12. a.) Milyen a szerző, a szerkesztő és a korrektor ideális munkakapcsolata?

A cikk útja

  1. A rovatvezető, a szerkesztő vagy a szerkesztőség felkéri a szerzőt cikkírásra vagy a szerző önállóan írja meg cikkét
  2. A beírást is a szerző végzi vagy a szedő (gépíró)
  3. A szerkesztő, rovatvezető elolvassa a kéziratot, ha kell javításokat eszközöl
  4. A korrektor és az olvasószerkesztő javítja a helyesírási, nyelvhelyességi és tartalmi hibákat
  5. A képszerkesztő előkészíti a képeket
  6. A tördelő elkészíti a levonatot
  7. Esetleg tördelés után is történik egy korrektúra (elválasztások, soregyen,...)
  8. A betördelt anyagot a szerkesztőség levilágításra, majd nyomdába küldi

A korábbi lapszerkesztési eljáráshoz képest hiányzik az első nyomtatott változat készítése, a szerkesztőség minden résztvevője számítógépen dolgozik.

A szerkesztő feladatai

A szerkesztőnek ügyelnie kell:
1. a lap szerkezetére, világos elrendezésére;
2. a konzisztens nyelvhasználatra és a lap műfajához illő stílusra (terminológia, rövidítések, helyesírás, bibliográfiai leírás);
3. a szerkezeti elemek (pl. címrendszer) egységesítésére és az ismétlések kizárására;
4. a megfogalmazásban benne maradt logikai hibák, valamint
5. nyelvi és stiláris következetlenségek és hibák kiküszöbölésére;
6. a hivatkozások, jegyzetek pontosságára és korrektségére;
7. a megjelenő nevek és címek ellenőrzésére;
8. az illusztrációk és a járulékos részek meglétére és pontosságára.

A korrektor feladatait lásd itt