Szubjektív

Tartalom

19. szám 1998. november

Vezérciki

Hát ez tényleg ciki. Lapunk másfél évig sikeresen teljesítette egy újság működésének alapvető követelményét, mégpedig azt, hogy nagyjából rendszeresen tudott megjelenni. Voltak ugyan pár napos, egy hetes késések, de alapvetően igyekeztünk megfelelni az olvasók azon igényének, hogy időben hozzájussanak a Szubjektívhez - különös tekintettel arra, hogy olvasóink legnagyobb része megrendelő volt.

Nem szoktunk lapunk belső életével foglalkozni a Szubjektív hasábjain, most mégis ezt kell tennünk - mentegetődznünk kell. Mint minden évben, idén is negyedikessé vált alkotógárdánk egy része, akiknek természetesen sokkal több időt kell most fordítaniuk az érettségire és a felvételire való felkészülésre - nem tudnak annyit az újságírás (és főleg az újságszerkesztés) igencsak időigényes feladatával foglalkozni. Eisler Kornél kollégánk nagyon sok terhet vitt a tavalyi évben, nemcsak tördelte, szerkesztette a lapot, hanem cikkek sokaságát is írta. Ugyancsak nélkülöznünk kell Hutiray Péter remek cikkeinek tömkelegét, reméljük azonban, hogy a jövőben mégiscsak találhatnak olvasóink cikkeket tőlük lapunkban. Ezúton köszönjük meg Torba Dani grafikáit is, amik oly sokáig a Szubjektív arculatát adták - természetesen tőle is remélünk még munkákat. Lapunk hagyományait folytatva, azon munkatársainkat, akik már nem vesznek részt a lap készítésében, de sokat tettek a Szubjektív működéséért, a tiszteletbeli "főmunkatárs" címmel illetjük ezentúl az impresszumban.

Sajnos jelentős mértékben (és jelentős személyiségekkel) csökkent szerkesztőségünk létszáma, mivel az utánpótlásról nem gondoskodtunk időben. Szerencsére két új munkatárssal gyarapodtunk, a legfiatalabbak közül jelentkezett hozzánk két ifjú hölgy, Kászonyi Dorka és Nyíri Veronika, akiknek tollából a jövőben reméljük kitűnő cikkeket olvashatnak majd.

A lap közben megszűnt a Filmklub alkotókör kiadványaként működni (már nem én vezetem az alkotókört - István), független iskolai lapként működünk, ez azonban azzal is jár, hogy a szerkesztőségben végzett munkát nem tudjuk (alkotóköri érdemjeggyel) honorálni. Aki azonban ettől függetlenül érdeklődik az újságírás iránt és szívesen dolgozna velünk, azt szeretettel várjuk!

Megrendelőink a mostani első számot ingyen kézhezkapják, hiszen annak idején erre is előfizettek. A következő számtól újra elő lehet fizetni a Szubjektívre. A megrendelők a következő kedvezményeket kapják:

Aki eddig is megrendelő volt, a soronkövetkező 4 lapszámot darabonként 30 forintért, összesen 120 forintért rendelheti meg. Aki most szeretné lapunkat először megrendelni, lapszámonként 40 forintért rendelheti meg a következő 4 számot, összesen 160 forintért. A büfében ezentúl 50 forintért lehet hozzájutni lapunkhoz. A megrendelőlapokat a szükséges összeggel a büfében kérjük leadni. Az előfizetett példányokat a titkárságon lehet majd átvenni.

A Szubjektív havilappá vált, mindaddig az is marad, amíg nem sikerül jelentős mértékben növelnünk szerkesztőségünk létszámát.

Lapunkhoz jó szórakozást kívánunk!

A szerk