2. a.) Ismertesse egy újság (napilap) szerkezetét, felépítését!

A napilap általában mindennap ugyanabban az időben megjelenő, aktuális híranyagot közlő újság.

Az újság formai jegyei

Napilapjaink az alábbi két formátumban készülnek:
A/3-as alak (297 * 420 mm, pl. Népszabadság)
13-as alak (315 * 470 mm, pl. Népszava)

Az újság fedelén a következő adatoknak kell szerepelniük: cím és esetleg alcím, az évfolyam száma és az évfolyamon belüli sorszáma (XXII. évf. 2. sz.), a megjelenés éve és hónapja, napilap esetén a megjelenés napja.

Az újságban szerepelnie kell impresszumnak, ez a lap belső címoldalán vagy hátoldalán szokott lenni. Az impresszum a következő adatokat tartalmazza:

Folyóiratokban szerepel tartalomjegyzék (címoldalon vagy belső címoldalon, a rovatokat is feltüntetve), napilapoknál csak cikkajánló (gyakran rovatonként) a címoldalon.

Az újságcikk részei

1. Rovatcím

2. Felcím

3. Főcím

4. Alcím

5. Lead (líd)

6. Szövegközi alcím

7. Oldalidézet

8. Aláírás

9. Szöveg

Hasábok

Általában előnyösebb a páratlan hasábokra osztás. Célszerű nagyobb hasábszélességet létrehozni, mert a rövid sorok szövegében sok nagy szóköz fordul elő, melyek csatornákat hozhatnak létre. A hasábok változatos szélességűek lehetnek (attól függően, hogy hány hasábra osztjuk fel a szedéstükröt).

Tördelés

A napilapok tördelésénél egy lapoldal képez egy tipográfiai egységet. A tördelés folyamán úgy kell elhelyezni a különböző cikkeket az oldalon, hogy azok jól elkülönüljenek. A cikkek elhelyezése két módszer szerint történhet:
- tömbrendszer: az oldalon minden cikk záróvonala egy síkban helyezkedik el,
- zászlós rendszer: nincsen záróvonal, egy-egy hasáb zászlószerűen kinyúlhat a szedés tömbjéből.

Élőfej

Mivel a napilapok oldalai nincsenek összefűzve, az oldalak keveredése esetén jó könnyen azonosítani azokat az élőfej és az oldalszám segítségével. Az élőfej a szedéstükör élén áll, annak teljes szélességében léniával aláhúzva. A lap címét, a rovatot, oldalszámát, és a megjelenés dátumát tartalmazza.

Betű

A napilapok esetén nagyon lényeges a jól olvasható, nyitott, nagy betűszemű, talpas betűtípus alkalmazása. A szövegbetű fokozata általában 8 pontos, az apróhirdetéseké 6 pontos. E kis fokozatokat kizárólag csak gazdasági okokból alkalmazzák (helytakarékosság).

Kiemelések

A folyamatos szövegben kiemelésként a kurziválást alkalmazzák. A fontosabb szövegrészek kiemelésére beljebbezést alkalmaznak, melynek legjobb formája a következő: a beljebbezésnél csak elől alkalmaznak beütést, előtte és utána egy-egy sor üres marad.
A címek alatti bevezető szövegrészt (lead) többnyire több hasábnyi, a címnek megfelelő szélességben szedik, a szövegbetűnél nagyobb, félkövér alakban.

Címek

A napilapok címei általában több hasábos szélességűek. Egy napilapon belüli címeket ugyanazon betűcsalád különböző változataiból és fokozataiból kell szedni, és a címek tengelyének meghatározása is egységes kell, hogy legyen. A címrendszerek különböző rangú címeinek nagysági viszonyait és a címek közötti beosztást aranymetszet szerint kell kialakítani; többsoros címek esetén ügyelni kell a megfelelő soresésre.

Hirdetések

A napilapban szereplő hirdetésekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy a hirdetésnek mindig szerényebbnek, folthatásában halványabbnak kell lennie, mint az adott oldalon a legfontosabb cikk, és ugyanakkor tipográfiájával szervesen illeszkedjen az oldal harmóniájába.
A betűfokozatok egymáshoz viszonyított arányának szabályai a hirdetéseknél nem kötelezők. Az ellentétek (pl. kicsi/nagy szöveg, ill. címbetű) alkalmazása hatékony eszköz.

Technológia

Jelenleg napjainkban a legtöbb napilap ofszetnyomtatással készül. Ezzel a technológiával a lap minőségét tekintve sokkal jobb, tetszetősebb. Lehetőség nyílik árnyalatos képek reprodukálására, változatos díszítőelemek alkalmazhatók.
Továbbá kísérőszín nyomtatására nyílik lehetőség, mely változatos alkalmazásával változatosabbá lehet tenni a lapot, a kiemelések, tagolások jobban hangsúlyozhatók, alkalmazható díszítőelemeknél, kereteknél, címeknél stb.
Napjainkban már azonban egyre több négyszínnyomtatással készült (színes) napilap jelenik meg, ahol a lehetőségek tovább szaporodnak.