A nyelvi előkészítő évvel kezdő
öt évfolyamos gimnázium helyi tanterve

Az ötéves gimnázium sajátos vonásai az AKG pedagógiai programjának keretei között

Órakeretek

Az év rendje

Tantárgyi programok