ljavascr.jpg (3530 bytes)
A Javascript egy Java-hoz hasonló, de annál egyszerűbb programozási nyelv. Javascriptet egy html dokumentumba lehet beleágyazni. Ha ilyennel még nem találkoztál, tekintsd meg javascript gyűjteményünket.

Hol használható a javascript?

A javascript a Netscape programozási nyelve, ezzel a böngészőprogrammal korlátozás nélkül használható. Az Internet Explorer 4-es verziója már képes javascriptet olvasni, de nem feltétlenül mindet.

Mire használható a javascript?

  • HTML dokumentumon belül önállóan futó alkalmazás
  • A felhasználó által adott reakcióknak (szöveg, egér) megfelelő megjelenítés (interaktivitás)
  • HTML űrlap mezőibe írt adatok ellenőrzése elküldés előtt, az adatok helyi feldolgozása

Hova kell írni a javascriptet?

Javascript kódok egy html dokumentum tetszőleges részére beilleszthetőek, de praktikus ha a <head> részbe tesszük őket, mivel így a javascriptet nem alkalmazó böngészők semmiképpen sem fogják a program szövegét a weboldalra beolvasni.

A javascript a <script language="JavaScript"> és </script> HTML tag-ek közé kerül. A language rész elhagyható, ekkor az alapértelmezés a JavaScript 1.0-ás verziója.

A javascriptet a <!--
és //--> jelek közé érdemes tenni, mivel ez megjegyzésként szerepel a HTML dokumentumban, így a régebbi típusú böngészők sem fogják semmiképpen szövegként beolvasni azt. (A // jel a javascript részére jelzi, hogy itt egy megjegyzés található)

Külső fájlból is behívható javascript a <SCRIPT SRC="javascript1.js"> segítségével.

Specialitások

A javascriptben a kis és a nagybetűk különbözőek, erre programozáskor ügyelni kell. A parancsokat pontosvessző választja el egymástól. A javascript fájlok kezelésére nem alkalmas.

Változók

Változó megadása:
var valtozo = 123

Vagy:
valtozo = 123

Vagy:
var valtozo – ilyenkor a változónak nincs kezdőértéke

Ha keretes szerkezetű oldal frameset dokumentumában definiálunk egy (valtozo) változót, akkor arra a változóra egy keretből a parent.valtozo néven tudunk hivatkozni.

Karakteres változókat (string) " vagy ' jelek közé kell tenni.

Változó neve csak a-z, A-Z vagy _ jellel kezdődhet, ezeken kívül a nevében még számok is lehetnek.

Lokális változó: Egy függvényen belül definiáljuk
Globális változó: Függvényen kívül definiáljuk

Lehet használni lokális változóként ugyanolyan nevű változót, ami már szerepelt globális változóként. Ekkor függvényen belül a globális változóra this.valtozonev -vel lehet hivatkozni.

Tömbök

A tömb azonos típusú értékek indexelhető halmaza. JavaScriptben az indexelés 0-tól indul.

tömbnév = [érték1, érték2, .. értékn];

Kiírás a HTML oldalra

A javascript a document.write paranccsal ír ki karaktersorokat (sztring) és változókat a weboldalra. A sztringeket mindig idézőjelbe kell tenni. Az idézőjel lehet " és ' is, de egyszerre csak az egyik típus használható egy sztring esetében. A kiírható sztringek HTML parancsok is lehetnek. Lehetőség van egyszerre sztringeket és változókat is kiíratni, ezek közé + jelet kell tenni. Pl:

document.write("<b>" + a + " + " + b + " = " + valtozo + "</b><br>")

Függvények

A javascript nyelv számos függvényt tartalmaz. A függvényeknek adhatunk át paramétereket, amelyekkel dolgozni fognak Mi magunk is írhatunk függvényeket, hogy a nagyobb, összetettebb feladatokat kisebb, jobban kezelhetőbb részekre bontsuk. Ezek a függvények szintén átvehetnek paramétereket, sőt értéket is adhatnak vissza.

Függvényt a function paranccsal lehet definiálni, a függvény megadása (függvénytörzs) kapcsos zárójelek közt található. Pl:

function osszead(x,y)
{
var eredmeny = x + y;
document.write("<b>" + x + " + " + y + " = " + eredmeny + "</b><br>");
}

Ez a függvény későbbi használatakor a megadott x és y változókat összeadja, majd a HTML oldalra beilleszti. A függvényt így lehet használni:

osszead(3,8);

Függvény definiálásakor meghatározható, hogy a számított értéket csak adja ki a return segítségével.

function osszead2(x,y){
return x+y;
}

Ilyenkor a függvény így használható:

document.write("<b>24 + 4 = " + osszead2(24,4) + "</b>");

Objektumok

A JavaScriptben a változókhoz hasonlóan hozhatunk létre objektumokat is. Az objektumok a tömbökhöz hasonlóan több változót zárnak egységbe, azzal a különbséggel, hogy ezek az értékek lehetnek különböző típusúak, az értékeket mezőnevekkel azonosítjuk és egy mező értéke függvény is lehet. Egy objektumban tehát lehetnek változók (elemváltozók) és függvények (elemfüggvények).

Objektum létrehozása értékadással:

ujKocsi={szin:"piros", motor:{henger:4, terf:2.2}}

Ekkor az ujKocsi.szin nevű változó értéke "piros" lesz. Az ujKocsi.motor.terf változó értéke pedig 2,2.

Eleve adott objektumokat is lehet használni a javascriptben.

folyt köv...

.....

Egyszerű órakiíratás:

document.write(new Date().getHours()+":"+new Date().getMinutes());

hflag.jpg (439 bytes)JavaScript (Juray Tamás)

Javascript Source

JavaScript (németül)

netlogo.jpg (1407 bytes)

Javascript gyűjtemény

Javascript parancsok és elemek