Szubjektív

Tartalom

9. szám 1997. október 17. - november 5.

Az AKG valamennyi, iskola egészét érintő információja - nyilvános (Ebihal)

Hétfő

beküldött tudósítónk jelenti

Ez a rovat a hétfői tanári értekezletekről számol be, melyen az iskola életét meghatározó döntések születnek. Az értekezlet 16 órakor kezdődik a földszinti nagy tanáriban és Szűcs Tamás igazgató vezeti.

Október 6, hétfő

Az értekezletet 16.10-kor nyitotta meg az igazgató. Részt vett 40 tanár és Mandula az AKG Rádió képviseletében.
– Az igazgató tájékoztatást adott a Soros Alapítvány külföldi ösztöndíjairól. Másodikos, hátrányos helyzetű tanulók vehetik igénybe, további információk Bárd Ágnesnél.
– Támogatót keresett a Ruprecht Katalin által tavaly vezetett szelektív hulladék-gyűjtési program folytatásához.
– A munkaközösségek által kidolgozandó követelmény-lista leadási határideje október 31.
– Az iskola pályázatokat vár rendezvényeinek megszervezésére: Karácsony, Mikulás, Tavaszi Fesztivál...
– A karácsonyi ajándékok készítésére kiírt pályázatok elbírálását egy olyan bizottság fogja végezni, melyet Bárd Ágnes vezet.
– Gáncs Zsuzsa javaslatára az Adventi Vásár időpontjában (december 6.) az iskola nyílt napot tart az érdeklődő szülők részére.
– Az igazgató ismertette az MTM Rt. (TV2) felhívását: vetélkedőkhöz keresnek diák-résztvevőket. Érdeklődni a titkárságon lehet.
– Az AKG-ban forgatott "Az ügy nincs lezárva" című műsor vetítési időpontja október 9, este fél hét.
– Drámapedagógiai műhely indul Gödöllőn, a foglalkozások hétvégenként vannak.
– A Hepatitis B védőoltások ügyében az igazgató tájékoztatta a tantestületet, hogy a Népjóléti Minisztérium feljelentette azt a céget, mely az AKG-ban is akciózott. Lehetséges, hogy az oltás a jövőben kötelező lesz, és emiatt ingyenes is.
– Az iskolából 5 tanuló nyerte el a Fővárosi Diák Ösztöndíj pályázatot (Gombás Andi, Pál Zsuzsi, Katona Eszter, Pistyur Vera, Sík Bandi), melynek ünnepélyes átadása a Fővárosi Operettszínházban lesz október 21-én.
– Merényi Zsuzsanna beszámolt az első évfolyam hétvégi kirándulásról. Mindenkinek ajánlotta a szálláshelyet az őrségi Gó-Na szabadidőközpontban. Egy baleset történt a kirándulás alatt, Oláh Eszter törte el a kezét biciklizés közben.
– Harsányi Zsuzsa elmondta, hogy pénteken a konyhások testületileg panaszkodtak a tanulók ebédlőbeli viselkedésére.
– Zsohár Gyöngyi tájékoztatott a franciaországi utazásról (okt. 24. - nov. 9.), kérve az epochákban tanító kollégák segítségét a lemaradások pótlásában. A 30-ból a 10 hiányzó tanuló utazási költségeit az iskolának kell fedeznie.
– Sík Eszter elmondta, hogy szerdán a 4. évfolyam tart szülői értekezletet.
– Javasolta továbbá, hogy a csődbe jutott ügyeleti rendszer szűnjön meg.
– Horn Ágnes hozzáfűzte ehhez (az iskolai tisztaság ügyéhez), hogy a WC-beli dohányzás zavarja a hetedikeseket az első emeleten.
– Simon Tamás tájékoztatta a tantestületet, hogy a 3. és a 4. évfolyam október 9 és 11 között terepgyakorlaton vesz részt Kőszegen és Sopronban.
– Bárd Ágnes emlékeztetett, hogy másnap 50 dán vendég érkezik az iskolába.
– Baranyai István a Szubjektív képviseletében megkérdezte, hogy végül is milyen döntés született az ügyelet ügyében.
– Hubay Katalin javasolta, hogy a teremben utolsónak tanító tanár legyen felelős a székek felrakásáért és a terem rendjéért.
– Major Zsuzsanna javasolta, hogy az ügyeletesek csak a székekért és az ablakokért feleljenek, a szemetet (más szemetét) ne nekik kelljen eltakarítaniuk (a takarítónőknek van kesztyűjük).
– Szabó Eszter a régi rendszer fennmaradását támogatta, hangsúlyozva az ügyeletes patrónus felelősségét.
– A nevelőtestület a régi ügyeleti rendszer fennmaradását támogatta (14 szavazat) a Hubay Katalin által javasolt új rendszerrel szemben (10 szavazat) 5 tartózkodás mellett. Az értekezletnek 17.05-kor lett vége.

Október 13, hétfő

Az értekezletet 16.07-kor nyitotta meg az igazgató. Részt vett 28 tanár. Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy az értekezlet pontban 16 órakor kezdődik. Felmerült, hogy ezentúl pontos lesz a kezdés, tekintet nélkül a jelenlévők számára. Többen jelezték, hogy sok tanár van beteg-szabadságon.
- Horn Ágnes elmondta, hogy pénteken az általa vezetett elsős Young csoport "Klub a Klubban" nevű irodalmi-jazz kávéházat szervez a klubban, valószínűleg 17 órás kezdéssel.
- Mitcsenkov András tájékoztatott, hogy a negyedikes fiúk egy része csütörtökönként középiskolai labdarugó-bajnokságon vesz részt.
- Szűcs Tamás tolmácsolta Kandó Mihály azon kérését, hogy kedden és csütörtökön 15.30 és 17 óra között tarthassa a klubban a "Full Circle" beszélgető-kört.
- Beszámolt a második drámapedagógiai foglalkozásról, a következő (még nyilvános) a szünet utáni szerdán lesz.
- A Martin Luther King társaság felajánlotta az AKG részére, hogy a csibe-foglalkozások keretében tolerancia-oktatást tart.
- A Tisztiorvosi Szolgálat körlevélben tájékoztatta iskolánkat, hogy gyógyszergyártó és forgalmazó cég nem folytathat reklám- és szolgáltató tevékenységet iskolákban. A Hepatitis B elleni védőoltást kizárólag háziorvos, gyermekorvos, vagy iskolaorvos adhatja be.
- Október 17 a Nemes Tihamér számítástechnikai verseny jelentkezésének határideje.
- Ezen a szombaton 15.30-ig van hétfői munkarend, tehát az alkotókörök megtartása a tanár és a diákok egyeztetésén múlik.
- Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy az AKG könyvesboltjából a tanuló folyószámlájára csak olyan könyv vételezhető, melyet a szaktanár aláírásával igazol (KRESZ-könyv, kötelező olvasmány nem).
- Pleplár Gábor tájékoztatta a tanárokat arról, hogy a negyedikes tablóhoz szükséges fotókat a szünet utáni hétfőn, valamint rá 2 hétre lehet elkészítetni az iskolába látogató fotóssal.
- Bárd Ágnes elmondta, hogy szerdán 8 pedagógia szakos ELTE-s látogatja meg az első epochális órákat.
- Szűcs Tamás beszámolt arról, hogy több kolléga nem tudja használni a személyes kódját telefon-használatkor, ezért a hivatalos kódját használja, tehát a személyes beszélgetések az AKG számlájára történnek. A Szubjektív kérdésére megígérte, hogy utánanéz, mennyi haszna származott az iskolának a telefon-kódok bevezetésével.
Az értekezletnek 16.34-kor lett vége.

- baranyai -