Szubjektív

Tartalom

13. szám 1998. január 16. - 1998. január 30.

Az AKG valamennyi, iskola egészét érintő információja - nyilvános (Ebihal)

Hétfő

beküldött tudósítónk jelenti

Január 5., hétfő

Az értekezletet 16.14-kor nyitotta meg a pedagógiai vezető. Részt vett 38 tanár.

- Horn György tájékoztatása szerint az AKG-nak 1997 decemberétől van alapító okirata. Az iskola jogi helyzetének alakulásával reményeink szerint a következő számunkban részletesebben foglalkozunk.
- A Szervezeti és Működési Szabályzathoz csatolandó patrónusi munkaköri leírásról a tantestületnek következő hétfőn kell 2/3-os arányban szavaznia.
- A Horn György által készített drog-megelőzési anyagról január 19-én kell szavazni.
- A teljes tantervet is tartalmazó AKG Pedagógiai Programról január 26-án lesz a végszavazás, ehhez jelenléti ív is szükséges.
- Mivel iskolánkban már két bombariadó is volt, a továbbiak megelőzésének és a tanítás zökkenőmentességének érdekében a tantestület úgy foglalt állást, hogy ezentúl bombariadó esetén a tanítási nap a rendőrségi átvizsgálás után folytatódik. Erről a döntésről a patrónusok írásban fogják értesíteni a szülőket.
- Újabb előadó jelentkezett iskolánkhoz, drog-megelőzési anyaggal.
- Hat tartózkodás ellenében elfogadták az AKG továbbképzési és átképzési szabályzatát.
- Jövő hét hétfő a munkaközösségek végleges tanterv-leadási határideje.
- Az AKG születésnapja január 30-án, pénteken lesz 16 órától.
- A féléves értékelőket február 9-ig kell leadni a patrónusoknak. Az értékelők kiosztására február 11-én kerül sor.
- Az első, tanárok részére meghirdetett internet-tanfolyam szerdán 5 órakor kezdődik.
- Angol újrakezdő és szinten-tartó csoportok indulnak tanárok részére.
- A 8 napos washingtoni politikai tárgyú kirándulásra kiírt pályázatot Katona Eszter és Strbik Zsófia nyerték meg.
Az értekezletnek 17.31-kor lett vége.

Január 12., hétfő

Az értekezletet 16.15-kor nyitotta meg az igazgató. Részt vett 37 tanár.

- A patrónus munkaköri leírásáról szóló dokumentumot 19 szavazattal 18 tartózkodás ellenében nem fogadta el a tantestület (2/3-os szavazati arány kell). A főbb ellenérvek a következőek voltak: ezt csak a szaktanár munkaköri leírásával együtt lehet elfogadni, az anyag előterjesztőjének hiányában nem lehet érdemben tárgyalni az esetleges változtatásokról, az szövegben több rész foglalkozik a tanuló jogaival és kötelességeivel is – aminek nem itt lenne a helye.
- A jövő héten nyilatkozni kell a gazdasági irodában az adófizetés módjáról.
- A tanterveket a titkárságra kell leadni floppy-lemezen.
- A fejlesztési igényeket kedd délután 2 óráig lehetett leadni.
- Angelusz Iván és csapata a tavasz folyamán tánc-bemutatót tartana a gyerekeknek.
- Szabó Gábor ismételten az ebédjegy bevezetését javasolta (több csibéjének nem akartak ebédet adni, mondván, hogy már ebédeltek). Többen támogatták javaslatát.
- Szűcs Tamás a konyha működésével kapcsolatos panaszok kivizsgálására menzabizottság felállítását javasolta. A tantestületből senki sem jelentkezett tagnak.
- Baranyai István fórum összehívását kérte menza-ügyben. A tantestület elfogadta a javaslatot.
- Szűcs Tamás ajánlotta a Szubjektívnek egy menza-kérdőív elkészítését.
- Új orvosa van az iskolának, Kovács Ildikó. A védőnő pénteken 8-10-ig rendel, keddenként 3-tól 6-ig drog-konzultáns (Tremkó Mariann) tart fogadóórát.
- Merényi Zsuzsa javasolta, hogy a gyerekek személyi adatainak felvételekor kérjük el a TAJ-számot is.
- Február ötödikén, csütörtökön OSZTV verseny lesz az iskolában 9-12-ig.
- Gáncs Zsuzsa tájékoztatása szerint idén Dél-Franciaországban lesz a nemzetközi (3 napos) Young Enterprise verseny és kiállítás. Magyarországról 5 vállalat mehet ki a rendezvényre, az utazás költsége 480 ezer forint vállalatonként. A magyar YE a költségek felét fizeti. Ha indulunk a pályázaton, az iskolának szándéknyilatkozatot kell tennie arról, hogy a maradékot kifizeti, vagy szponzort szerez. Ha az iskola valamelyik vállalata megnyeri a kiutazást, 4 tanuló és egy kísérő tanár utazhat. A tantestület az elvi támogatást (2 tartózkodással) megadta a szándéknyilatkozat megírásához minden tanévre vonatkozóan.
- Szerdán délután 5 órától hetedikes fogadóóra lesz a klubban.

- baranyai -