AKG
5 évf.
program
 

Órakeretek

5 éves gimnáziumi képzés

Megnevezés 9.évf. ó/év 10.évf. ó/év 11évf. ó/év 12.évf. ó/év 13.évf. ó/év
Természetismereti tantárgyblokk              
Kémia (45p)   1 epocha 30 1 epocha 30 96** - 160** 87** - 145**
Fizika (45p)   1 epocha 30 2 epocha  60 96** - 160** 87** - 145**
Biológia (45p)   2 epocha 60 2 epocha 60 96** - 160** 87** - 145**
Földrajz (45p)   2 epocha 60 1 epocha 30 96** - 160** 87** - 145**
Művészeti tantárgyblokk              
Magyar irodalom   5 epocha 150 5 epocha 150 96* - 126* 87*-116*
Rajz-vizuális kultúra     64   64    
Rajz és műalkotások elemzése           96** - 160** 87** -145**
Ének-zene (45p)     64   64    
Zene-zenetörténet           96** - 160** 87** -145**
Alkotó kör 64   64        
Társadalomismereti tantárgyblokk              
Történelem (e)   5 epocha 150 5 epocha 150 96 160* 87-145*
Együttéléstan (45p)     64   64    
Gazdasági ismeret (45p)           96** 160** 87** -145**
Társadalomismeret           96** 160** 87** -145**
Történeti társadalomismeret           96** 87**
Vállalkozás (YE, GO) (e)       32(e) 64    
Matematika   6 epocha 180 5 epocha 150 128; 192* 116; 172*
Nyelvi kommunikációs blokk              
Magyar nyelv 32 1 epocha 30 1 epocha 30 32* 64 29*58*
1. Angol nyelv 320 (e)   96   96 64* 58* 145*
2. Második idegen nyelv     128   128 160 145
Testnevelés 96   96   96 64 58
Informatikai tantárgyblokk              
Informatika 96    32   32 160** 145**
Médiaismeret           96** - 160** 87** - 145**
Tanulásmódszertan ****              
Természetismeret 50            
Matematika 40            
Társadalomismeret 40            
Irodalom 40            
Patrónusi foglalkozás(e) 32 (e) 32 (e) 64 32 (e) 64 32 (e) 29 (e)
Témahét 20 nap 20 nap   20 nap   20 nap 15 nap
Összes előírt óra/nap 2,1 (e) 2,4 (e)   2,4 (e)   0,4 (e) 0,4 (e)
  2,8 (45p) 3,4 (45p)   3,4 (45p)   4,2 + * + ** (45p) 4.2 + * + ** (45p)
Összes előírt óra/hét (e+45p) 24,5 29   29   22 + * + ** 22 + * + **

Megjegyzések
1. Az AKG –ban a tanulóknak 38 tanítási hete van a programban
2. Az egyes tantárgyak éves tanítási óraszámát 32 héttel tervezzük a tantárgyi programokban- tekintettel a témahetekre, vizsgahétre (lásd éves munkarend), illetve a hagyományok időigényére.
3. A témahetek heti óraszámát nem számoljuk a tantárgyak heti óraszámába – csak az éves óraszámba –, tekintettel arra, hogy ilyenkor egész napos elfoglaltsága van a tanulóknak és az is eltérhet, függően attól, hogy az Budapesten, vagy más településen szervezi meg a kisiskola.
4. Az utolsó hét vizsgára felkészülés – konzultációval.
5. (e) epochális 80 perces tanítási óra
6. (45p) 45 perces tanítási óra
7. * kötelező érettségi tárgyak a középszintű érettségi eléréshez szükséges tantervi óraszámmal kerültek a minimális óraszámba, az emelt érettségi többlet óraszámai növelik a tanulók iskolai óráit. (45p)
8. ** szabadon választható tárgyak órái, sem a közép sem az emelt szint nem kerültek számbavételre a minimális óraszámban, felvé-telük esetén növekszik az érintett tanulók napi, heti, éves óraterhelése (45p)
9. **** Tanulásmódszertan. Minden epochális tárgy 2-2 négyhetes epochában a nyelvi előkészítő év alatt felkészíti a tanulókat a tárgy tanulási technikáira. Tekintettel arra, hogy egymást váltják a tanulók, heti terhelése 5 óra/hét
10. Az angol nyelvet a nyelvi előkészítő évet követően, az emelt szintű érettségi szint eléréséig kell tanulni, azt követően szabad döntés a minden napos felsőfokú (5 óra/hét), vagy szinten tartó (2 óra/hét), vagy a tárgy leadása között
11. A második idegen nyelv tanulása előírás, az emelt szintű érettségi szint eléréséig kell tanulni, azt követően szabad döntés a minden napos felsőfokú (5 óra/hét), vagy szinten tartó (2 óra/hét), vagy a tárgy leadása között

   
 


Az év rendje