Ingyenes helyek
az AKG-ban

Felvételi a hetedik és kilencedik évfolyamra


Miért az AKG?

Pedagógiai program (zip)
Rólunk írták * Fotóalbum
Horn György az AKG-ról (videó)

Interjú, téma az AKG (gazd. rádió)
Horn György az AKG-ról (KlubR.)

Felvételi tájékoztató
6. és 8. osztályos tanulók és szüleik részére

Alternatív Közgazdasági Gimnázium
1035 Budapest, Raktár u. 1. (térkép)

Jelentkezési lap az írásbeli vizsgára 2013. (xls)
Felvételi jelentkezési lap 2013. (pdf)

A 2013/2014-es tanévre való jelentkezés információi

Felvételi tájékoztató, nyílt nap: 2012. december 8. 11:30
Jelentkezési határidő az írásbeli vizsgára: 2012. december 10.
Írásbeli vizsga hatodikosoknak: 2013. január 18. péntek, 14:00 óra
Írásbeli vizsga nyolcadikosoknak: 2013. január 19. szombat, 10:00 óra
Pótírásbeli: 2013. január 24. csütörtök, 14:00 óra
A felvételi jelentkezés határideje: 2013. február 15.
Szóbeli vizsga (egyéni meghívóval): 2013. febr. 27 - márc. 2.
A beiratkozás dátuma: 2013. június 24-26.

A szülői költségtérítés a 2012/2013 tanévben 69 500,- Ft/hó.
A költségtérítés éves emelkedése nem haladja meg az infláció mértékét.

Innen letölthetőek lesznek:
Jelentkezési lap írásbeli vizsgára (pdf)
Felvételi jelentkezési csomag (pdf)

AKG OM azonosító: 035454
Tagozatkódok:
6+1 osztályos gimnázium - 01
1+4 osztályos gimnázium - 02
1+4 osztályos gimnázium - művészeti tanulmányi terület - 03

Kedves leendő középiskolás!

Ha a hagyományos tantárgyakat szeretnéd érdekes, új megközelítésben tanulni, emellett szeretnél a továbbtanulásodhoz biztos alapokat, magabiztos fellépést, mindeközben szeretnéd kibontakoztatni a tehetségedet, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium 5 és 7 éves képzését neked találták ki.
8500 négyzetméteres intézményünkben az otthonosság érzete mellett tornacsarnok, színházterem, alkotóműhelyek, több ezer kötetes könyvtár, olvasótermek, természettudományi laborok és informatikai központok várnak, és a tizenegyedik nyelvi évben a nyelvvizsga lehetősége is nyitva áll előtted.

Kedves Anyukák és Apukák!

Az AKG Magyarország első alapítványi iskolájaként 1988. augusztus 27-én nyitotta meg kapuit.
Azóta folyamatosan arra törekszünk, hogy gyerekbarát módon, jó légkörben, sokirányú, jól hasznosítható tudást nyújtsunk a nálunk tanuló diákok aktív közreműködésével.
Az 5 vagy 7 éves gimnáziumi képzés, amire most jelentkezésüket várjuk, sokfajta lehetőséget kínál diákjainknak. Problémamegoldó képességük, önállóságuk tudatos fejlesztésével segítséget nyújtunk nekik a világban való jobb eligazodáshoz, az önálló munkához – mindez megkönnyíti számukra a továbbtanulást. A nyelvi-kommunikációs év pedig jó alapot jelent az egyetemi felvételihez ma már elengedhetetlen nyelvvizsgához.

Az AKG részletes pedagógiai programja

Amit az AKG-ról még tudni kell

Az iskola általános alapelve: A gyerek nem az életre készül, hanem él.

Az AKG jelenelvű, szabad, személyközpontú, alternatív iskola.

Ingyenes helyek az AKG-ban

A tanulmányok költségeit az állami normatív támogatás és a szülői ház költségtérítése fedezi.

Az AKG ösztöndíj támogatást nyújt az arra érdemes, tehetséges tanulóknak. Függően a felvételin elért eredménytől és a család anyagi helyzetétől, a támogatás a képzés teljes költségét is fedezheti.

A költségtérítés az AKG minden programelemét fedezi, további költségek vállalására nincs szükség.

Amit a jelentkezésről tudni kell

Írásbeli felvételi: az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban rendezett központi írásbeli vizsgára az általános iskolán keresztül és egyénileg is lehet jelentkezni.

Az Oktatási Hivatal hivatalos jelentkezési lapját kitöltve a következő címre kell eljuttatni:
AKG 1035 Budapest, Raktár utca 1.

Az írásbeli felvételi vizsga után szükséges jelentkezni az iskola megfelelő tagozatára.

Az AKG OM azonosító kódja: 035454
a 6+1 osztályos gimnázium tagozatkódja: 01
az 1+4 osztályos gimnázium tagozatkódja: 02
az 1+4 osztályos gimnázium - művészeti tanulmányi terület tagozatkódja: 03

Minden további tájékoztatást a +36-1-368-8840, +36-1-250-3752, +36-1-388-6759 telefonszámokon, illetve személyesen lehet kérni iskolánkban: Királyfalvi Erzsébet iskolatitkárnál, Gáncs Péterné iskolamenedzsernél.
A tanórák előzetes egyeztetés után tetszőleges napokon látogathatóak (egyeztetés Gáncs Péternével: gancs[kukac]akg.hu).

A felvételi eljárás

A felvételi döntés a szóbeli beszélgetés, a bizonyítvány és az írásbeli vizsga alapján történik.

1. Központi írásbeli vizsga (elérhető: max. 100 pont)

2. Általános iskolai bizonyítvány (elérhető: max. 50 pont)

3. Szóbeli felvételi beszélgetés (elérhető: max. 50 pont) - szükséges még egy szülők által írt „használati útmutató”, segédanyag a szóbeli beszélgetéshez (küldhető e-mailben: maca[kukac]akg.hu)

4. A művészeti tanulmányi területre jelentkező nyolcadikosoknak pályaalkalmassági gyakorlat

Az írásbeli és a szóbeli felvételin való részvétel díjtalan.

Felvételi keretszámok

Az AKG a hatodik osztályt végzett diákok közül 40 tanulót vesz fel. Minden jelentkezőnek felvételi vizsgát kell tennie. Az AKG a többletköltségeket vállalók közül további 20 tanulót vesz fel, olyanokat, akik részt vettek a felvételi eljárásban, de nem kerültek be a felvételi eljárásban felvett 40 tanuló közé.
Csoportbontások a kezdő hetedik évfolyamon: 5 csibében (a patrónus "osztálya"), az epochális tantárgyak 2 kupacban, az idegen nyelvek 4 szint szerint bontott csoportban.

Az AKG a nyolcadik osztályt végzett diákok közül 20 tanulót vesz fel. Minden jelentkezőnek felvételi vizsgát kell tennie. Az AKG a többletköltségeket vállalók közül további 10 tanulót vesz fel, olyanokat, akik részt vettek a felvételi eljárásban, de nem kerültek be a felvételi eljárásban felvett 20 tanuló közé.
Csoportbontások a kezdő kilencedik évfolyamon: 2 csibében (a patrónus "osztálya"), az epochális tantárgyak 1 kupacban, az angol 2 szint szerint bontott csoportban.

Az előző tanévek írásbeli felvételi feladatsorai és javítási útmutatói (oh.gov.hu)

A képzés jellemzői

6+1 osztályos tagozat

Alsó középfokú szakasz: 7-10. évfolyam

Az alapképzésben általános és egységes képzést nyújtunk, a személyre szóló differenciálás a csoportokon belül történik. Az iskolai életet a gyakorlatias és problémacentrikus megközelítés, az epochális tanítás, a projektek, a differenciált, de mindenki számára előírt tevékenységformák, dominánsan iskolai, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi tanulás, osztályozás nélküliség jellemzi. Tantárgyblokkokban, nagyobb műveltségi körökben tanítunk: anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikációs; társadalomismereti; matematika; művészeti; természettudományi blokkok; gyakorlati tárgyak (számítógép-ismeret, művészeti alkotó tevékenységek, gazdálkodási ismeretek, kommunikáció, tanulásmódszertan, testnevelés).

Nyelvi előkészítő év: 11. évfolyam

Ebben az évben az órák 2/3 részében a második idegen nyelv intenzív tanulása (spanyol francia, német) mellett informatikai képzés, testnevelés, angol szintentartás és képességfejlesztés történik. A második idegen nyelvet kezdő szintekről kezdik a csoportok, és a tanév végén B2 szintű vizsgát tesznek. A tanévben így 4 hagyományos iskolai tanév tananyaga sűrűsödik össze egy egyéves folyamatos intenzív nyelvtanulássá. A második félév végén 9-10 napos csereutazáson vesznek részt tanulóink az adott nyelvterületen (Spanyol-, Német,- és Franciaországban). Állandó cserepartnereink diákjait a mi diákjaink látják vendégül. A nyelvi év befejezése után tanulóink nagy arányban tesznek előrehozott középszintű érettségit, nyelvvizsgát. A szakasz önálló éves projektbeszámolóval zárul.

1+4 osztályos tagozat

Nyelvi előkészítő év: 9. évfolyam

A kilencedik évfolyam nyelvi előkészítő évvel indul, lehetőséget adva az angol nyelv magas szintű elsajátítására, melyet a tanév végén 9-10 napos nyelvterületre utazással zárunk. A nyelvórák mellett fennmaradó időben informatika, testnevelés, az alaptárgyakból szinten tartás és képességfejlesztés folyik. A képzés végén nyelvvizsga szint elérhető.

Alsó középfokú szakasz: 10-11. évfolyam

Az alapképzésben általános és egységes képzést nyújtunk, a személyre szóló differenciálás a csoportokon belül történik. Az iskolai életet a gyakorlatias és problémacentrikus megközelítés, az epochális tanítás, a projektek, a differenciált, de mindenki számára előírt tevékenységformák, dominánsan iskolai, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi tanulás, osztályozás nélküliség jellemzi. Tantárgyblokkokban, nagyobb műveltségi körökben tanítunk: anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikációs; társadalomismereti; matematika; művészeti; természettudományi blokkok; gyakorlati tárgyak (számítógép-ismeret, művészeti alkotó tevékenységek, gazdálkodási ismeretek, kommunikáció, tanulásmódszertan, testnevelés).

Felső középfokú szakasz: 12-13. évfolyam (minden tagozaton)

A gimnáziumi képzésben differenciált, alternatívákat kínáló, teljes, érettségivel lezárt képzést nyújtunk. Ezt a szakaszt a szaktudományok önálló megjelenése, a jellemzően egyéni órarendek, az önálló tanulás, a tárgyanként, programonként többszintű képzés, a szaktudományos specializációk, osztályozás, vizsgák, a nagyobb lélegzetű egyéni alkotások jellemzik. Általános cél a pályaorientáció, az érettségire, felvételire való felkészítés, de hangsúlyos a tanulás, mint öncél, a tudás, a kultúra megszerzésének öröme.

Tantárgyak: magyar irodalom, történelem, idegen nyelvek, anyanyelv, matematika, természettudományok (fizika, kémia, természetföldrajz, biológia), társadalomtudományi és közgazdasági tantárgyak (közgazdaságtan, társadalomismeret, pszichológia, társadalomföldrajz, néprajz), művészeti tárgyak, alkotó körök, testnevelés.

Az iskola az érettségi tárgyakból 5 főtől, bármely más tárgyból 8 főtől biztosít tanulási lehetőséget.

Az elmúlt években az iskolában végzett diákok 95-100%-a tanult tovább felsőoktatási intézményben.

Horn György
pedagógiai vezető
horngy[kukac]akg.hu

Jelentkezés az érettségi utáni OKJ-s szakképzésre - tájékoztató