5. a.) Ismertesse a címszerkesztés néhány követelményét!

A címszedéseket általában a betű nagyságával, típusával, valamint az előtte és utána lévő szabad hely nagyságával különíthetjük el a szövegtől. A cím igazodik a kiadvány műfajához és szövegterjedelméhez. A címszedő betű típusának illeszkednie kell a szöveghez, a többi címhez, a kiadvány műfajához. Nagysága, elrendezése, összhangja döntően befolyásolja az oldal megjelenését, hangulatát.

A címek rangsora (címek és alcímek) betűméretezéssel, kiemelésekkel (fat, kurzív) és soron belüli igazítással jelezhető, illetve ezeken kívül sorszámozással (elsősorban tudományos kiadványban).

1. Cím

1.1 Alcím

1.1.1. Al-alcím

A napilapokban megjelenő címek:

A főcím és az alcím az írás informatív eleme, mely látványra épül. A felcímek az írás hangulati elemei. A szövetközti alcímeknek a tartalmi feladata fontos. Tagolttá teszi a szöveget. A belső cím a címszedés egy speciális esete, amikor a cím a bekezdés első sorában egyszerűen csak félkövérrel van szedve, esetleg néhány ponttal nagyobban.

A legnagyobb méretű a főcím legyen (de nem feltétlenül a legfelső, szerepelhet felette felcím és rovatcím is, lásd kép).

Az azonos rangú címek az újságon belül azonos jellemzőkkel rendelkezzenek, maximum betűméretben térhetnek el. A szomszédos rangú címek (pl. cím-alcím) legalább legalább két jellemzőben térjenek el egymástól (pl. méret, betűtípus). Ha a méretük különbözik, legalább 2p betűnagysággal különbözzenek.

A címek betűtípusa azonos lehet a szöveg betűtípusával, de alkalmazható talp nélküli betűtípus is - a szövegben nem (lásd: betűtípusok). Az újságban a hirdetések kivételével maximum kétféle betűtípus alkalmazandó, tehát különböző rangú címeknél is csak kétféle betűtípus szerepeljen.

Középre igazított cím ne legyen kurzív, mert az oldal tűnik ferdének. A cím ne kerüljön a lap aljára, cím alatt legalább 3-4 sor álljon. A főbb címek új oldalra kerüljenek. A címek alatt és felett mindig legyen térköz (a betűméretekhez igazodó) – a cím alatt legyen inkább kisebb térköz, mint felette.

Többsoros címek

Két sor: szélességük közt ne legyen nagy különbség
Három sor: a középső sor legyen a legszélesebb, vagy a legkeskenyebb (ez a lipcsei soresési szabály)
Négy sor: A felső három és alsó három sorra is érvényes legyen az előző szabály.

Példa:

Az első sor szélessége
A második sor szélessége
A harmadik szélessége

A fejezetkezdő címek elhelyezése