Szubjektív

Tartalom

14. szám 1998. február 20. - 1998. március 5.

Az AKG valamennyi, iskola egészét érintő információja - nyilvános (Ebihal)

Hétfő

beküldött tudósítónk jelenti

Mivel kissé elcsúsztunk a megjelenéssel (köszönhetően a szünetnek és a szünet környéki általános lustaságunknak) a mostani számban 4 hétfői értekezletről is be tudunk számolni. A tudósításokból kimaradnak azok a részek, melyek már aktualitásukat vesztették (szülőik, versenyek... stb).

Január 19, hétfő

Az igazgató 17.45-kor megnyitotta az értekezletet (a bombariadó miatt csúszott 2 órát).

- Farkas Júlia bemutatta Kovács Olgát, az új iskolapszichológust (főleg a kisebbekkel fog foglalkozni), valamint Tremkó Mariannt, aki drog-konzultánsként fog a tanárok, a szülők és a gyerekek részére segítséget nyújtani (minden kedden 3-tól 6-ig).

- A patrónus feladatairól szóló munkaanyagot hosszas vita után 4 tartózkodás mellett a tantestület szakmai anyagként elfogadta.

- A patrónus feladatairól szóló munkaanyagot 28 igen szavazattal, 8 tartózkodással és egy ellenszavazattal a Szervezeti és Működési Szabályzat részének fogadta el a tantestület.

- A bombariadókkal kapcsolatban kérdésként került elő, hogy mi történjen a tanulókkal a várakozási időben, illetve, hogy munkajogilag milyen kötelezettségei vannak a tanárnak (ha valaki nem ér rá akkor, amikor az elmaradt óráját a nap további részében meg kéne tartani). Az értekezletnek 18.36-kor lett vége.

Január 26, hétfő

- A bombariadókkal kapcsolatban az igazgató tájékoztatta a tantestületet, hogy az AKG öszszes telefonján üzenetrögzítő jelentkezik be, valamint hogy az iskola a MATÁV ellenőrző hálózatán szerepel. Eddig összesen 7 bombariadó volt az iskolában.

- Nógrádi Zoltán elmondta, hogy az iskola fiú kosárlabdacsapata első, a lánycsapat második lett a kerületi versenyen. Tájékoztatott továbbá arról, hogy Vidos Péter és Károly Dávid jutott tovább a Nemes Tihamér számítástechnikai verseny második fordulójába.

- Az iskola új pedagógiai programját a tantestület titkos szavazással egyhangúlag elfogadta.

Február 9, hétfő

Az értekezletet 16.10-kor nyitotta meg az igazgató.

- Bemutatkozott Kovács Ildikó, az iskola új orvosa. Csütörtökön 1/2 10-től 1/2 12-ig rendel.

- Elkészültek a jegyek a szalagavatóra, 600 forintba kerülnek. Minden AKG-s ingyen jöhet be, a 10 éven aluliaknak nem kell jegy.

- Az AKG-ban tanuló diákok szüleinek tájékoztató levelet küldött az iskola, melyben ismertetik a befizetésekkel kapcsolatos tudnivalókat.

- Rataj János tájékoztatott, hogy ezentúl 3 csekken kell befizetni a költségeket, külön az étkezést, a tankönyvek költségeit és az egyéb befizetéseket.

- Sík Eszter beszámolt évfolyamkirándulásukról a Nagy-Börzsönyben, elmondása szerint kevesen voltak, de nagyon jó hangulatban telt.

- A sítáborban körülbelül 50 gyerek volt, nagyobb probléma nem volt, a busz bizonyult kicsit szűkösnek.

- Nógrádi Zoltán tájékoztatta a tantestületet arról, hogy a földszinti tanári-gépekről ezentúl csak a tanárok tudják használni a telnet programot. Az értekezlet után az érdeklődő tanárok a Horn György által készített drog-megelőzési munkaanyagot vitatták meg.

Február 16, hétfő

Az értekezletet 16.17-kor nyitotta meg az igazgató.

- A szülők által kitöltendő szándéknyilatkozat végső leadási határideje február 28.

- Február elsejétől 800 forintról 1000 forintra emelkedett a tanárok bruttó óradíja.

- Az Artúr Rt. nevű Gáncs Zsuzsa vezette Young Enterprise csoport pályázatát fogadta el a magyar zsűri, ők képviselik az AKG-t Franciaországban.

- Sík Eszter tájékoztatott, hogy mivel a mostani negyedik évfolyamon több tanuló van, mint eddig szokott lenni, az érettségi egyel több napig fog tartani. Emiatt az utána lévő programok is egy-egy nappal eltolódnak.

- A "hetedikes" felvételi szóbeli része március 30-tól április 1-ig tart, új eleme lesz a felvételinek, hogy minden nap a felvételiztető csoportok közös programot szerveznek a náluk felvételiző tanulókkal, hogy így játékos feladatok segítségével más helyzetben is megismerkedhessenek a diákokkal.

- Sík Eszter elmondta, hogy Czigány Dani negyedikes tanuló magántanulói státuszba került a tavaszi szünetig (nem járhat iskolába), mivel felrúgta a patrónusával kötött szerződés azon pontját, hogy iskolai rendezvényeken nem használ drogot.

- baranyai -