Szubjektív

Tartalom

8. szám 1997. október 2. - október 15.


Az AKG valamennyi, iskola egészét érintő információja - nyilvános (Ebihal)

Hétfő

beküldött tudósítónk jelenti

Azok számára, akik nem olvasták előző számunkban a rovathoz tartozó bevezetőt: Ez a rovat a hétfői tanári értekezletekről számol be, melyen az iskola életét meghatározó döntések születnek. Az értekezlet 16 órakor kezdődik a földszinti nagy tanáriban és Szűcs Tamás igazgató vezeti.

Szeptember 22, hétfő

Az értekezletet 16 óra 9 perckor nyitotta meg Szűcs Tamás. Jelen volt 37 fő tanár, plusz az első évfolyam képviseletében Ránki András.

– Hantos István beszámolt a tavalyi negyedikesek felvételi szerepléséről. A 77 tanulóból 66-an jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe, közülük 44-ről biztosan tudható hogy felvették, 16-ról azt tudni, hogy nem vették föl (de esetleg önköltséges formában mégis járnak valahová), a maradékról nincsenek pontos információk.

– Megyesi Gabriella és Lőrincz László mesélt a svédországi élményeikről (26 gyerek és 4 tanár volt tanulmányi csereüdülésen).

– Szűcs Tamás beszámolt arról, hogy az iskola ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a sorozatos lopások miatt. A tolvaj, vagy tolvajok ebben a félévben eddig 8 alkalommal tulajdonítottak el pénzt tantermekből, tanárikból, összesen 16 ezer forint értékben. Felhívta a patrónusok figyelmét, hogy csibén figyelmeztessék a gyerekeket a lopásokra. Valószínűsíthető, hogy a tolvaj belső ember.

– Elmondta, hogy az elmúlt hét keddjén a konyha új jegyrendszert próbált meg bevezetni, mely sem a diákok, sem a tanárok körében nem váltott ki osztatlan lelkesedést. Azért volt szükség erre a változtatásra, mert a tanulók gyakran esznek más menüt mint amit megrendeltek, így a később jövők nem jutnak hozzá ahhoz a menühöz, amit választottak. Tárgyalt a konyha vezetőjével, és úgy döntöttek, hogy amíg nem találnak ki jobb megoldást, addig a régi módszer marad érvényben (a konyhások, ha van rá idejük ellenőrzik, hogy ki melyik menüt eszi). A PT (Pedagógiai Tanács – döntés-előkészítő testület) úgy határozott, hogy nem szükséges a jegyrendszer bevezetése, a tantestület ezt a döntést szavazással megerősítette (a jegyrendszer mellett 19-en szavaztak, a hivatalos létszámot 40 főben állapították meg).

– A Hepatitis B oltás ügyében több javaslat is érkezett, páran azt javasolták, hogy ezzel kizárólag a szülő foglalkozzon. Mások szerint a szülőnek írásos anyagot kéne adni a betegség veszélyeiről. (Úgy tűnt, ezzel az iskolai közös oltás kérdése lekerült a napirendről – mindenesetre döntés nem született).

– Az igazgató ismertette, hogy az Adventi Vásár megrendezésére már 3 pályázat érkezett.

– Figyelmeztetett az OKTV jelentkezések határidejére.

– Újból ismertetve lett a szakkönyvtámogatás pontos számlaigénye.

– Gáncs Zsuzsa a tanulói morál hiányát kifogásolta, mivel tavasszal 13-an jelentkeztek Idegenforgalom szakra, most csak 2 tanuló maradt közülük. A többiek nem foglalkoztak azzal, hogy a jelentkezésüket lemondják ("ja, nem szóltam, hogy nem jövök?" szöveggel fogadták a kérdést), ezzel a jelentkezők és a szervezés helyzetét jelentősen megnehezítették. Hasonló volt a helyzet a Média szakkal, ahová 23 helyett csak 18-an járnak.

– Papp Zsuzsa a sítábor időpontjára kérdezett rá. Mitcsenkov András arról tájékoztatott, hogy az AKG-s sítábor megszűnt, helyette a tanulóknak arra van lehetősége, hogy az ő saját síelésükhöz csatlakozzanak.

– Szűcs Tamás megfontolásra tette fel a síszünet idejének eltolását (az OSZTV és a síelések időpontja miatt).

– Bencze Enikő Erkel opera bérletet ajánlott a tanulóknak, mely 740 forintért 6 előadásra biztosít belépést.

– Hantos István a hetedikes kisiskola leendő témahetéről tájékoztatta a tantestületet.

– Simon Tamás bejelentette, hogy másnap nemzetközi űrkutatási konferencián vesz részt negyedikesekkel együtt.

Szeptember 29, hétfő

Az értekezletet 16 óra 15 perckor nyitotta meg Szűcs Tamás. Jelen volt 41 fő tanár.

– Az igazgató tájékoztatott, hogy az OSZTV elődöntője február 1-én lesz. A PT azt javasolta a nevelőtestületnek, hogy emiatt a síszünetet február 2. hetében tartsa az iskola. Új szempontként merült fel közben, hogy az utazási-síelési költség ekkor 20-40%-al lehet több, mint korábbi időpontban. Többen elmondták, hogy a szülők a régebben megadott időpontban tervezik a síelést és ezen már nem fog változtatni a síszünet újabb időpontja. A nevelőtestület nagy többséggel azt fogadta el, hogy a síszünet időpontja maradjon a régebbi február 2-6-ig terjedő időszak.

– Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a keddi televíziós forgatás miatt több tanuló fog hiányozni a délutáni tanórákról.

– Ismertette, hogy a tanárok részére kiutalható beiskolázási segély gyermekenként nettó 3000 forint.

– Az október 18-i (szombati nap) tanítási napon hétfői tanrend szerint kell tanítani.

– Bárd Ágnes arról tájékoztatott, hogy azon a napon kb. 60 tanár fogja az iskolát látogatni, október 7-én pedig egy dán csoport. Ismertette, hogy ismét van lehetőség 3-os és 4-es tanulók 1 hetes amerikai tanulmányi látogatásra (2 főnek), melynek költsége – ha nem sikerül ösztöndíjat szerezni az ott-tartózkodásra – elérheti a 800 dollárt.

– Szűcs Tamás figyelmeztetett, hogy a bizonyítványok kitöltésének határideje szeptember 30.

– Farkas Júlia beszámolt az első drámapedagógiai foglalkozásról, melyen 9 tanár vett részt.

– Lőrincz László elmondta, hogy szerdán 22 harmadikos megy tanulmányi látogatásra a 3. kerületi bíróságra.

– Horn Ágnes megkérte a patrónusokat, hogy segítsék előkészíteni azt, hogy a Gazdasági Informatikus csoport meg tudja interjúvolni a 3. és 4. évfolyamon tanuló diákokat a drogokról. Beszámolt a hetedikes kisiskola őskor-témahetéről is.

– Rataj János ismertette a Kapás utcai rendelő újabb ajánlatait: influenza elleni védőoltás és elsősegély-nyújtó tanfolyam. Ezen kívül arról tájékoztatott, hogy törvény szerint 1998 január elsejétől a közalkalmazottak fizetését banki átutalással folyósítják. Felhatalmazást kapott arra a tantestülettől, hogy tájékoztatást kérjen a bankoktól a folyószámla-vezetés költségeiről.

– Simon Tamás beszámolt a nemzetközi űrkutatási konferenciáról, ahonnan Thomas Reiter űrhajós küldte üdvözletét az AKG-nak.

Üdvözlet az AKG legénységének

Thomas ReiterThomas Reiter

– Harangi Júlia tájékoztatta a tantestületet arról, hogy az első évfolyam péntektől 3 napos kiránduláson vesz részt. Bárd Ágnes emlékeztetett, hogy az érvényes nevelőtestületi döntés értelmében tanítási napon nem lenne szabad kirándulást rendezni, csak tanulmányi jellegűt.

– Bárd Ágnes felvetette kérdésként, hogy milyen feltétellel kaphat az iskolától támogatást az a tanár, aki színházlátogató AKG-s diákcsoportot kísér. El lett fogadva, hogy ezt a kérdést igyekezzen maga a tanár eldönteni.

– Szabó Gábor kifejezte igényét arra, hogy a nem-dohányzó tanáriban is legyen egy nyomtató. Tájékoztatást kapott arról, hogy ennek beszerelése folyamatban van.

– Papp Judit azt kérte, hogy a tanári munkát elősegítendően a tavalyi évnek megfelelően továbbra se lehessenek tanulók a tanári gépeknél, különös tekintettel arra, hogy már nekik is van nyomtatási lehetőségük a 405-ös (Soros) teremben.

Az értekezletnek 16.58-kor lett vége.

- baranyai -