Szubjektív

Tartalom

18. szám 1998. június 10.


Hétfő

Beküldött tudósítónk jelenti

tudósítás az AKG értekezletéről

A hétfői értekezletek tudósításaiban nem szerepelnek azok a döntések, melyek aktualitásukat vesztették.

Május 18, hétfő

16.14-kor az igazgató megnyitotta az értekezletet. Részt vett 36 tanár.

- A földszinti pénzbedobós fénymásolón 4 hónap alatt 800 másolat készült, a tanulók nem nagyon használják ezt a lehetőséget.

- Merényi Zsuzsa beszámolt az első évfolyam Zánkán töltött Erdei Iskolájáról (lásd cikkünket).

- Sík Eszter köszönetet mondott a IV. évfolyam nevében a ballagás szervezéséhez.

- Az iskolaorvos jövő hétre tájékoztatót készít a következő tanév orvosi tevékenységéről.

- A nyolcadikos Beke-Martos Judit második lett a 7-8 osztályosok országos angol versenyén.

- Elkészült a jövő évi tanítási program megszerkesztett változata. A tanulók kapnak egy kb. 50 oldalas füzetet az iskolában lévő tanórákról, a követelményekről, és egy 20-30 oldalas füzetet a választható tanegységekről, melynek segítségével mindenkinek össze kell állítania a saját órarendjét a benne lévő jelentkezési lap segítségével.

Május 25, hétfő

Az igazgató 16.18-kor megnyitotta az értekezletet. Részt vett 33 tanár.

- Az iskolaorvos tájékoztatott a IV. évfolyamon elvégzett vizsgálatairól. Az iskola minden diákjának át kell esnie az orvosi szűrésen novemberig.

- Megjelent a 98/99-es tanév OKTV-inek listája, a földszinti faliújságon lesznek kifüggesztve.

- A tantestület megállapodott abban, hogy az év végi alkotóköri jegyhez a jegyzet rovatba kerüljön az alkotókör megnevezése. Az alkotóköri és a nyelvi bizonyítvány-jegyzetek szövegtervezetét 2 hét múlva kapják meg a patrónusok.

- Farkas Júlia felkérte a patrónusokat, hogy tájékoztassák a tanulókat arról, hogy a nyári szünetben hol érhetnek el drog-segítő szervezeteket.

- A nyelvi jelentkezések határideje június 8, sok tanuló még nem jelentkezett idegen nyelvi órákra.

- Bencze Enikő megkérte az iskola tanárait és tanulóit, hogy legyenek tekintettel arra, hogy a színházteremben 10-től délig mindig tanóra van, arra az időpontra ne szervezzenek programot.

- Az alkotótábor időpontja kikerült a földszinti hirdetőtáblára. Augusztus 10-től 16-ig tart (helyszín: Piliscsaba. A nomád tábor időpontja: júl. 15-28, Kistolmács; Az erdélyi tábor: aug. 17-23).

- Május 21-én 4-kor a klubban volt a Young Enterprise (YE) csoportok év végi beszámoló közgyűlése, 29-én volt az országos YE, amin az Artúr Rt. képviselte az iskolát.

- Nyáron ismét lesz diákmunka, nettó 140,- forint óránként.

Június 8, hétfő

Az igazgató 16.18-kor nyitotta meg az értekezletet. Részt vett 38 tanár.

- Schmidt János tájékoztatott a tanév végi leltározásról. Megkérte a tanárokat, hogy a náluk lévő leltári tárgyakat feltétlenül hozzák be az összeíráshoz. Június 29-től kezdődő héten az épületbe nem lehet bejönni a leltározás miatt.

- A tanulóknak a szekrényekből ki kell pakolniuk, a szekrényajtót nyitva kell hagyniuk és a szekrénykulcsot le kell adniuk a patrónusnak június 22-ig.

- Az alkotókör jegyének bizonyítványba való bekerüléséről hosszas vita után az a tantestületi döntés született, hogy idén még nem kerül be az alkotókörök megnevezése sem a tantárgy rovathoz, sem záradékként. Jövőre az alkotókörök tételesen kerülnek be a bizonyítványba.

- Misley Judit beszámolt a 48'-as pályázat nyerteseinek erdélyi utazásáról.

- Bárd Ágnes beszámolt a másodikosok évfolyam-kirándulásáról.

- Horn Ágnes felvetette, hogy a nyolcadik évfolyam jövőre háztartástan helyett Gazdálkodj Okosan tantárgyat tanulhasson. A nevelőtestület a PT hatáskörébe utalta az ügyet.

- baranyai -