzés keretében oktatott OKJ szerinti szakmák a következők:

52 3441 01 Banki tanácsadó

52 3440 01 Banki ügyintéző

52 3441 02 Biztosítási tanácsadó

52 3440 02 Biztosítási ügyintéző

52 3455 01 Európai üzleti asszisztens

54 4641 01 Gazdasági informatikus I.

52 4641 02 Gazdasági informatikus II.

33 3404 01 Gépíró és szövegszerkesztő

54 7872 01 Idegenforgalmi menedzser

52 7872 02 Idegenforgalmi technikus

51 7872 01 Idegenforgalmi ügyintéző

54 7872 02 Idegenvezető- és hosstessképző

54 4641 03 Informatikus

54 3404 01 Menedzserasszisztens

54 8409 01 Multimédiafejlesztő

52 3432 01 Pénzügyi ügyintéző

52 8409 01 PR munkatárs

54 8402 01 PR szakreferens

54 4641 04 Számítástechnikai programozó

52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltető

33 4641 01 Számítógép-kezelő

52 3432 02 Számviteli ügyintéző

52 3433 03 Üzleti ügyintéző

8.) Vállalkozási tevékenysége:

- részt vehet az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban;
- az iskolai taniroda kezelésében pénzintézeti, biztosítási, ügyviteli szolgáltatást vállalhat;
- könyv- és zeneműkiadást végezhet.

A vállalkozásból származó bevétel nem haladhatja meg az iskola éves költségvetésének 25% át.

9.) Gazdálkodási jogköre:

Teljes jogkörrel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

10.) Feladatellátását szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog:

A feladatellátást szolgálják az intézmény elhelyezését biztosító ingatlan, továbbá a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök.

Az intézmény a vagyontárgyakat a nevelő és oktató munkához, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenységéhez szabadon használhatja, továbbá azokkal a 8.) pontban meghatározott vállalkozási tevékenységet is végezhet.

11.) Vezetőjének kinevezési rendje:

Az intézmény élén magasabb vezető beosztású igazgató áll. A magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízást nyilvános pályázati eljárásban, a közoktatásért felelős helyettes államtitkár adja ki, és gyakorolja az igazgató feletti munkáltatói jogokat.

12.) A jelen alapító aláírásának napján az Alternatív Közgazdasági Gimnázium 1989. december 7-én kelt, 47.236. XIV. számú Apító Okirata érvényét veszti. Ez az intézkedés a közoktatási intézmény 1990. évi létrejöttét nem érinti.

Budapest, 1997. november. 17.

Dr. Magyar Bálint miniszter


Az AKG fenntartói jogainak egy részét az AKG Alapítvány gyakorolja

Az AKG sajátossága - minisztériumi státusa mellett - hogy az MKM-mel történt megállapodás alapján a fenntartói jogok egy részét az AKG Alapítvány gyakorolja. Az alapítvány 1988. november 24-én jött létre.

Az AKG Alapítvány működését az 1989. október 3-án (974/1974.) jóváhagyott és 1990. április 28-án a 156. számú cégbírósági bejegyzéssel ismét megerősített valamint az alapítványi szabályozás törvényi megváltozása miatt 1997. júliusában módosított Alapító Okirat és Alapítványi Ügyrend szabályozza. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat.

Tagjai:

ÁB-AEGON Rt.

Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Budapest Fővárosi Önkormányzat

Hungária Biztosító Rt.

Skála Coop Rt.

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Taurus Rt.

Magyar Hitel Bank Rt.

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

Transelektro Rt


Az AKG Alapítvány döntéshozó szervezete a Kuratórium

A Kuratóriumnak az AKG stratégiai kérdéseiben (program jóváhagyása, vezetővel kapcsolatos munkáltatói jogok, költségvetés) döntési joga van, de az iskolára vonatkozó döntést az autonóm nevelőtestület ellenére nem hozhat.

A kuratórium elnöke: Dr. Vekerdy Tamás

Az AKG működését

Az AKG működési rendjét, szakmai, pedagógiai munkáját, az önigazgató nevelőtestület által kialakított, elfogadott pedagógiai program határozza meg, melyet az MKM valamint az AKG Alapítvány Kuratóriuma hagyott jóvá:

Az AKG székhelye: 1035 Budapest III., Raktár u. 1.

Tel.: 250-37-52, 250-37-57, 250-37-62, 388-67-59, tel./fax: 368-88-40

Internet: www.akg.hu

E-mail: horngy[kukac]akg.hu