látogató számláló AKG tanév végi vizsga

Tanév végi vizsgák dokumentumai, vizsgaidőpontok

2012/2013-as tanév

7. évfolyam 8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 9PK10G évfolyam 10PK11G évfolyam 11PK12G évfolyam
irodalom Témák
jún. 13. 09h
Tételek
jún. 13. 10h
Tételek
jún. 13. 13h
Tételek Tételek (Szalontai, Bodonczy, Juhász)
Tételek (Hites)
jún. 14. 09h
Tételek
jún. 13. 09h
   
nyelvtan Feladatlap
jún. 13. 09h
Tételek
jún. 13. 9h
  Tételek (Szalontai, Bodonczy, Juhász)
Tételek (Hites)
jún. 14. 10h
     
természetismeret Tételek
jún. 14. 09h
Tételek
jún. 13. 10h
Tételek
jún. 13. 14h
Tételek
jún. 14. 10h
  Tételek
jún. 13. 15h
Tételek
jún. 13. 12h
 
történelem / társadalomismeret Tételek
jún. 13. 08:30h
Témák
jún. 13. 09:30h
Tételek
jún. 14. 09h
Témák
jún. 13. 09h
Témák (A Stefány)
Témák (A Lőrinc)
jún. 14. 09h

Tételek (B Nagy)
Tételek (B Hantos)
jún. 14. 10:30

Témák
jún. 13. 14h
   
matematika Tételek
Gyakorlók
ÍB: jún. 13. 08:30
SzB: jún. 13. 11:30
Tételek
Gyakorlók
ÍB: jún. 13. 09h
SzB: jún. 13. 12h
Tematika
ÍB: jún. 13. 09h
SzB: jún. 13. 13h
Vizsgaleírás
Gyakorlók
ÍB: jún. 13. 10h
SzB (választás esetén): jún. 14. 10h
Vizsgaleírás (B)
Gyakorlók (B)
jún. 13. 10h

Tételek (A)
Gyakorlók (A)
ÍB: jún. 13. 10h
SzB: jún. 14. 10h

  Témakörök
jún. 14.
 
rajz és vizuális kultúra Vizsgaleírás
jún. 13. 08-11h
Vizsgaleírás
jún. 13. 12-15h
Vizsgaleírás
jún. 14. 08-11h
Vizsgaleírás
jún. 14. 12-15h
Vizsgaleírás
jún. 13. 10-13h
     
ének-zene   Vizsgaleírás Vizsgaleírás Vizsgaleírás        
informatika Projektvizsga Vizsgaleírás, vizsgafeladat
jún. 13. 09:40
           
gazdasági ismeretek         Tételek
jún. 14. 08h ÍB
jún. 14. 10h SzB
     
médiaismeret